Philadelphia

Philadelphia is een organisatie die kwetsbare burgers ondersteunt bij het participeren in de samenleving.

De dienstverlening van Philadelphia

Onze dienstverlening biedt ondersteuning op alle treden van de participatieladder. Naast woonbegeleiding biedt Philadelphia passende dagbesteding. Dit kan zowel belevingsgerichte als arbeidsmatige dagbesteding zijn. Aansluitend daarop bereiden we kandidaten voor op de arbeidsmarkt binnen onze leerwerk trajecten en verzorgen onze jobcoaches  re-integratie om passend werk te vinden. Wanneer de betaalde baan gevonden is, zorgen we er middels  jobcoaching voor dat deze banen duurzaam blijven. Op deze manier kunnen we maatwerk leveren aan individuele kandidaten. We noemen dat “Talent op zijn plek”.

Wat doet uw organisatie op het gebied van sociaal werk?

Dagbesteding

Aan de Kinkerstaat 42 te Amsterdam hebben we onze dagbestedingslocatie “Da Costa”. Dit is tevens een ontmoetingsplek voor burgers uit de wijk. Hier vinden verschillende activiteiten plaats. Zo wordt er dagelijks een maaltijd verzorgd, zijn er bewegingsactiviteiten en kunnen mensen uit de wijk tegen een gereduceerd tarief naar de kapper. Ook staat de deur gewoon open voor een kop koffie en een goed gesprek.

Arbeidsmatige dagbesteding en leren werken

Bij de fietsendienst  Bornhout 8 te Amsterdam bieden we arbeidsmatige dagbesteding en kunnen kandidaten het vak van fietsenmaker leren. Kandidaten maken dan een vervolgstap richting de arbeidsmarkt met een branche erkend certificaat op zak. Dit is een project in samenwerking met de gemeente Amsterdam.

Philadelphia is partner binnen de Robert Kranenborg Academie. Binnen deze academie kunnen kwetsbare burgers vaardigheden aanleren om daarmee een baan te kunnen vinden in de horeca. Ook met dit project kan het behalen van een branche erkend certificaat de uitkomst zijn.

Participatie

De jobcoaches van Philadelphia nemen deel aan het Werk aan Werk project van de gemeente Amsterdam. Dit project is er op gericht om mensen in de bijstand te activeren. De afgelopen jaren is het gelukt om mensen te activeren en ook aan betaald werk te helpen.

Regulier werk

De jobcoaches van Philadelphia zijn breed opgeleid en voldoen aan alle eisen die door het UWV gesteld worden. Philadelphia heeft verschillende contracten met het UWV. Naast jobcoaching bieden we scholing, WerkFit en Naar Werk (re-integratie).

Met deze verschillende activiteiten hebben we een breed netwerk van werkgevers kunnen opbouwen. Dit netwerk bestaat uit werkgevers die bereid zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden. Onze jobcoaches kunnen hier meer over vertellen. Om het tekort aan zorgpersoneel aan te pakken zijn er mogelijkheden binnen Philadelphia om als herintreder of omscholer het vak van begeleider te leren. Het gaat hier op een BBL opleiding. Het aantal beschikbare plekken is nog beperkt, maar we werken aan uitbreiding.

Heeft u al mensen met een arbeidsbeperking in dienst en kunt u daar iets meer over vertellen?

Uiteraard heeft Philadelphia ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op de loonlijst staan. Op verschillende afdelingen zijn mensen betaald werkzaam in de ondersteunende dienstverlening. We nemen onze eigen SROI doelstellingen heel serieus. De hoofdactiviteit van Philadelphia is het begeleiden van kwetsbare burgers. Om die reden zijn we een leerwerk traject aan het ontwikkelen tot woonhulp. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen hiermee het branche erkend certificaat behalen, om vervolgens met een betaalde baan aan de slag te gaan binnen onze eigen organisatie. Met dit erkend certificaat is dit ook mogelijk buiten Philadelphia.

Wat zou u willen/kunnen delen met de andere partners van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam?

In de kern gaat het er om dat we zo veel mogelijk mensen een passend aanbod willen doen. We kunnen als Philadelphia veel, maar niet alles. Om het aanbod voor kandidaten te verbreden willen we graag samenwerken met collega organisaties. Zo’n samenwerking vergroot de mogelijkheden voor individuele kandidaten. Het zou mooi zijn als we binnen de samenwerking mensen kunnen doorverwijzen, indien de vraag bij een collega aanbieder beter beantwoord kan worden. Andersom is natuurlijk ook wenselijk. Wanneer we elkaar binnen deze samenwerking kunnen vinden, komt dit ten goede aan de kandidaten met een hulpvraag.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de website bezoeken www.philadelphia.nl/werken-en-leren of contact opnemen met Simeon van Stapele s.vanstapele@philadelphia.nl.

Deel dit artikel: