Stichting De Omslag

Stichting De Omslag is een onafhankelijke, ideële project- en netwerkorganisatie. Want de stichting houdt zich daarin bezig met vraagstukken op het gebied van participatie en werk. De Omslag vormt bovendien de spil voor een groot aantal organisaties en (sociale) bedrijven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • de geestelijke gezondheidszorg
  • maatschappelijke opvang
  • verslavingszorg
  • gehandicaptenzorg
  • welzijn en onderwijs

Wat doet Stichting De Omslag op het gebied van sociaal werk?

We zorgen op gebied van sociaal werk voor maatschappelijke participatie van mensen met een beperking. Dat doen we onder andere door het ondersteunen en verbinden van sociale ondernemingen, (zorg- en welzijn) organisaties.

Wat zou u willen delen met andere partners?

We willen het volgende delen met de andere partners van de Sociaal Werkkoepel:

  • We willen bijvoorbeeld het gebruik van Jekuntmeer.nl voor vacatures in sociaal werk geschikt maken.
  • Ook willen we inzicht geven in de mogelijkheden van sociaal inkopen. Onder andere via socialezaken.info.
  • Bovendien is het stimuleren van sociaal inkopen bij gemeente en bedrijven belangrijk om te delen.
  • Een ander punt is de ondersteuning van sociale firma’s. Want sinds 4 jaar stimuleert stichting DOEN Amsterdamse sociale firma’s via het ondersteuningsprogramma van De Omslag. Voor de komende periode is dit een partnerschip geworden. Dat wil zeggen, dat stichting DOEN de expertise van De Omslag inzet ter ondersteuning van sociaal ondernemen. Kijk voor meer informatie hierover op: https://www.deomslag.nl/nl/platform/doen

Wat inspireert u aan sociaal werk?

Ons inspireert de maatschappelijke participatie van mensen met een beperking.

Meer informatie of contact

Wilt u meer weten neem dan contact op met:

Corine van de Burgt, directeur / bestuurder of met Jeanice Westerhout, projectmedewerker

Tel: 020 – 486 01 49

jeanice@deomslag.nl

deomslag.nl

Deel dit artikel: