Stichting Orion

Stichting Orion biedt openbaar speciaal primair en voortgezet onderwijs. Op 9 locaties in Amsterdam. Daarnaast helpen we leerlingen om hun talenten te ontwikkelen. Zodat zij hun dromen voor de toekomst waar kunnen maken. Stap voor stap, ieder op zijn eigen tempo.

Stichting Orion voor openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs


Wanneer kinderen aangewezen zijn op speciaal onderwijs en extra zorg, kunnen zij bij Orion terecht. Zo bieden we onze leerlingen een stabiele, veilige leeromgeving. Waar we zowel positief als respectvol met elkaar omgaan. Alle medewerkers richten zich op het ontwikkelen van talenten van de leerling. Kortom, zo werken we samen met de ouders en de leerling. Aan hun toekomst in wonen, werken en welzijn.

Hebben jullie vraagstukken als het gaat om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? 

We helpen je graag want Orion is een maatschappelijke firma. Dat doen we niet alleen op onze eigen scholen. Maar ook vanuit Expertisecentrum Orion. Hier willen we onze expertise delen. Bijvoorbeeld door ondersteuning, onderwijs, advies en/of training. Samenvattend wat de leerling, ouder, leerkracht, school of zorginstelling nodig heeft. Door het partnerschap met de Sociaal Werkkoepel hopen wij ons netwerk te vergroten en onze kennis te delen in het omgaan met de VSO doelgroep.

Leerlingen centraal

Wij stellen de zelfredzaamheid van onze leerlingen hierin centraal. Wij zijn gespecialiseerd in onderwijs en begeleiding aan kinderen met:

  • een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of een chronische ziekte
  • psychiatrische, psychische en/of gedragsproblematiek

Andere scholen, ouders/verzorgers en leerlingen ook hier terecht voor ander advies. Bijvoorbeeld over de inrichting van extra ondersteuning in het regulier en speciaal basisonderwijs. Orion verzorgd studiedagen. Gesprekken worden ondersteund. Observaties uitgevoerd en nieuwe onderwijsarrangementen ontwikkeld.

Werken bij Orion

Wij werken met een team van professionals aan de passende ondersteuning voor elke leerling. Hierdoor kunnen zij zich maximaal kunnen ontwikkelen. Wil jij ook voor leerlingen echt het verschil maken en onderdeel worden van ons team? Bij Orion is altijd plek voor talent!

Raadpleeg onze vacaturepagina voor meer informatie.

Contact

Bijlmerdreef 1289 – 2.31
1103 TV Amsterdam
Postbus 22222
1100 CE Amsterdam
020 – 346 03 40
info@orion.nl

Deel dit artikel: