Stichting Zone3

Stichting Zone3 helpt bedrijven, stichtingen en woningcorporaties in Amsterdam en omgeving met ondersteunende diensten als huismeesters, schoonmaak- en onderhoudsteams, buurtvoorlichters en inbraakpreventie.

Wat doet Stichting Zone3 op het gebied van sociaal werk?

Wij bieden activeringstrajecten, scholing en werkervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  en betaald werk voor mensen die ingeschreven staan in het doelgroepregister, in totaal is dit 30 % van ons personeelsbestand.
We hebben mensen in dienst die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, mensen die een beschut werk indicatie hebben en mensen met een loonwaardesubsidie. Deze mensen krijgen begeleiding op de werkvloer van werkbegeleiders die zijn opgeleid om  deze doelgroep te begeleiden en daarnaast krijgen zij begeleiding van een interne jobcoach.

Wat zou u willen/kunnen delen met de andere partners van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam?

Kennis en ervaring met de doelgroep delen en samen een netwerk vormen om mensen met een arbeidsbeperking kansen te bieden op de arbeidsmarkt.

Wat inspireert u aan sociaal werk?

Mensen de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen en hen daarmee kansen te geven op deelname aan het arbeidsproces.

Meer informatie over Stichting Zone3?

Bezoek onze website. Of neem contact op met Gaby van Wegen, tel: 06-22660820, email: g.vanwegen@zone3.nl.

Netwerkpartner Stichting Zone3: werken aan leefbaarheid.

Stichting Zone3 is een netwerkpartner van de Sociaal Werkkoepel. Wilt u ook partner worden? Meld u uw organisatie dan aan via deze link.

Deel dit artikel: