Waternet

Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland, dat zorgt voor de hele waterkringloop.

Waternet en water

We leveren drinkwater in Amsterdam en omgeving.

We zorgen voor veilig, schoon en voldoende water:

 • In de natuur.
 • Om te drinken
 • En we werken aan sterke dijken en schoon water. 

Zaken die voor iedereen belangrijk zijn. Hierdoor staan we ook midden in de maatschappij.

Waternet werkt in opdracht van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (Waterschap AGV) en de gemeente Amsterdam. In ons werkgebied wonen ongeveer 1,3 miljoen mensen. We zijn het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop. Zo besparen we kosten en kunnen we werkzaamheden beter regelen.

Wat doet Waternet voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht?

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is één van onze twee opdrachtgevers. We voeren dus de taken uit, waarvoor het waterschap verantwoordelijk is:

 • Zoals het schoonmaken van rioolwater en afvalwater. Dit water brengen we weer terug in de natuur.
 • Veilige dijken zijn belangrijk. Daar zorgen wij voor.
 • We zorgen dat het water in polders en in de natuur op de juiste hoogte staat, zodat het goed kan doorstromen.

Wat doen we voor de gemeente Amsterdam?

Voor de gemeente Amsterdam doet Waternet het volgende:

 • Waternet maakt schoon drinkwater en onderhouden de leidingen.
 • We verwerken het water dat in het riool komt en onderhouden het rioolstelsel.
 • En zorgen dat het grondwater in Amsterdam op de juiste hoogte staat.
 • Ook houden we de grachten schoon en geven vergunningen af voor varen.
 • Bovendien onderhouden en bedienen we veel bruggen en sluizen in Amsterdam.

Participatie en inclusie

Waternet wil een organisatie zijn waar iedereen zich thuis voelt. Van oudsher zijn wij een technisch georiënteerde organisatie wat bepalend is voor de cultuur van de organisatie en de samenstelling van het personeelsbestand. Waternet wil net zo divers zijn als de inwoners in haar beheergebied. Daarvoor is het onder andere van belang om bewuste en onbewuste uitsluiting tegen te gaan en inclusief te werven en te selecteren. Ieder persoon is uniek door zijn eigen set aan kenmerken. Dit geeft de organisatie kleur. Door verschillen te omarmen en medewerkers in te zetten op basis van al hun talenten kan Waternet stappen zetten op weg naar een diverse en inclusieve organisatie.

Kernwaarden van Waternet

Waternet werkt volgens drie kernwaarden: Dienstverlenend, Duurzaam en Doelmatig. Dit zijn de waarden die we het meest belangrijk vinden. Ze geven richting aan ons dagelijks werk en aan onze plannen voor de toekomst

Dienstverlenend

Waternet is goed bereikbaar. We denken vooruit en bieden graag oplossingen. Ook nemen nemen we initiatief, werken we snel en zijn we vriendelijk. Verder willen we u zo goed mogelijk helpen met uw betalingen, vragen, meldingen of klachten. Op onze website kunt u de meeste zaken makkelijk zelf online regelen. Komt u er niet uit? Dan helpt onze klantenservice u graag telefonisch of via chat. Ons motto is: Elke dag beter!

Doelmatig

We werken efficiënt en gebruiken onze tijd, ons geld en onze energie zo goed mogelijk. We richten ons op het resultaat. Door alle watertaken in ons gebied te combineren in één organisatie besparen we geld. Ook kunnen we problemen zoals klimaatverandering beter aanpakken.

Duurzaam

Wij werken voor mens, milieu en maatschappij. We doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). In 2020 willen we klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat we niet willen bijdragen aan klimaatverandering.

Onze innovaties

De wereld verandert, wij veranderen mee. Klimaatverandering is een feit. Dit heeft grote gevolgen voor ons werk met water. Daarom werken we steeds aan nieuwe oplossingen voor deze grote uitdaging. Daarnaast werken we hard om energie te besparen. Ook om steeds meer duurzame energie te gebruiken. Dit doen we niet alleen, maar samen met andere waterorganisaties.

We zoeken steeds naar nieuwe manieren om te werken aan een groene toekomst. Zoals bijvoorbeeld het winnen van warmte uit douchewater. Of het plaatsen van zonnepanelen op onze gebouwen en zuiveringsinstallaties. Ook zijn we enthousiast over groene daken. Deze daken vangen de regen op en maken de stad mooier.

Bij Waternet werken we met een uniek product: water. Samen met 1.800 collega’s zorgen we voor veilig drinkwater, schone grachten, rivieren en droge voeten. We werken aan unieke innovatieve projecten op het gebied van digitalisering, data en waterbeheer. Aandacht voor duurzaamheid zit in ons DNA.

Wat zou u willen delen met andere werkgevers?

We zouden het leuk en interessant vinden om tijdens (online) bijeenkomsten onderling tips en ervaringen uit te wisselen met andere werkgevers.

Meer informatie over Waternet

Neem een kijkje op onze website of neem contact op met Yvonne Hartgers, via participatie@waternet.nl .

Deel dit artikel: