Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam

Het gaat volgens Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam goed met de regionale arbeidsmarkt. Het aantal vacatures is historisch hoog. In en om Amsterdam stijgt het aantal banen zelfs twee keer zo snel als gemiddeld. Toch zijn er werkzoekenden die daar niet van profiteren. Denk aan werkzoekende jongeren met een niet-westerse achtergrond, 50-plussers, mensen met een arbeidsbeperking en vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders). Werkzoekenden die niet de kans krijgen om mee te doen op de arbeidsmarkt.

Wat doet Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam?

WSP Groot-Amsterdam gaat uit van talenten

Iedereen heeft talenten (en iedereen heeft beperkingen). Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam gaat uit van de talenten. Daarom begeleiden wij werkzoekenden die zelf niet in staat zijn om een baan te vinden. Bijvoorbeeld met coaching op de werk­vloer of een scholingstraject. Werkgevers die bereid zijn om te investeren in nieuw personeel, daar doen we graag zaken mee.

Wij zoeken werkgevers met een warm hart

Jaarlijks helpt een toenemend aantal werkgevers onze talenten aan werk. Daar zijn we erg trots op, maar we zijn er nog niet. We zijn altijd op zoek naar meer werkgevers met een warm hart. Samen met werkgevers werken we aan een arbeidsmarkt voor iedereen.

Meer informatie over Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam?

Ga naar wspgrootamsterdam.nl of bel 0800 525 25 25.

Werken in partnerschap

Werkgevers die onze talenten een kans geven, zien we als een samenwerkingspartner. Om onze talenten in hun kracht te zetten is het belangrijk dat werkgevers zich openstellen en hun rol pakken om onze talenten te laten bloeien op de werkvloer.

  • Deze werkgevers bieden wij personeelsadvies met oog voor de bedrijfseconomische belangen.
  • Ook helpen we bij het aanvragen van subsidies en zetten we ons netwerk in om (toekomstig) personeel op te leiden.

En dat betaalt zich uit. Want met een divers team kunnen meer klanten worden bereikt. Een divers team is ook creatiever en socialer.

Deel dit artikel: