Women Power Amsterdam

Wat doet Women Power Amsterdam?

Women Power is een activerings- en bemiddelingsbureau in Amsterdam. Wij begeleiden mensen (met name vrouwen) met een niet-westerse migratieachtergrond naar duurzame participatie en werk. Onze missie is ervoor te zorgen, dat zoveel mogelijk cliënten passende banen vinden. Zodat zij een eigen inkomen hebben en zelfredzaam worden.
Women Power biedt haar cliënten praktische ondersteuning in het zoeken, vinden en behouden van betaald werk of vrijwilligerswerk. Waardoor ze

 • Gaan participeren.
 • Zelfredzaam worden.
 • Het zelfvertrouwen en eigenwaarde toeneemt.
 • Zij niet meer afhankelijk zijn van een uitkering.
 • Ze minder risico hebben op armoede en huiselijk geweld.
 • Hun kinderen door al hun sores niet afglijden.

Wat doet uw organisatie op het gebied van sociaal werk?

Duurzaam activeren

Women Power activeert, ondersteunt en bemiddelt mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, op een andere en duurzamere manier dan gebruikelijk. Wij motiveren en activeren langdurig werklozen, vrouwen met een arbeidsachterstand, nieuwkomers, en inactieve en geïsoleerde vrouwen. Door hen te activeren, komen ze het huis uit, nemen ze deel aan de maatschappij. Daardoor leveren ze een zinvolle bijdrage en leven ze echt in het land waar ze wonen, Nederland.

Basistrainingen

Vaak heeft deze doelgroep weinig kennis en vaardigheden die nodig zijn om überhaupt te kunnen solliciteren, zoals omgaan met computers, een cv maken, of een netwerk opzetten en onderhouden. Er zijn zoveel mensen die hier heel veel vragen over hebben. Wij helpen hen met zeer praktische trainingen en workshops.

Onze activiteiten en trainingen:

 • ‘De goede en slechte kanten van een uitkering’ (Bijeenkomst).
 • Computervaardigheden (Trainingen over onder andere omgaan met Word, Excel, videobellen)
 • Bijeenkomst ‘Wie was ik? Wie ben ik? Wat kan ik?’
 • ‘Durf om hulp te vragen’ Training
 • ‘Toeslagen Belastingdienst’ (Training: waar heb je wel en geen recht op en hoe bereken je dat?)
 • ‘Budgettering’ (Training en ondersteuning)
 • Trajectondersteuning ‘De weg naar werk’

Women Power is motivator, trainer, ondersteuner, vraagbaak en bemiddelaar voor werkzoekenden met een migratieachtergrond.

Heeft u al mensen met een arbeidsbeperking in dienst en kunt u daar iets meer over vertellen?

Langdurige werkloosheid + arbeidsachterstand kan arbeidsbeperking worden:

 • Maar liefst 80% van al onze cliënten heeft een arbeidsachterstand. Ze wonen tussen de 5 en 15 jaar in Nederland, maar hebben hier nooit gewerkt.
 • Deze inactiviteit van vrouwen lijkt sterk verbonden met de aanwezigheid van kinderen, in tegenstelling tot bij mannen.
 • Onze vrouwelijke cliënten blijven hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de huishoudelijke taken en de kinderen in het gezin. De obstakels om een goed evenwicht te vinden, zijn een belangrijke reden waarom vrouwen de arbeidsmarkt verlaten (of niet eens betreden) en 15 jaar of langer met een uitkering leven.

Dit heeft veel nadelen:

 1. Ze krijgen een groeiende afstand tot de arbeidsmarkt
 2. Taalachterstand
 3. Laag niveau in computervaardigheden
 4. Netwerk ontbreekt
 5. Sociaal isolement
 6. Geen maatschappelijke status
 7. Gebrek aan gevoel van eigenwaarde
 8. Gemis aan invloed op belangrijke beslissingen
 9. Inactiviteit
 10. Stress
 11. Dalende mentale en fysieke gezondheid
 12. Verlies van zelfvertrouwen

Women Power heeft inmiddels verschillende mensen aan het werk geholpen. Tijdens de eerste zes werkmaanden laten wij onze mensen niet los. Want we houden de vinger aan de pols, blijven hen trainen als dat nodig is, bespreken hoe het gaat, waar eventuele knelpunten zitten en wat daaraan te doen is. Als dat nodig is, begeleiden we ook de werkgever.

Een dalende mentale en fysieke gezondheid en verlies van zelfvertrouwen zijn de grootste obstakels voor professionele re-integratie. De negatieve spiraal waar mensen door een inactieve periode in belanden, kun je gerust beschouwen als een arbeidsbeperking. Zij hebben ondersteuning en begeleiding nodig. Om hun werkende leven weer te kunnen oppakken. Want inderdaad, het gebrek aan zelfvertrouwen is te zien aan het cv, de sollicitatiebrief en tijdens het sollicitatiegesprek.

Wat zou Women Power Amsterdam willen/kunnen delen met de andere partners van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam?

Activerings- en bemiddelingsbureau Women Power wil de andere kant van vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond in Nederland laten zien.
Innovatieve financieringsinstrumenten kunnen een deugdzame cirkel beginnen. Hoe? Door hen te zien en te behandelen als investering in plaats van kostenpost. Vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond dragen dan ook meer bij aan hun nieuwe gemeenschappen. Die gemeenschappen erkennen vervolgens in toenemende mate de waarde van deze vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Tegelijkertijd wijzen wij deze vrouwen de weg. Zij willen niets liever dan zich nuttig maken. Maar het doet pijn als je weet dat je veel kunt, maar niemand dat begrijpt en alle deuren gesloten lijken. Het doet pijn om een diploma te hebben, thuis te zitten en te wachten op bijstand omdat je het systeem niet begrijpt. Het is frustrerend om te zien dat iemand moeite doet om je te helpen, maar je niet begrijpt.

Activerings- en bemiddelingsbureau Women Power ontdekt met iedere cliënt haar (of zijn) talent, kijkt bovendien naar wat zij nodig hebben en begeleidt hen stap voor stap naar werk dat hen duurzaam past. Zo buigen wij de negatieve spiraal om naar een positieve.

Wat inspireert u aan sociaal werk?

Het is zo inspirerend om te zien hoe mensen opbloeien als ze hun talenten ontdekken en kunnen benutten. En ook om te zien hoe mensen elkaar vooruit helpen. Ondanks het cultuurverschil. Om een uitzichtloze situatie te veranderen naar een situatie met perspectief.
Iedereen kan iets én kan bijdragen aan de samenleving. Of het nou vrijwilligerswerk is of betaald werk. En ook of het nou ongeschoold werk is of werk waarvoor je een opleiding nodig hebt.
Women Power zet haar talenten vol overtuiging en graag in. Om mensen in maatschappelijke kwetsbare posities te helpen. En bij te dragen aan een sterkere samenleving.
De wereld is incompleet zonder sociaal werk. Samen maken we een groot verschil in de maatschappij.

Meer informatie


W:www.womenpower.nl

Aline Ntunzwenimana

info@womenpower.nl

Deel dit artikel: