Yuverta (voorheen Wellantcollege)

Yuverta is de grootste vmbo- en mbo-opleider van Europa in het groene domein. 

Yuverta – Thuis in de toekomst

De reis van je eigen thuis naar je eigen toekomst is misschien wel de meest fundamentele die een student doormaakt. Hij gaat onder de vleugels vandaan om zelf te gaan vliegen en verkent de weg naar zelfstandigheid. Naar een beroep. En vaak reist hij daarna nog verder, binnen het beroep of daar voorbij.

Kennis speelt in die reis een grote rol. Kennis heb je nodig. Maar het gaat vooral om jezelf; je ambitie, je persoonlijke vaardigheden, je dromen, je zelfkennis, je talent in sociale omgang en samenwerking.

In die ontwikkeling is Yuverta een vertrouwde basis voor de student. We bieden de geborgenheid van een goed thuis, waar de student zichzelf kan zijn en zichzelf kan ontdekken. Met alle talenten en mogelijkheden, maar ook met twijfels en uitdagingen. Yuverta biedt ook de basis waar men altijd terug kan komen als men al werkt, maar nieuwe kennis en vaardigheden nodig heeft.

De route naar de toekomst, loopt bij Yuverta over het blauw-groene pad. Er wordt gewerkt aan de eigen ontwikkeling, maar ook aan die van de wereld. Dat wordt gedaan op school en online, in teams en zelfstandig, binnen de deur of daarbuiten, in samenwerking met bedrijven en experts uit de regio. Het blauw-groene programma dat we bieden is veelzijdig, dynamisch en altijd in beweging. De wereld is dat tenslotte ook.

We willen écht van betekenis zijn voor onze leerlingen, studenten, cursisten, voor elkaar, de medewerkers en de regio. We zijn ‘thuis in de toekomst’, omdat we ons bezighouden met thema’s die ertoe doen, zoals klimaat, energie, water, voeding, en welzijn van mens en dier. Met het bedrijfsleven verkennen we de wereld van nu en morgen. Samen werken we aan een duurzame verbetering van ons onderwijs en onze leefomgeving.

Wie benieuwd is naar zijn toekomst voelt zich thuis bij Yuverta!
Met ruim 50 locaties is er altijd een Yuverta in de buurt!

Sociaal werk bij Yuverta

Yuverta speelt welbewust in op de ontwikkelingen en werkt aan een gezonde én leefbare toekomst. Dit doen wij samen met onze leerlingen, studenten en cursisten. Zo zijn we gestart met de pilot: Mbo-praktijkleren.

De pilot is bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma of certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. Dit komt vaak door kwetsbaarheid op meerdere leefgebieden; een psychische en/of verstandelijke beperking en/of sociale omstandigheden.

Wij nemen graag deel aan events, inspiratie- en netwerksessies om zo in contact te komen met andere partners van de Koepel en ervaringen en tips onderling uit te wisselen.

Meer informatie

Neem een kijkje op onze website yuverta.nl of neem contact op via LinkedIn met Claudia Chi, kwartiermaker LLO en regiodirecteur mbo Greenport en Metropool.

Deel dit artikel: