Per 1 juli 2021: Subsidie voor aanpassing binnen uw bedrijf

Dit artikel gaat over de subsidie UWV generieke werkgeversvoorziening.

Wilt u werknemers met een arbeidsbeperking voor langere tijd in dienst wilt houden of nemen? Dan zijn er soms grote aanpassingen nodig binnen het bedrijf. Maar zulke aanpassingen zijn duur. Zeker als het om meerdere werknemers gaat.

Subsidie UWV generieke werkgeversvoorziening

Met het ‘experiment generieke werkgeversvoorziening’ wil het kabinet daarom werkgevers helpen deze aanpassingen te doen. Daarvoor is er een subsidie in het leven geroepen. Hierdoor is het voor werkgevers vervolgens mogelijk meer werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen en houden.

Wat houdt het ‘experiment generieke werkgeversvoorziening’ in?

Heeft u interesse in deze subsidie? Dan kunt u tot en met 30 juni 2022 een aanvraag voor de subsidie indienen. Deze subsidie gebruikt u om:

  • 1 of meer werkplekken binnen uw bedrijf aan te passen.
  • Het kan ook om een aanpassing in het productieproces gaan.
  • Of om de aanschaf van bepaalde meeneembare voorzieningen.

Het is wel de bedoeling dat 1 of meer werknemers met een vergelijkbare arbeidsbeperking minimaal 3 jaar van de voorziening gebruikmaken.

Na de aanvraagperiode volgt het UWV het experiment tot en met 31 december 2025. Dat gebeurt onder andere gedaan door bedrijven te bezoeken en werkgevers te interviewen. In die periode bekijkt het UWV of door het experiment meer werknemers aan het werk zijn en blijven.

Wat zijn de voorwaarden voor Subsidie UWV generieke werkgeversvoorziening?

Om de subsidie te kunnen krijgen moet u dus aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De voorziening is een noodzakelijke aanpassing van uw werkplek of uw bedrijf.
  • In de 3 jaar van het experiment is er minimaal 1 werknemer in dienst voor wie de voorziening noodzakelijk is.
  • Deze werknemer heeft of krijgt een dienstverband voor ten minste 6 maanden.
  • Bij uw werknemer(s) heeft UWV een structureel functionele arbeidsbeperking vastgesteld.
  • De werknemer heeft de voorziening nodig om te kunnen werken.
  • Het mag niet om een WSW-dienstverband gaan.

Meer info en aanmelden via:

UWV werkgeversvoorziening

Subsidie UWV generieke werkgeversvoorziening voor aanpassingen op de werkvloer.

Deel dit artikel: