Regionaal werkcentrum verbindt werkgevers tegen werkloosheid

Gemeenten in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam openen op maandag 22 juni samen met sociale partners, UWV en private partijen het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam.

Regionaal Werkcentrum

Het Regionaal Werkcentrum verbindt werkgevers die door de coronamaatregelen geen werk voor hun personeel hebben, met werkgevers die juist mensen zoeken. Het doel: de oplopende werkloosheid beperken door personeel van werk naar werk te begeleiden. Op Schiphol is een dependance van dit werkcentrum ingericht.

In de regio Groot-Amsterdam kampen veel mensen en bedrijven met de gevolgen van de coronacrisis. Bedrijven in bepaalde sectoren hebben weinig of geen werk waardoor mensen hun baan verliezen. Tegelijkertijd kunnen in andere sectoren zoals onderwijs, zorg, IT en overheid juist kansen op werk ontstaan. Het werkcentrum brengt vraag en aanbod van werkgevers snel bij elkaar om personeel te matchen en zo werkloosheid te voorkomen.

Van werk naar werk

Het werkcentrum ondersteunt werkgevers om personeel aan het werk te houden. Bijvoorbeeld door bedrijven met elkaar in contact te brengen. En door personeel te helpen bij de overstap van werk naar werk. Bij het mogelijk maken van deze matches stelt het werkcentrum de vaardigheden van mensen centraal. En waar nodig kan een opleiding worden geboden om de overstap van personeel naar een andere branche of werkgever makkelijker te maken.

Website voor werkgevers

Werkgevers die geen werk meer hebben voor hun personeel of juist personeel zoeken, kunnen terecht op grootamsterdamwerktdoor.nl. Via deze website verbindt het werkcentrum werkgevers om vanuit een brede en intensieve samenwerking in de regio proactief aan oplossingen te werken. Op die manier blijven zo veel mogelijk mensen aan het werk en kunnen werkgevers zich richten op de continuïteit van hun bedrijf.

Regionaal werkcentrum is groeiende netwerkorganisatie

Het werkcentrum is een groeiende netwerkorganisatie van:

 • gemeente Amsterdam
 • Aalsmeer
 • Amstelveen
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder-Amstel
 • De Ronde Venen
 • Uithoorn
 • UWV
 • Luchtvaart Community Schiphol
 • Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam,
 • VNO-NCW
 • FNV
 • Pantar
 • AM match
 • ABU
 • NBBU
 • MKB Amsterdam
 • Leerwerkloket
 • House of Skills
 • Sociaal Werkkoepel

Door expertises te bundelen kan het werkcentrum snel en effectief reageren op arbeidsmarktontwikkelingen. En is daarmee een aanvulling op de bestaande dienstverlening in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam. Voor werkgevers op en rond Schiphol is een dependance van het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam ingericht op de luchthaven.

Deel dit artikel: