Stageplekken gezocht!

Door corona verwachten we dat het voor Amsterdamse jongeren lastiger wordt om een stageplek te vinden. Daarom doen we een oproep aan werkgevers om voor studenten van praktijkonderwijs en VSO individuele en groepsstages aan te bieden.

Oproep aan werkgevers: stageplekken gezocht!

Mieke Termeulen, stage coördinator Orion college

Wat voor plek hebben de leerlingen nodig?

Het Orion college is  een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Mieke zoekt stageplekken voor jongeren in de leeftijd van 15 tot 20 jaar. ‘Ieder jaar zoeken we  stageplekken waar leerlingen zich kunnen ontwikkelen. In eerste instantie is dit voor de bedrijven een investering in tijd en aandacht en uiteindelijk levert ze dit een loyale stagiaire op. Naast individuele stages zijn we ook op zoek naar groepsstages, een plek waar een groepje leerlingen met een begeleider van het Orion college stage kan lopen.’

‘Dat is divers omdat we een brede populatie aan leerlingen hebben! Sommigen hebben extra begeleiding nodig omdat ze een vorm van autisme hebben of een gedragsprobleem.
Voor andere leerlingen is het belangrijk dat iemand bereid is om dezelfde vraag meerdere keren te beantwoorden. Vaak duurt het bij deze leerlingen langer om stof op te nemen. Ook hebben de stagiaires een vast aanspreekpunt nodig, die ze leert door voordoen en het werk in kleine stapjes uitlegt. Als ze het werk eenmaal kunnen heb je vaak een top stagiaire die altijd aanwezig is en werk uit handen kan nemen.’

Mieke roept op: stageplekken gezocht!

“Kijk niet naar wat er niet kan maar neem contact op om te kijken wat er wel kan”

Stageplekken gezocht in sectoren ICT, zorg, welzijn en techniek

‘Normaal gesproken lukte het altijd goed om in de sectoren detailhandel en horeca stageplekken te vinden. Onze leerlingen willen ook graag stagelopen  in de sectoren ICT, zorg en welzijn en techniek.’

Heeft Corona gevolgen voor het vinden van stageplekken?

‘Als gevolg van Corona zien we nu vooral een tekort aan stageplekken in de sectoren waar er met mensen gewerkt wordt. Denk aan de horeca en zorg en welzijn. Deze bedrijven/organisaties nemen onder voorbehoud stagiaires aan of houden de deuren helemaal dicht. Begrijpelijk, terwijl het juist voor onze leerlingen heel belangrijk is om in de praktijk te leren. Het omgaan met klanten en collega’s en het opdoen van werknemersvaardigheden leer je niet in de schoolbanken. Ik wil hierbij een oproep doen: kijk niet naar wat er niet kan maar neem contact op om te kijken wat er wel kan. Alle stageplekken zijn welkom en samen kijken we wat u als werkgever nodig heeft om de leerling te begeleiden zodat we een goede match kunnen maken!

Oproep aan onze netwerkpartners

De Sociaal Werkkoepel roept haar partners op om stageplekken aan te bieden voor leerlingen in het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of MBO niveau 1 leerlingen. Wilt u hier meer over weten of een stageplek beschikbaar stellen? Neem contact op met Romaysa Es-soussi van het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam 06-28029667 of r.essoussi@amsterdam.nl.

Deel dit artikel: