Inclusieve stad waar iedereen mee kan doen (video)

‘Amsterdam wil een rechtvaardige stad zijn met een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen mee kan doen,’ zegt wethouder Groot Wassink, wethouder Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering. ‘Want Amsterdammers met een arbeidsbeperking of verminderde loonwaarde moeten gewoon mee kunnen doen aan de samenleving en ook kunnen werken’ .

De ambitie is dat iedere Amsterdammer met een arbeidsbeperking die een werkplek zoekt, die ook snel kan krijgen

Amsterdam als inclusieve stad

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Video wethouder Groot Wassink 19 februari 2019

Oprichting Sociaal Werkkoepel voor een inclusieve stad

Samenwerking voor meer plekken

Daarom hebben we het initiatief genomen tot oprichting van de Sociaal Werkkoepel. Zodat iedereen in Amsterdam met een arbeidsbeperking die een werkplek zoekt, die ook kan krijgen. In de Sociaal Werkkoepel werken daarom bedrijven, sociale firma’s, gemeente Amsterdam en organisatie als Pantar samen. Om te zorgen dat we zo veel mogelijk plekken kunnen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.

We hebben nu 4.000 sociaal werkplekken. En we willen dat dat aantal groeit naar 4.500 werkplekken in 2022. In lijn met de participatiewet en het sociaal akkoord willen we bovendien, dat meer Amsterdammers met een arbeidsbeperking of verminderde loonwaarde duurzaam aan de slag zijn bij reguliere bedrijven en sociale firma’s. Ook bij de gemeente zelf kijken we of meer mensen met een arbeidsbeperking een plek kunnen krijgen.

Zelf ontdekken hoe belangrijk werk is in je leven (video)

Marlies Bron vertelt over de inclusieve Amsterdamse arbeidsmarkt: “Er zijn zoveel mensen die zich met hart en ziel inzetten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op werk te geven. De positieve sfeer die dat met zich meebrengt. Die ga ik ontzettend missen!” Zij is namelijk vertrekkend teammanager Werk en Re-integratie bij de gemeente Amsterdam. Autonomie is een sleutelwoord voor haar. “Ik gun het iedereen om vanuit autonomie te ontdekken hoe belangrijk werk is in je leven.”

Inclusieve Amsterdamse arbeidsmarkt

Grote samenwerking, concrete resultaten

Marlies is vanuit haar functie ook betrokken geweest bij de totstandkoming van de Sociaal Werkkoepel. ‘Grote organisaties – het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam, Economische Zaken, onderwijsinstellingen en natuurlijk het bedrijfsleven – hebben elkaar gevonden. En werken samen aan een inclusieve Amsterdamse arbeidsmarkt. We hebben bijvoorbeeld in het voorjaar bedrijfsbezoeken voor 150 praktijkschoolleerlingen georganiseerd. In drie dagen tijd kregen zij daardoor de kans bij 30 bedrijven langs te gaan. Om te snuffelen aan de praktijk.’

Begeleiding vanuit het onderwijs

‘Wat we vaak zien is dat jongeren droombaan voor ogen hebben. Maar dat is niet altijd realistisch. Want hoe krijg je jongeren gemotiveerd voor een broodbaan? Een baan die je de kans geeft om je te ontwikkelen? Daarover gaan we met scholen in gesprek.’ Begeleiding van jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt vanuit het onderwijs is heel effectief, vertelt Marlies. ‘Daarom hebben we geïnvesteerd in relaties met scholen in het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, en sinds kort ook met de MBO-onderwijsinstellingen.’

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Video Marlies Bron, Werk en Re-integratie, gemeente Amsterdam over de inclusieve Amsterdamse arbeidsmarkt

Ik gun het iedereen om vanuit autonomie te ontdekken hoe belangrijk werk is in je leven.

Marlies Bron, Werk en Re-Integratie gemeente Amsterdam

MKB-werkgevers bedankt!

Het is niet altijd makkelijk geweest, geeft Marlies toe. ‘De gemeente is een enorme organisatie. De partijen waarmee we samenwerken zijn ook flink. En intussen moeten we zo veel mogelijk werkgevers enthousiast krijgen. Om vervolgens samen met ons meer banen voor meer mensen te realiseren.

Er zijn overigens wel veel grote organisaties enthousiast voor inclusief ondernemen. Maar uiteindelijk worden de meeste plaatsingen gerealiseerd door het MKB. Dus, bedankt MKB-werkgevers!’

Gemeente Amsterdam, werk en re-integratie

Ook meedoen met de Sociaal Werkkoepel Amsterdam? Klik hier voor meer informatie.