Inclusieve stad waar iedereen mee kan doen (video)

‘Amsterdam wil een rechtvaardige stad zijn met een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen mee kan doen,’ zegt wethouder Groot Wassink, wethouder Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering. ‘Want Amsterdammers met een arbeidsbeperking of verminderde loonwaarde moeten gewoon mee kunnen doen aan de samenleving en ook kunnen werken’ .

De ambitie is dat iedere Amsterdammer met een arbeidsbeperking die een werkplek zoekt, die ook snel kan krijgen

Amsterdam als inclusieve stad

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Video wethouder Groot Wassink 19 februari 2019

Oprichting Sociaal Werkkoepel voor een inclusieve stad

Samenwerking voor meer plekken

Daarom hebben we het initiatief genomen tot oprichting van de Sociaal Werkkoepel. Zodat iedereen in Amsterdam met een arbeidsbeperking die een werkplek zoekt, die ook kan krijgen. In de Sociaal Werkkoepel werken daarom bedrijven, sociale firma’s, gemeente Amsterdam en organisatie als Pantar samen. Om te zorgen dat we zo veel mogelijk plekken kunnen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.

We hebben nu 4.000 sociaal werkplekken. En we willen dat dat aantal groeit naar 4.500 werkplekken in 2022. In lijn met de participatiewet en het sociaal akkoord willen we bovendien, dat meer Amsterdammers met een arbeidsbeperking of verminderde loonwaarde duurzaam aan de slag zijn bij reguliere bedrijven en sociale firma’s. Ook bij de gemeente zelf kijken we of meer mensen met een arbeidsbeperking een plek kunnen krijgen.

Deel dit artikel: