Posts Tagged ‘Sluitende Aanpak’

Zo benut je het talent van jongeren met een ondersteuningsbehoefte

Jongeren met een ondersteuningsbehoefte hebben net als ieder ander talenten. Werkgevers kunnen die talenten inzetten in hun organisatie. Hoe? Lees deze 5 handige tips van Klara Wensveen, adviseur jongeren in een kwetsbare positie bij gemeente Amsterdam. 

Klara Wensveen

Klara Wensveen is contactpersoon voor voortgezet onderwijs bij het project Sluitende Aanpak van gemeente Amsterdam. Klara:

Wat is het project Sluitende Aanpak mbo?

‘Sinds 2022 hebben we ook een sluitende aanpak op de mbo scholen. Het Jongerenpunt van de gemeente Amsterdam heeft samen met het mbo afgesproken dat alle studenten die voortijdig of in een kwetsbare positie het mbo verlaten worden gekoppeld aan een jongerenadviseur. De jongerenadviseur kan vervolgens een jobcoach inschakelen voor de bemiddeling naar werk.’

Goed initiatief en daarnaast komt er in 2025 een wet die daarmee te maken heeft?

‘Ja dankzij de wet die er volgend jaar komt: ‘Van school naar duurzaam werk’ zullen we veel meer met elkaar gaan samenwerken om meer duurzaam werk voor deze jongeren te creëren.

Deze succesvolle aanpak en straks ook de wet waarborgt voor jongeren met een ondersteuningsbehoefte een naadloze overgang van school naar een plek in een organisatie waar hun talent kan bloeien. Werkgevers spelen hier een belangrijke rol in. Zij zijn een belangrijke schakel in hun ontwikkeling.’ 

Top 5 tips voor werkgevers

1. Sluit aan bij de mogelijkheden van de jongere

‘Door dicht aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de jongeren zorgen we voor een doorlopende lijn van goede begeleiding van school naar de klantbegeleider van gemeente Amsterdam naar werk met begeleiding door een jobcoach. De jobcoach begeleidt de jongere bij het vinden van een baan die past bij diens wensen en mogelijkheden. Supported Employment noemen we deze aanpak. Daarmee vergroten we de kans dat jongeren succesvol aan de slag gaan én blijven. Als werkgever kun je aansluiten door je open te stellen voor deze jongeren en contact te zoeken met Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) en Sociaal Werkkoepel Amsterdam.’ 

2. Laat je informeren door een WSP-adviseur 

‘WSP Groot-Amsterdam helpt werkgevers met het werven en opleiden van nieuwe collega’s en met regelingen en subsidies, ook voor het aannemen van jongeren met een ondersteuningsbehoefte. Laat je door een WSP-adviseur informeren over de mogelijkheden, bijvoorbeeld om je bedrijf open te stellen voor bedrijfsbezoeken van Pro/Vso scholen of over de verschillende leerwerktrajecten van AmsterdamWerkt.’ 

3. Sluit je aan bij het netwerk van Sociaal Werkkoepel Amsterdam

‘Via het netwerk van Sociaal Werkkoepel Amsterdam kom je in contact met andere werkgevers, gemeente, onderwijs, zorg en nog meer spelers in het domein van sociaal werk. Door samen te werken en te leren van best practises wordt het voor werkgevers steeds makkelijker om sociaal te ondernemen, ook met jongeren die ondersteuning nodig hebben. Werkgevers kunnen partner worden van Sociaal Werkkoepel Amsterdam.’

4. Zorg dat de baan past bij de jongere, niet andersom

‘Wil je een jongere met een ondersteuningsbehoefte een baan bieden? Maak dan geen vacature voor een schaap met vijf poten. Zorg dat de baan passend wordt voor de jongere en niet andersom. Dat kan op verschillende manieren, zoals met job carving of functiecreatie. Daarmee vergroot je de kans op succes.’

5. Zorg voor begeleiding, ook voor collega’s

‘Een jongere met een ondersteuningsbehoefte kan een waardevolle aanvulling zijn voor een team door zijn of haar talenten in te zetten. En steeds meer werkgevers zien ook hun sociale impact op het team als toegevoegde waarde. De jongeren hebben een jobcoach die zo lang als nodig betrokken is. Daarnaast helpt het hen ook om een vaste collega-begeleider op de werkvloer te hebben. Voor deze collega’s is er de Harrie-training die kosteloos gevolgd kan worden. Bekijk ook deze handige tips voor werken met jongeren met een ondersteuningsbehoefte.’

Meer weten over jongeren met een ondersteuningsbehoefte? 

Lees deze praktijkvoorbeelden