Posts Tagged ‘Zomerevent; netwerken; samenwerken’

Samenwerken in netwerken; over gedeelde ambitie en de ’tussenruimte’

Op 4 juli kwamen zo’n 100 mensen bij elkaar voor het Zomerevent van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam. In het zonnige Freedom Lab aan de Plantage Middenlaan was het thema dan ook “Samenwerken in netwerken”. Dus precies waar het om gaat bij de netwerkorganisatie Sociaal Werkkoepel.

Samenwerken in netwerken

Gezamenlijke ambitie komt een stap dichterbij

Erwin Schut, programmamanager Sociaal Werkkoepel, opent met een positief bericht. Want er zijn na ruim een jaar samenwerking in de koepel netto 100 Amsterdammers meer aan het werk! Waarvan driekwart bij externe werkgevers. Met deze groei is onze gezamenlijke Amsterdamse ambitie dan ook een stap dichterbij gekomen. Want wij willen groeien van 4000 Amsterdammers met een arbeidsbeperking op een werkplek in 2018 naar 4500 in 2022. Met elkaar bieden we nu 4100 mensen met een arbeidsbeperking werk in Amsterdam.

Geweldig ook dat Freedomlab – die bij reservering hoorde over onze ambitie – meteen een functie beschikbaar heeft gesteld. En er nu vervolgens iemand uit de doelgroep aan de slag gaat.

Tot slot complimenten aan iedereen voor de drive en de energie die in het netwerk aanwezig is. We zien dat bij alle bijeenkomsten en ontmoetingen tussen partners die we het afgelopen jaar georganiseerd hebben.  

En ook dank aan Freedomlab dat zij het mogelijk hebben gemaakt dat de catering vandaag van een sociale firma komt. Namelijk van 50-50 Food (Leger des Heils).

Wat is er nodig om in een netwerk goed samen te werken?

Henny van Egmond, expert op het gebied van innovatief samenwerken tussen mensen en organisaties, vertelt dat samenwerken niet vanzelfsprekend is. Het is  meer dan ooit nodig om samen te werken omdat de wereld steeds (sneller) complexer wordt. We worden steeds individualistischer en maken steeds meer gebruik van technologie, die een steeds centralere rol in ons leven heeft. En hoe meer technologie, hoe minder we onze softskills gebruiken. Hij leert ons een mooie definitie van het woord tussenruimte: Een ruimte waar je je thuis voelt en je identiteit loslaat en je openstelt voor een ander zonder dat je weet wat het oplevert. Daarvoor is durf nodig. En persoonlijke keuzes omdat iedereen binnen het netwerk invloed heeft op het netwerk. Net als in een zwerm vogels  door iedere vogel een beweging in gang kan worden gezet.

Iedereen binnen het netwerk heeft invloed op het netwerk.

Samenwerken in netwerken. Zo ziet dat eruit.

Nieuwe ontmoetingen

De aanwezigen worden daarna uitgenodigd door Annemarie Klip, projectmanager Sociaal Werkkoepel, om kennis te maken met iemand die ze nog niet kennen, wat voor iedereen nieuwe ontmoetingen oplevert. 

Tafels met inspiratie

Na de nieuwe ontmoetingen zijn er tafels waar netwerkpartners van de Sociaal Werkkoepel vertellen over wat ze doen. De onderwerpen: Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam, Simpel Switchen, Breed offensief, Perspectief op Werk, Werken in de Zorg, Modulair Leren in het MBO, Instroom vanuit PRO/VSO en MBO, Sociale Inkoop en Social Return, Radar, Onbeperkt aan de slag, Pantar, Sociaal Werkkoepel.

‘Ik heb een aantal heel nuttige contacten opgedaan’

‘Leuk om mensen aan elkaar te kunnen koppelen: “Je moet eens met die en die gaan praten’

‘Wat een energieke en dynamische sfeer!’

Samenwerken in netwerken: in gesprek met elkaar

Bijeenkomst gemist en toch willen samenwerken in netwerken?

Hebt u de bijeenkomst gemist en wilt u met een van de partners aan de tafels in contact komen, dan verbinden we u graag!

info@sociaalwerkkoepelamsterdam.nl

Anneke Broekman

Inge Dullens

Annemarie Klip

Erwin Schut