Tussenrapportage: meer Amsterdammers naar sociaal werk

Uit onze tussenrapportage blijkt: we maken onze ambitie waar! Want we leiden meer Amsterdammers naar sociaal werk.

Het is namelijk gelukt om te groeien in het aantal werknemers in sociaal werk.

Tussenrapportage

De tussenrapportage is dus bereikt. Eind 2019 waren er 4.214 Amsterdammers aan de slag. Hiervan werkten er 1.201 met ondersteuning van instrumenten van de Participatiewet; loonkostensubsidie naar loonwaarde en/of jobcoaching. Ondanks alle verbeterpunten uit de landelijke evaluatie van de Participatiewet, een mooi resultaat van onze inzet op weg naar de ambitie van 4500 plekken in 2022. En we doen dat ook met steeds meer partners bij de Sociaal Werkkoepel Amsterdam.

Heroverwegen doelstelling

Halverwege dit jaar wil het College de doelstelling van 4500 arbeidsplaatsen voor de doelgroep in 2022 heroverwegen. Enerzijds is in de afgelopen periode gebleken dat de huidige arbeidsmarkt kansen biedt om meer Amsterdammers met een beperking naar betaald werk te begeleiden wat mogelijk tot een hogere ambitie kan leiden. Anderzijds is op dit moment niet duidelijk wat de gevolgen van de Corona-crisis voor de arbeidsmarkt zullen zijn.

Ondertussen werkt de Sociaal Werkkoepel met alle partners door aan de doelstellingen en worden in 2020 worden extra inspanningen geleverd om Sociale Inkoop te vergroten en de positie van Sociale Firma’s te versterken. Daarover heeft het College van B&W eind 2019 een brief gestuurd aan de Raad. Lees hem hier.

Bijzonder in Amsterdam; 81% bij reguliere werkgever

Van de Amsterdammers die onder de Participatiewet aan het werk zijn, is eind 2019 81% in dienst bij een werkgever, hiervan is 14% in dienst bij sociale firma’s. De verwachting bij invoering van de P-wet, dat veel mensen uit deze doelgroep met begeleiding bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen, is hiermee in Amsterdam waargemaakt. Dit geldt ook voor Beschut Werk. Voor de P-wet waren de meeste mensen met een arbeidsbeperking aan het werk via de Wet sociale werkvoorziening en maar een klein deel (9%)  in dienst bij een reguliere werkgever of sociale firma.

“Door de energie en laagdrempeligheid in het netwerk zijn we met andere werkgevers in contact om een gedeeld probleem op te lossen. We kunnen samen veel bereiken.”

Linda Willems, HR manager Regio Care Asito

Maatwerk en duurzaamheid

Plaatsingen zijn een kwestie van maatwerk. De focus ligt op de kwaliteiten, wensen en mogelijkheden van de werkzoekende. Op basis hiervan zoekt de gemeente naar een passende plek. De ervaring leert dat voor een duurzame match vaak meerdere plaatsingen nodig zijn. Ruim 30% van de Amsterdammers die werkt met instrumenten van de Participatiewet werkt al langer dan 2 jaar bij dezelfde werkgever.

531 Werkgevers

In Amsterdam bieden steeds meer werkgevers werk aan Amsterdammers die extra steun nodig hebben om aan het werk te zijn en te blijven. Naast Pantar en circa 30 sociale firma’s zijn er nu 531 werkgevers waar een of meer Amsterdammers in dienst zijn met ondersteuning vanuit de Participatiewet, waaronder veel kleine en middelgrote bedrijven.

De resultaten tot nu toe

In bijgaande Tussenrapportage Sociaal Werkkoepel Amsterdam 2018/2019 worden de ontwikkeling van Sociaal Werk in Amsterdam en de inzet en activiteiten van de Werkkoepel beschreven. Hiermee worden goede stappen gezet naar een meer inclusieve arbeidsmarkt. Het succes bij de groei van het aantal plekken hebben we dankzij de inzet van veel partijen behaald. Lees meer over hun ervaringen.

Heb je vragen of wil je meer weten?

Neem contact op met een van de collega’s van het Team Sociaal Werkkoepel.

Lees hier de tussenrapportage van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam

Deel dit artikel: