Tweede werksessie Doorstroom van Werk naar Werk

Vrijdag 7 juni 2019  zijn we te gast op locatie de Rietschuur bij het sociaal-werkbedrijf Pantar in Diemen. Hier gaan we samen met verschillende werkgevers in gesprek over hoe we met elkaar kunnen zorgen voor een betere doorstroom van werknemers met een arbeidsbeperking. Wat is er nodig om meer doorstroom van werk naar werk te realiseren? En vooral: Hoe kunnen we dat door samen te werken bewerkstelligen?

Belangrijke vraag tijdens tweede werksessie

Waarom is doorstroom zo belangrijk? Het faciliteren van doorstroom betekent dat ontwikkeling en capaciteiten niet verloren gaan. Doorstromers zijn al in beeld, in ontwikkeling en werkfit. Door direct door te stromen naar een opvolgende werkgever verliezen we hen niet weer in de stroom van processen en uitkeringen. Het percentage van doorstromers sinds 2015 is 11%. Omdat er meer mensen via de participatiewet aan het werk gaan wordt doorstroom van werk naar werk belangrijker.  We zouden het percentage met elkaar toch zeker moeten willen verdubbelen. De ambitie is groot!

Werkgevers aan elkaar verbinden

Ook dit keer heeft zich weer een gemêleerd gezelschap aan werkgevers aangemeld. Asito en Hago Airportservices kennen elkaar al van de gedeelde schoonmaakwerkzaamheden op Schiphol. Globen, Herenbos en Olympia zijn allen bekend van hun uitzendservices, maar zetten zich ook hard in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook Loogman Tanken & Wassen, Stichting Citysteward en Het Werkgeversservicepunt Amsterdam en Werk & Re-integratie van de Gemeente Amsterdam zijn aanwezig.

Tijdens de introducties komt direct naar voren dat iedereen op zoek is naar verbinding, groei en een kans om samen te werken met andere werkgevers.

Linda Willems, HR en MVO manager bij Asito, geeft aan dat ze graag meer mensen wil plaatsen maar dat er vaak sprake is van kleine contracten. Ze zoekt naar een manier om werkgevers aan elkaar te verbinden zodat medewerkers binnen één contract toch meer kunnen werken. Rody Eickhoff van Loogman Tanken & Wassen wil met het Kanshebbers project mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven en zich verder ontwikkelen tot een sociale werkgever. Esther Pieters van Pantar wil graag bruggen maken, zodat doorstroom steeds makkelijker wordt en mensen duurzaam aan het werk blijven. Henny Game van Stichting Citysteward zegt dan ook raak: ‘Het gaat niet om functies, het gaat om mensen’.

Werkgevers vinden elkaar tijdens Tweede werksessie

Tijdens deze werksessie vinden de werkgevers elkaar ook al direct. Zo loopt er bij Linda Willems (Asito) een pilot op een bepaald type werk, waarbij kandidaten uitvallen waar Barbara Huiser (Hago Airport Services) zomaar weer geholpen mee kan zijn. Dit soort uitwisselingen is precies waar we op hopen en die we op gang willen helpen!

Meer openheid over het totaalpakket van de kandidaat

Na een inspirerende presentatie van Esther Pieters over de ontwikkelingstechnieken van Pantar, die een basis blijken te vormen voor het antwoord op de vraag van vandaag, splitsen de aanwezigen zich op. In twee werksessies wordt verbinding gezocht, door te matchen en door samen een oplossing te vinden voor het makkelijker maken van doorstroom.

Bij de werksessie waarin er wordt gematched komen er een paar belangrijke conclusies naar voren:

  • Een profielschets van de kandidaat, met plus- en minpunten, heeft enorm veel toegevoegde waarde. Dit blijkt in de praktijk niet standaard gegeven te worden. Als de beschrijvingen generiek gehouden worden, hoeft dat geen inbreuk te zijn op de privacy. Eigenlijk is dit een quick Het is relatief eenvoudig om dit op te nemen in het proces van matching. 
  • Er is onduidelijkheid over de verschillen in de kandidaten en de mogelijkheid tot bijvoorbeeld een proefplaatsing. Afhankelijk van de regeling en met welke instantie je te maken hebt , zit daar verschil is. 
  • Geef issues als werkgever actief aan bij je contactpersoon bij de gemeente. Een voorbeeld hiervan geeft Linda Willems (Asito): hoe gaan we om met reiskosten tijdens een proefplaatsing? De kosten zijn te hoog voor de medewerker maar hij is niet in dienst bij de werkgever. Dit zou ertoe kunnen leiden dat deze kandidaat dus niet aan de slag kan gaan. Gelukkig heeft de Gemeente dit op gelost door deze kosten te vergoeden. Zulke simpele zaken kunnen zomaar de reden zijn waardoor een plaatsing niet doorgaat. Het blijkt helaas wel dat er tussen gemeentes verschillen zijn in welke regels worden opgelegd. 
Poseren tijdens de tweede werksessie doorstroom van werk naar werk

HET GAAT NIET OM FUNCTIES, HET GAAT OM MENSEN

- Henny Game van Stichting Citysteward -

Samen een netwerk opbouwen

Tijdens de tweede werksessie gaan de werkgevers met elkaar aan de slag om concrete acties te bedenken zodat zij onderling doorstroom makkelijker kunnen maken. Het gevoel dat het proces om de kandidaat door te laten stromen niet of veel te laat wordt gestart, komt terug bij alle kandidaten. Soraya Van Pinxteren, social return consultant bij Olympia: ‘We moeten minder reactief zijn, we moeten lange termijn gaan werken. Hoe krijg je je kandidaat van broodbaan naar droombaan?’. Ook uit deze werksessie komen een aantal concrete plannen:

  • Begin minimaal 6 maanden te voren met het doorstroom proces. Bijvoorbeeld door kandidaten stage te laten lopen bij een mogelijke nieuwe werkgever. Onderhoud samen een netwerk waarbij CV’s en vacatures worden doorgestuurd om mogelijke kansen voor de kandidaat zo goed mogelijk te benutten.
  • Een nieuw soort kandidatenprofiel, lijkend op het ontwikkelingsdocument van Pantar, waarbij de kandidaat zijn of haar sterke punten en de te ontwikkelen skills kan presenteren. Zo kunnen werkgevers makkelijker inschatten of de kandidaat past bij het bedrijf. Zoals Linda van Asito al zegt: ‘Ik kijk niet naar het CV, daar staat niet in waar het om gaat’.
  • Begeleid de kandidaat vanaf het begin al bij het proces, door nadruk te leggen op de tijdelijkheid van het contract en door samen te zoeken naar een nieuwe baan.
  • Organiseer regelmatig een meet & greet / matchingsoverleg waar kandidaten en werkgevers elkaar ontmoeten om te kijken of het een match is. De werkgroep van vandaag heeft besloten dat uit te gaan proberen in september.

Meerdere aanwezigen hebben zich verbonden aan deze actiepunten en gaan hier al voor september mee aan de slag.

Afsluiter van de dag

Als afsluiter van de dag benoemen we wat we de komende maanden gaan doen. Tijdens de werksessie zijn al veel afspraken gemaakt om contact met elkaar op te nemen. Er heerst een gevoel van samenhorigheid en een ‘can do’ attitude. Rody Eickhoff van Loogman Tanken & Wassen is zelfs van plan ‘intern nog veel deuren in te gaan trappen’. Daarnaast wordt er uitgesproken dat er nog meer verdieping nodig is, enkelen gaan zich daar dan ook de komende maanden op richten.

We kijken terug op een hele mooie bijeenkomst, met nieuwe inzichten en heel erg veel inspiratie. De volgende bijeenkomst van de Sociaal Werkkoepel was het Zomerevent en vond plaats in het Freedom Lab op 4 juli 2019.

Deel dit artikel: