HANOS: ‘Beschut werker geeft naast productie nieuwe energie’

We spraken via de inmiddels bekende Zoom online met Patty Douglas, klantmanager/consulent Beschut werk gemeente Amsterdam (afdeling Werk, Participatie en Inkomen). En Kristel de Wit, al bijna 4 jaar de HR Business Partner HANOS Internationale Horeca Groothandel binnen de vestigingen HANOS Amsterdam en Haarlem (300 mensen ongeveer).

En waren erg benieuwd naar hun ervaringen met de twee beschut werkers die ze nu 1,5 jaar in dienst hebben.

Allereerst: Waarom heeft HANOS beschut werker in dienst?

Kristel de Wit geeft aan dat HANOS als familiebedrijf het beleid heeft om maatschappelijk en verantwoord te ondernemen. HANOS heeft al 5 jaar mensen met een arbeidsbeperking in dienst (nu in totaal 25). Deze medewerkers staan in het zogenaamde doelgroepregister. Dan moet je denken aan jongeren die speciaal onderwijs volgen of iemand die doof is, autisme heeft of fysiek beperkt is.

Sinds 1,5 jaar heeft HANOS via de gemeente Amsterdam ook twee beschut werkers in dienst.

Het doel van deze tool is om mensen met een structurele arbeidsbeperking, die door het UWV positief beoordeeld worden als behorend tot de doelgroep beschut werk, te bemiddelen en ondersteunen naar werk.

Niet zozeer de werkzaamheden zelf typeren beschut werken, maar wel de mate van zeer intensieve begeleidingsbehoefte en werkplekaanpassing. De voorziening is bedoeld voor mensen die met deze ondersteuning wel in staat zijn om loonvormende arbeid te verrichten.

In maart 2020 was het plan om elk kwartaal een beschut werker in dienst te nemen. Maar helaas heeft de coronacrisis ook de aanname van deze groep gestopt. ‘We gaan ervanuit dat we binnenkort weer beschut werkers in dienst kunnen nemen als de horeca weer open gaat’, geeft De Wit aan.

De voorziening is bedoeld voor mensen die met deze ondersteuning wel in staat zijn om loonvormende arbeid te verrichten.

Eerste ervaringen met een HANOS beschut werker …

We vroegen De Wit naar de eerste ervaringen na 1,5 jaar. ‘Naast productiviteitsbijdrage geeft de beschut werker ook een nieuwe energie aan het team. Dit vinden we als HANOS erg belangrijk. Juist de omgang met hen, levert ons ook veel op’.

HANOS beschut werker
HANOS beschut werker

2-Buddysysteem

Match tussen…

Patty Douglas, klantmanager/consulent Beschut werk bij de Gemeente Amsterdam (afdeling Werk, Participatie en Inkomen) legt het verschil uit met de medewerkers die ingeschreven staan in het doelgroepregister: ‘Het grote verschil zit hem in de aansturing: beschut werkers hebben intensievere coaching en begeleidingsbehoefte nodig’.

Kristel de Wit bevestigt dit en geeft aan dat dit met hun 2-buddy systeem in de praktijk goed werkt. Als de ene buddy op vakantie is of ziek is, dan neemt de andere buddy dit over. De beschut werkers moeten vertrouwen krijgen in het werk en de coaches worden zelf ook begeleid. En als je als werkgever zelf niet de juiste begeleiding kunt bieden, dan kun je dat ook aangeven aan de klantmanager. Via de gemeente kan er dan een jobcoach worden aangeboden.

Uiteraard moet er ook een klik zijn tussen de beschut werker en de potentiële buddy. De mogelijke buddy is er daarom al vanaf het begin bij. Bij het eerste gesprek is vaak al duidelijk of er een match is. Ook let de klantmanager er in het begin al op dat er een match is met de kandidaat en het soort bedrijf. Een reguliere werkgever is anders dan een sociale firma die al gewend is om intensieve begeleiding aan te bieden.

Daarnaast blijft er ook contact met de klantmanager en is er ook altijd een tussentijdse evaluatie. ‘Ja, heel fijn’, geeft Kristel de Wit aan. ‘Er is ook echt een goed contact met Patty. We hebben echt een match ook met haar en ze heeft ons dan ook een hele goede eerste kandidaat aangeboden. Ali, de eerste kandidaat, had direct onze harten gestolen’.

Kristel de Wit

‘Zorg voor een goed buddysysteem, dan is er altijd een vraagbaak aanwezig’


Aldus Kristel de Wit

Tips voor andere werkgevers

Positief de toekomst tegemoet

Kristel wil andere potentiële werkgevers van beschut werkers meegeven dat het helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. ‘Als je op internet kijkt, dan zie je overal formulieren en lijkt het heel gecompliceerd. Het beste werkt dan ook om rechtstreeks met een klantmanager van de gemeente contact op te nemen, zoals wij met Patty. Zij heeft heel veel werk uit handen genomen’.

Patty voegt toe dat er een ‘voortraject beschut werk’ is waarbij de kandidaat op de werkvloer wordt geïndiceerd. Want de arbeidsproductiviteit wordt natuurlijk het best beoordeeld op de werkvloer.

HANOS wil graag de twee beschut werkers dadelijk zelf in dienst nemen. ‘We hebben nu de toegevoegde waarde in werkplezier en arbeidsproductiviteit ervaren’, zegt De Wit. ‘Ook pakken we graag na de coronacrisis de instroom weer op’.

Patty Douglas ziet de toekomst ook positief in. Beschut werk is groeiende. ‘We zijn in contact met steeds meer bedrijven in zowel profit als non-profit sectoren. Met kringloopwinkels bijvoorbeeld, maar ook met drogisterijen en hotels’, geeft Douglas aan.

Patty Douglas
Patty Douglas

Wilt u als potentiële werkgever ook in contact komen met Patty Douglas, klantmanager/consulent Beschut werk Gemeente Amsterdam (afd. WPI)? Stuur haar dan bij deze een emailberichtje.

Deel dit artikel: