Van school naar (beschut) werk (video)

Malissa ging vanuit het Praktijkonderwijs via een stage aan het werk bij Hondentrimsalon La Chic. Zij is een goed voorbeeld van een leerling die van school naar (beschut) werk is gegaan.

Voor de groep jongeren die voorheen zouden instromen in de Wajong is meedoen op de arbeidsmarkt en in onderwijs van groot belang voor een zo zelfstandig mogelijke toekomst. Amsterdam is daarom in 2014 gestart met de sluitende aanpak om de instroom vanuit praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs (VSO) naar sociaal werk en vervolgonderwijs samen vorm te geven (jaarlijks circa 650 jongeren).

Begeleiding naar werk

De gemeente benadert de jongeren en hun netwerk proactief om de begeleiding naar werk te starten. Meer dan de helft van de jongeren van het Praktijkonderwijs en VSO stroomt door naar het MBO. De andere jongeren komen direct in begeleiding bij de gemeente in de route naar werk of stromen door naar dagbesteding of langdurige zorg. Inmiddels wordt in het netwerk ook samengewerkt met het MBO.  

Van school naar (beschut) werk

Beschut werk gaat uit van wat mensen kunnen en houdt rekening met hun behoefte aan begeleiding. Begin 2020 werken ruim 200 Amsterdammers op Beschut Werk, waarvan zo’n 120 bij sociale firma’s en andere reguliere werkgevers. De overige mensen werken bij Pantar. In het netwerk van de Sociaal Werkkoepel delen we de ervaringen en inspireren zo nieuwe werkgevers om ook hun organisatie open te stellen voor Beschut Werk. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het team Beschut Werk van de gemeente Amsterdam: beschutwerk@amsterdam.nl.

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Deel dit artikel: