Jobcoaching gemeente Amsterdam: hoe het werkt

Onlangs hebben 12 jobcoaches van de gemeente Amsterdam de post HBO opleiding bij Hogeschool Saxion afgerond. En ondertussen is alweer een nieuwe groep gestart.

Wat is jobcoaching?

Na de deeltijd opleiding van 10 maanden mochten de studenten het felbegeerde certificaat in ontvangst nemen. Met veel meer kennis en waardevolle bagage in hun rugzak zijn ze er klaar voor om Amsterdammers te begeleiden volgens de methodiek Supported Employment. Daarbij gaan de coaches uit van mogelijkheden en kwaliteiten van de werkzoekende/ werknemer. Zij coachen bovendien op basis van een gelijkwaardige relatie.

Deze groep weet nu het antwoord op de vraag: wat is jobcoaching?
Jorien van den Bergh, Aziz Akhnikh, Sherilyn Boorsma, Indra Damwijk, Imane Hafid, Ouahib Lagzahl, Ieke Noort, Sandra Kattenbeld, Linda van Ginkel, Rob Tuinman, Sanne van Leeuwen en Karima el Bardai wensen we heel veel werkplezier in hun mooie vak.

Jobcoaching is een instrument voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben gericht op het vinden en behouden van een baan op de reguliere arbeidsmarkt. Het is een individuele voorziening. De gemeente zet die in. Of het UWV kent jobcoaching toe. De jobcoach ondersteunt de werkzoekende/werknemer vanuit een onderzoekende houding. De kenmerken van de activiteiten die de jobcoach inzet zijn:

  • het leren benutten van mogelijkheden.
  • vinden van werk en het matchen op de werkplek.
  • optimaliseren van de zelfredzaamheid in het verrichten van arbeid.
  • aanleren van (werk)handelingen.
  • ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

Rol van de jobcoach

Ondersteuning

De jobcoach coacht dus de werknemer in het werk, coacht de werkgever en/of directe collega’s in het scheppen van de juiste voorwaarden op de werkvloer en onderhoudt in samenspraak met de werknemer contact met het sociaal netwerk en eventuele andere professionals die om de werknemer staan als dit nodig is.

De jobcoach werkt in zijn ondersteuning toe naar een moment waarop de werknemer en werkgever samen de begeleiding hebben vormgegeven. En natuurlijk is de jobcoach altijd weer beschikbaar als er vragen zijn of extra coaching nodig is.

Hoe werkt jobcoaching van gemeente Amsterdam?

Bij de gemeente Amsterdam werken circa 120 jobcoaches die werkzoekenden en werkenden begeleiden. Al deze jobcoaches hebben een Noloc gecertificeerde jobcoachopleiding afgerond. Als iemand aan het werk gaat bij een werkgever dan neemt hij of zij zo veel mogelijk zijn eigen jobcoach van de gemeente mee.

Dedicated jobcoach

IPS coaches

Een werkgever die 5 of meer werknemers via de gemeente Amsterdam in dienst heeft kan in aanmerking komen voor een dedicated jobcoach. In dat geval zet Amsterdam voor alle werknemers dezelfde jobcoach in. Zo heeft de werkgever maar met 1 jobcoach vanuit de gemeente te maken.

Interne jobcoach vergoeding

Een werkgever die 5 of meer werknemers met een doelgroepindicatie in dienst heeft kan er ook voor kiezen geen gebruik te maken van de gemeentelijke jobcoach en in plaats daarvan zelf de jobcoaching te organiseren. Hier kan de werkgever bij de gemeente een interne jobcoach vergoeding voor aanvragen. Daar is wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Onder andere dat de jobcoach Noloc gecertificeerd moet zijn. En bovendien in dienst moet zijn bij de werkgever die de vergoeding ontvangt.

De gemeente Amsterdam heeft afspraken over coaching gemaakt met de ggz-instellingen. Indien de werkzoekende of werknemer bij hen in behandeling is dan wordt de werkzoekende/ werknemer begeleid door een IPS coach van Roads of ggz InGeest. Na 2 jaar wordt de coaching overgedragen aan een gespecialiseerde jobcoach van de gemeente.

jobcoach Abdoel legt uit: wat is jobcoaching?

Wat is jobcoaching in de praktijk?

Een voorbeeld uit de praktijk van jobcoach Abdoel

Jobcoaching is een vak dat vraagt om maatwerk. Abdoel el Bouch werkt al sinds 2012 als jobcoach voor de gemeente. Hij coacht werkzoekenden die extra ondersteuning nodig hebben om aan het werk te komen én te blijven. Hij kan onderstrepen dat zijn aanpak elke keer anders is en dat er ook een rode draad zit in wat het werk zo boeiend houdt.

“Ik ben iedere keer trots dat de mensen die ik coach iets bereikt hebben. Ik bereid ze erop voor, dat er obstakels komen die ze moeten overwinnen.”

Enthousiasme

Coachingsplan opzetten

Het enthousiasme van Abdoel is aanstekelijk. Zijn verhaal laat zien dat het coachen naar werk een kwestie is van vallen en opstaan. En ook van de lange adem. Op de eerste vraag van het interview steekt hij meteen van wal met een sprekend voorbeeld. Jobcoach Abdoel el Bouch heeft tijdens de pandemie veel digitaal gecoacht.

Hoe maakt jobcoaching het verschil?

Abdoel beantwoordt deze vraag aan de hand van een casus. Hij heeft tijdens de pandemie een jonge vrouw begeleid. Zij is hoog opgeleid. Maar op basis van psychische klachten loopt zij ertegen aan dat ze steeds het overzicht kwijt raakt. Ze is een perfectionist waardoor ze te veel van zichzelf vraagt. Abdoel: “Dit is iemand waaraan het niet zichtbaar is, dat iets haar belemmert. Dat maakt het voor werkgevers ook moeilijk om te begrijpen waar zij tegenaan loopt.”

Deze vrouw kan nachten wakker liggen, omdat zij zich zorgen maakt over haar werk en privé. Daarom moest zij ook stoppen met werken. Samen met Abdoel heeft zij online, via beeldbellen, een coachingsplan opgezet om te re-integreren. In dit stappenplan werkte zij toe naar 16 uur per week werken. Dit had tot resultaat dat zij 3 tot 4 maanden later maar liefst 18 uur aan het werk was!

Succesverhaal

“Voordat je daar bent, betekent het wel constant reflecteren. Rustig aan doen. Stabiel worden. Langzaam opbouwen. Op dit moment is ze zelfs al 24 uur stabiel.” Een waar succesverhaal, dat echter niet zonder problemen tot stand is gekomen.

Coachingstraject

In december 2020 zijn ze begonnen met het coachingstraject. Midden in coronatijd verliep het contact via videobellen. Dat maakte het moeilijk om elkaar goed te leren kennen. Pas na 1 jaar hadden de twee in levende lijve contact met elkaar. Het doel was structureel 16 uur per week werken. Maar 2021 was een moeilijk jaar voor haar. Steeds liep ze vast en leek stoppen een goede optie. En steeds opnieuw moest ze met hulp van Abdoel reflecteren op wat er speelde.

  • Wat is er aan de hand?
  • Waarom lukt het nu even niet?

Zelf aan de slag

“Ik reik geen oplossingen aan. Wel opties. Maar zij moest zelf aan de slag. En nieuwe dingen uitproberen.” Ze begon met werk onder haar niveau. Iets waar ze wel voor open moest staan, want zo kon ze haar energie opbouwen. Tot het moment dat in gesprekken met Abdoel bleek dat onder haar niveau werken ook energie ging kosten. Dat heeft zij bij de werkgever aangekaart. Die haar vervolgens nieuwe taken heeft gegeven.
Op dat moment begon echter haar gebrek aan zelfvertrouwen op te spelen. Dat gaf problemen, omdat zij ’s nachts bleef malen en dus weer wakker bleef en overdag sneller vermoeid raakte. Abdoel heeft met haar daarom diverse mogelijkheden doorlopen. “Maar uiteindelijk doet ze het toch zelf. Ze heeft moeten leren overzicht te houden en leren anticiperen. Maar nu kan ze al vroegtijdig signaleren dat ze ergens tegenaan gaat lopen.”

Stabiel

Ze heeft twee keer een andere baan gekregen. En dat was ook het plan. Want op die manier kon ze opbouwen om stabiel 16 uur per week te kunnen werken. “Ze heeft geleerd haar energie gelijkmatig te verdelen. Ze is erachter gekomen dat werk waarin alles vastgelegd is voor haar niet werkt. Zij functioneert beter als zij haar tijd zelf kan indelen en haar eigen tempo kan bepalen. De kwaliteit van haar werk is gewoon goed. En ze neemt zelf de regie.”

Het advies van Abdoel aan haar was: “Kijk naar je omgeving. Wie kan jou helpen?”

Vraag hulp!

Het advies van Abdoel aan haar was: “Kijk naar je omgeving. Wie kan jou helpen?” Dat was iets wat ze ook heeft moeten leren. Om hulp vragen. “Zij heeft de bereidheid getoond om dat te doen. Om er open voor te staan.” En ook om te vragen om aanpassingen op de werkvloer als dat beter past bij haar situatie. Ook heeft ze deze stelregel moeten aanleren: “goed is goed genoeg!”

Resultaat

Abdoel: “Ze is veel zekerder nu. En geeft nu zelfs mij feedback! Ze durft veel meer, is pro-actiever en assertiever. Ze trekt aan de bel als ze zelf merkt dat er problemen op komst zijn.” Voor Abdoel is de ontwikkeling die de mensen die hij coacht doormaken een reden waarom hij jobcoach is. Vertrouwen tussen hem en degene die hij begeleidt is belangrijk. Zonder dat is hij niet in staat iemand te helpen. “Het is een bepaald mandaat dat je krijgt om aan de slag te gaan”.

Meer informatie over jobcoaching

Bent u benieuwd geworden naar jobcoaching en wilt u meer hierover weten? Kijk dan op deze website naar de artikelen die eerder gepubliceerd zijn over dit onderwerp.

Deel dit artikel: