Werksessie Doorstroom van werk naar werk

Vrijdag 29 maart 2019 – We zijn in Mid West, een oud schoolgebouw waar de Sociaal Werkkoepel Amsterdam duikt in ‘Werksessie Doorstroom van werk naar werk’. Tien enthousiaste werkgevers stellen zichzelf voor en wie ze hebben meegenomen. ‘Ik heb David Balhuizen en Michiko Scannell van Klimpark Fun Forest uitgenodigd,’ zegt Wouter de Vaal van Milieuwerk. ‘We hebben samen al geëxperimenteerd met doorstroom. Zij hebben namelijk hele leuke banen voor mensen uit de doelgroep arbeidsbeperkten waarin ze zich goed kunnen ontwikkelen, maar in het winterseizoen stopt het werk en moeten ze bij een andere werkgever aan de slag.’

Werksessie Doorstroom van werk naar werk

Diverse werkgevers, veel kansen op doorstroom

Doorstromen of juist beter binden?

De groep werkgevers is divers, Milieuwerk, De Lokatie en Pantar hebben werk voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, werkgevers als Amsterdam UMC, de Sociale verzekeringsbank (SVB), het Amsterdamse openbaarvervoerbedrijf GVB en ook het ROC van Amsterdam zoeken vooral ‘de toppers uit de doelgroep’, ‘mensen die in een drukke omgeving kunnen werken en verantwoordelijkheden kunnen nemen’. De gemeente Amsterdam is ook aanwezig, niet alleen met het Werkgeversservicepunt (WSP) en de afdeling Werk & Re-integratie (W&R), maar ook als werkgever. Lex de Boer van Pantar geeft een bedrijfspresentatie. Zij onderzoeken momenteel een payroll-constructie zodat ze medewerkers voor onbepaalde tijd kunnen aannemen (zekerheid bieden) en bij andere werkgevers detacheren (zodat zij met minder risico invulling kunnen geven aan de Participatiewet). Er klinken geïnteresseerde geluiden in de zaal.

Over de gang klinken enthousiaste geluiden. In een aparte ruimte is de helft van de werkgevers aan de slag gegaan met live matchen. Robbie Verwei (WSP) is gespreksleider en verzamelt alle ideeën. Ilja Swets van Amsterdam UMC trapt af: ‘We hebben het over doorstroom, maar ik wil kandidaten juist beter binden aan onze organisatie. Er is wel budget voor deze doelgroep voor de eerste twee jaar, maar daarna gaat het mis. Hoe kan ik budget realiseren om écht duurzaam te plaatsen?’ Er klinken geluiden van herkenning. Joke de Wit van de SVB zegt daarop: ‘Waarom zouden we steeds twee jaar hetzelfde kunstje herhalen? Het werk is er gewoon! Een payroll-constructie zou een hele mooie oplossing kunnen zijn.’

Doorstroom sessie: van werk naar werk

Het systeem kan beter

Marktplaats voor vraag en aanbod

‘Maar misschien moeten we het omdraaien,’ zegt Joke de Wit na een discussie over de wet- en regelgeving en hoe bedrijven invulling geven aan de Participatiewet. ‘Als je je doel niet kunt bereiken vanwege het systeem, dan moet je het systeem aanpassen.’ Ilja Swets van Amsterdam UMC voelt daar wel wat voor: ‘Kunnen wij ons als grote werkgevers hierover niet uitspreken en zo de politiek bereiken?’ Erwin Schut, programmamanager Sociaal Werkkoepel: ‘Dat doen wij al wel, maar ik hoor hieruit dat we dat meer met jullie moeten delen.’ ‘Heel graag,’ zegt Ilja. ‘Want in onze organisatie is dit ook onderwerp van gesprek.’

Een netwerk opzetten in samenwerking met de koepel, dat is een van de ideeën. Erwin Schut zet de deur van de Sociaal Werkkoepel wijd open: ‘Daar zijn wij voor. Maar we vragen ook iets van jou. Blijf scherp en nieuwsgierig, ga op bezoek bij elkaar, bel ons en vertel wat je nodig hebt, dan gaan wij het faciliteren. Samen vinden we de vorm van ons netwerk.’ Robbie Verwei wijst op een rits geeltjes. ‘Veel van jullie vragen je af of er een vorm te bedenken is waar je vraag en aanbod bij elkaar brengt. Er is behoefte aan een marktplaats.’ Tijdig zoeken naar kansen voor doorstroom is ook een punt.  Anneke Broekman van de koepel: ‘GVB vertelt zojuist dat zij doelgroepkandidaten maximaal 23 maanden in dienst hebben en dat het wel zonde is om ze te laten gaan. Je kunt als werkgever een halfjaar van tevoren samen met de kandidaat en WSP voorsorteren op de volgende stap.’

‘Er is behoefte om dit structureel te doen voor alle kandidaten vanuit een centrale aanpak’.

De rol van de medewerker

Conclusie 1: Meer begeleiding en een centrale aanpak

‘We hebben het gehad over de rol als werkgever. Maar wat is de rol van de medewerker?’ vraagt Robbie aan de deelnemers. Annet Rensen van het ROC trapt af: ‘Het is belangrijk dat de manager het gesprek voert met de medewerker om de eigen verantwoordelijkheid te stimuleren en om duidelijkheid te bieden over wanneer het dienstverband gaat eindigen bij de werkgever. De jobcoach kan hen daarin ondersteunen’. Daar is iedereen het mee eens en er wordt gretig over doorgepraat. ‘WSP organiseert twee keer per week een matchingsoverleg.’ zegt Anneke Broekman. ’Alle uitstromende kandidaten zijn daar welkom om aan te sluiten. Ze kunnen daar ook alle vacatures inzien.’

gesprek doorstroom sessie

Als beide groepen hebben gebrainstormd en gematcht is het tijd voor een wrap up. ‘Er gebeurt veel goeds voor individuele kandidaten, maar…’ zegt Anneke Broekman ‘Er is behoefte om dit structureel te doen voor alle kandidaten vanuit een centrale aanpak. Dat is de conclusie van de eerste groep. In de tweede groep waren meer sociale firma’s vertegenwoordigd, zij hebben behoefte aan meer instroom. Deze werkgevers werken met kandidaten die niet altijd in staat zijn om door te stromen naar regulier werk. Genoeg aandachtspunten dus waar de werkgevers mee aan de slag kunnen en waar de Sociaal Werkkoepel Amsterdam hen in zal faciliteren.’

Conclusie 2: Meer live matching

Lothar de Graaff en Tamara Papenburg, accountmanagers van WSP doen verslag van de live matching; ‘Zoals dat twee keer per week ook bij het matchingsoverleg gebeurt hebben we ook hier vandaag heel veel cv’s besproken. Je merkt dat werkgevers blij zijn dat we meteen concreet kunnen worden. Wie is deze kandidaat en zou hij misschien in jouw bedrijf passen? Talenten en valkuilen worden besproken zodat je meteen inzicht krijgt in de kans op matching. Laten we kijken hoe we dit kunnen volhouden met elkaar, het liefst met de kandidaten erbij.’

Had u erbij willen zijn? Wilt u meer weten over de Sociaal Werkkoepel Amsterdam? Wilt u partner worden? Neem dan contact met ons op!

interactie doorstroom sessie

ervaringen uitwisselen tijdens sessie van werk naar werk

Deel dit artikel: