Digitale netwerkborrel 9 december 2021 (verslag)

De Sociaal Werkkoepel is natuurlijk een netwerkorganisatie. We delen kennis met jullie en met elkaar.

Verslag digitale netwerkborrel 9 december 2021

Met die doelstelling planden we voor donderdag 9 december jl. een uurtje in. Van 4 tot 5 uur via MS Teams voor de digitale ‘borrel’ voor alle partners.

Een informele netwerkborrel (ook non-alcoholisch natuurlijk) via de digitale snelweg kan ook heel gezellig en informatief zijn. Dat bleek tijdens deze middag weer. Inge Dullens, projectmanager bij de Sociaal Werkkoepel heette iedereen van harte welkom.

De eerste vraag was aan iedereen: wie ben je en waar ben je trots op?

Marleen van Arendonk, sinds mei jl. kennismakelaar van een Leven Lang Ontwikkelen bij Yuverta is trots op de gehele samenwerking. Zowel met Helicon Opleidingen, maar er is ook goed contact met de gemeente en UWV.

Yvonne Hartgers, coördinator uitvoering Banenafspraak bij Waternet vertelt dat afgelopen jaar het aantal medewerkers dat bij Waternet werkt in het kader van de Banenafspraak is verdubbeld.

Gabe de Vries, projectmanager bij Cordaan is er trots op dat uit een onderzoek naar de effectiviteit van de IPS methodiek (Individuele Plaatsing en Steun) bij Cordaan is gebleken dat 40% van alle cliënten doorstroomt naar betaald werk.

Aanhaken

Annemarie Klip, projectmanager bij de Sociaal Werkkoepel haakt daar mooi op aan en geeft aan dat ze trots is dat er dit jaar 88 kandidaten kennismaken met MBO Praktijkleren. Leuk om te zien dat er ook een fijne samenwerking is met Yuverta.

Inge Dullens, projectmanager bij de Sociaal Werkkoepel is trots op de samenwerking in de koepel, die bestaat uit het hele netwerk van werkgevers, sociale firma’s, maatschappelijke organisaties en Pantar die samen zorgen dat sociaal werk verder groeit in de regio.

digitale netwerkborrel 9 december 2021

V.l.n.r. Arja van Hout,  gedragsdeskundige en teamleider Opvang, gemeente Amsterdam, Hugo Ward, mede-eigenaar Groene Bouwhekken en Inge Dullens, projectmanager Sociaal Werkkoepel Amsterdam

Ambitie en Doelen voor 2022

Inge Dullens is projectmanager bij de Sociaal Werkkoepel en met name verantwoordelijk voor meer werkplekken en sociaal inkopen. Zij houdt een presentatie. Met daarin o.a. wat de plannen van de Sociaal Werkkoepel zijn voor komend jaar.

Wij willen namelijk nog altijd volgend jaar 4500 Amsterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk krijgen. Ook met de doelstellingen om meer passend werk en meer duurzaam werk aan te bieden.

ambities en doelen 2022

Nieuwe projecten voor 2022-2023

Daarna deelt ze enkele nieuwe plannen van de Sociaal Werkkoepel voor volgend jaar met daarbij:

Oproep voor vereenvoudigen en hulp voor werkgevers bij formulierenstroom

Inge geeft vervolgens aan dat een van de doelstellingen is om werkgevers te faciliteren bij de formulierenstroom. Het administratieve proces is weinig overzichtelijk en neemt veel tijd in beslag: welk formulier moet ingevuld worden bij welke werknemer. Er zou een helpdesk kunnen komen bijvoorbeeld. Bij deze dan ook een oproep aan alle werkgevers. Hebben jullie hierover ideeën? Neem contact met de koepel op. Alle ideeën en suggesties hierover zijn welkom!

nieuwe projecten 2022

Wat gaat goed en wat gaat beter?

Na een minuutje pauze en een lekker drankje uit de koelkast, splitst de groep van 16 deelnemers zich. En starten de 2 break-out rooms.

Anneke Broekman, projectmanager Sociaal Werkkoepel Amsterdam, geeft de aftrap geeft in een van de break-out rooms. Daar komt er al snel een vraag. Mirjam Hülsmann is programma manager van Sterk in Werk bij de gemeente Amsterdam. Zij vraagt zich af hoe Wil van Zijl al 120 mensen binnengehaald heeft. Hij is de kwartiermaker en projectmanager bij de Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam. Ook vraagt Mirjam of dat duurzame werkplekken zijn. Wil antwoordt dat dit slechts de helft van de ambitie is. En dat dit ook gedeeltelijk via Pantar is gegaan.

‘Ze worden begeleid door Pantar en twee derde stroomt door naar vast werk. Er staan momenteel 20 vacatures open. Dus ja, het blijft uitdagend. We zullen een nieuwe doelgroep moeten aanboren en kijken nu of ze dat via stages van Mbo’ers in kunnen vullen. Onze contractpartijen zijn al erg enthousiast. Denk aan het beveiligingsbedrijf, schoonmaakbedrijf en horecabedrijf waar we mee samenwerken. Ze hebben namelijk allemaal hetzelfde probleem als wij: krapte op de arbeidsmarkt’.

digitale netwerkborrel 9 december


V.l.n.r. Miriam Hülsmann, manager programma banenafspraak bij gemeente Amsterdam, Femke Woltman, programma manager Luchtvaart Community Schiphol en Edwin van der Pol, manager Sociale Innovatie bij ISS.

‘Deze tijdelijke plekken zijn er om extra werk in te zetten. Zoals het schoonmaken van pantries en het rechtzetten van studieplekken. Dit wordt ingezet om de permanente werkplekken te ontlasten. Maar eventueel kunnen de mbo-stagiairs na hun stageperiode bij die contractpartij in dienst’, legt Van Zijl verder uit.

Femke Woltman geeft aan dat er veel uitstroom in de luchtvaartsector is geweest. Momenteel is er sprake van grote krapte in de luchtvaart, maar de situatie blijft onzeker. ‘Hierdoor is men huiverig om nu vaste contracten aan te bieden’ vervolgt Woltman.

Doorstroomsessies: Van werk naar werk

Anneke Broekman geeft aan dat wellicht de doorstroomsessies dan ook interessant kan zijn voor Femke Woltman om te volgen. Dit is 1 x per maand online.

Deze online doorstroomsessies ‘van werk naar werk’ werden ook besproken in de andere break-out sessie. Twee werkgevers (Waternet en Groene Bouwhekken) hebben aangegeven dat ze hier ook graag aan willen deelnemen.

Instroomeisen voor mensen die onder Participatiewet vallen

‘Mensen die in de bijstand zitten vallen toch niet onder de Participatiewet?’ vraagt Wendy Post. Wendy Post helpt mensen verder om leuk, passend en zinvol vrijwilligerswerk te vinden in Amsterdam Noord en Landsmeer. Dat doet ze via de Vrijwilligers Centrale Amsterdam. Broekman geeft aan dat de vroegere bijstand feitelijk de huidige Particicpatiewet is. ‘Daarbinnen richten we ons als Sociaal Werkkoepel op die Amsterdammers’, antwoordt Broekman. ‘Die met aangepaste loonwaarde en / of intensieve begeleiding van een jobcoach mogelijk wel een betaalde werkplek kunnen krijgen.’

Wendy geeft aan dat veel vrijwilligers niet goed Nederlands praten ‘De schoonmaakbranche is misschien hier wel een goede branche voor? Of is Nederlands daar een vereiste voor?’ vraagt ze aan Edwin van der Pol van ISS. Hij geeft aan dat het mogelijk is. Ze brengen dan de werkenden de basis van Nederlands bij, zodat ze veilig ter plekke kunnen werken.

Opleidingsmogelijkheden anderstaligen

Joanne Hubers, projectmanager bij Buitengewoon geeft ook aan dat ze taal opleidingsmogelijkheden bieden. En vaak zijn er wel meerdere personen die dezelfde taal spreken, zodat de ander het kan vertalen. Femke Woltman geeft aan dat er contact is met Schoonmakend Nederland (ook partner). Dit Mobiliteitscentrum opereert landelijk. En is ook een interessante partij is als je meer connecties wilt in de schoonmaakbranche.

Priscilla Kats is jobcoach van de Vermaat Groep. Zij bevestigt nog dat het in Amsterdam prima gaat. Ook als men het Nederlands minder goed beheerst. Omdat er sowieso veel anderstaligen zijn als collega en als klant. 

Er worden nog wat organisaties genoemd die veel vacatures open hebben staan zoals PWC, Heineken, Accenture en KLM Lounges. Dus genoeg mogelijkheden grapt Edwin van der Pol. ‘Wendy aan de slag! ;)’

Zo zijn er weer wat tips en ervaringen uitgewisseld. Ook werden er de nodige verbindingen gelegd. En afspraken gemaakt om 1 op 1 verder met elkaar in gesprek te gaan.

Aanmelden voor de volgende netwerkborrel:

donderdag 3 februari 2022 van 4 tot 5 uur.

Ook de volgende keer gezellig digitaal mee borrelen en contact leggen met andere partners?

Meld je dan aan voor de volgende digitale netwerkborrel voor alle partners. Kijk daarvoor hier in de agenda.

Deel dit artikel: