Versterken positie sociale firma’s Amsterdam

In een brief aan de gemeenteraad van Amsterdam van 17 december 2019 benadrukt wethouder Groot Wassink het grote belang van sociale firma’s voor de stad. Want ruim 10% van de mensen die onder de Participatiewet aan het werk zijn, doen dat bij een sociale firma. Van de mensen die onder Beschut werk vallen is dat ruim 40 %. Sociale firma’s zijn belangrijke samenwerkingspartners in de Sociaal Werkkoepel Amsterdam. Sociale firma’s bieden bij uitstek werkplekken voor kwetsbare werknemers. Dat zijn werknemers die (nog) niet in staat zijn om bij reguliere werkgevers aan de slag te gaan. Er werken Amsterdammers die veelal een relatief lage loonwaarde hebben en een extra grote begeleidingsbehoefte. Ook doen leerlingen van Pro-VSO scholen er waardevolle stage-ervaring op.

Brief versterken positie sociale firma’s

Sociale firma’s bieden veel ruimte aan Amsterdammers om zich te ontwikkelen. En om (indien mogelijk) daarna door te kunnen stromen naar reguliere werkgevers. In de brief over het versterken van de positie van sociale firma’s staan een aantal acties.

Acties waarmee het college gaat werken

Het gaat om activiteiten op het gebied van:

Doorlichting van het inkoopproces en promotie

De gemeente wil zelf zoveel mogelijk sociaal inkopen. Denk hierbij aan het signaleren van kansrijke trajecten in de inkoopkalender van de gemeente en het daarbij leidend maken van Social Impact; het toepassen van innovatieve inkoopprocessen; nationaal en internationaal verkennen en zo nodig aankaarten van de aanbestedingsregels en mogelijkheden; intern en extern promoten van sociale firma’s. Daarbij is ook aandacht voor de ambassadeursrol van de gemeente richting bedrijven om inkopen bij sociale firma’s te stimuleren.

Bevordering van instroom

Sociale firma’s kunnen meer mensen een plek bieden voor betaald werk. Daarmee kunnen we de rol die sociale firma’s hebben in de sociale economie verder vergroten. We onderzoeken de afspraken die we kunnen maken over de instroom op betaald werk bij sociale firma’s. Onder andere vanuit de dagbesteding. Daarbij bekijken we hoe simpel switchen in de keten kan leiden tot meer instroom. Daarnaast is er overleg met sociale firma’s en De Omslag over mogelijkheden om de instroom te bevorderen. En we onderzoeken of we de matching anders kunnen inrichten, zodat sociale firma’s meer zelf kunnen zoeken naar kandidaten.

Het versterken van het partnerschap

Alleen door samenwerking tussen verschillende partijen kunnen grote maatschappelijke vraagstukken als een groeiende  sociale economie en inclusie worden aangepakt. Samen met sociale firma’s, reguliere werkgevers en  maatschappelijke organisaties  is de gemeente in de Sociaal Werkkoepel begonnen om die duurzame samenwerking  invulling te gaan geven. Partners gaan op zoek naar elkaars potentieel en toegevoegde waarde. Om dit partnerschap verder te versterken gaat de gemeente o.a. de loodsfunctie van het programma Amsterdam Impact extra onder de aandacht brengen; hier kunnen sociale firma’s  advies krijgen over de bestaande ondersteuning op een simpele en laagdrempelige manier en worden ze op weg geholpen binnen en buiten de gemeente (mail naar impact@amsterdam.nl).

Rol Sociaal Werkkoepel bij versterken positie sociale firma’s

De Sociaal Werkkoepel heeft een belangrijke rol in de uitvoering van de acties. Samen met een aantal onderdelen van de gemeente. Hierbij werken we ook samen met stichting De Omslag.

Wij houden u op de hoogte van de activiteiten in het kader van deze aanpak. Wilt u weten hoe u als sociale firma ondersteuning kunt krijgen? Hier  leest u daar meer over.

Ook een sociale firma worden? Hier kunt u zich aanmelden.

Deel dit artikel: