info@sociaalwerkkoepelamsterdam.nl

Zonder jobcoach zou ik niet zijn waar ik nu ben

De gemeente Amsterdam heeft onderzocht wat de werknemers vinden van de jobcoaching die ze hebben of hebben gehad. Daarvoor zijn in februari 2019 21 interviews gehouden met mensen uit deze groep.. De resultaten van dit klanttevredenheidonderzoek zijn positief. Amsterdammers met een arbeidsbeperking beoordelen de inspanningen van de jobcoaches als zeer waardevol.

Jobcoaching

Amsterdammers met een arbeidsbeperking kunnen hulp krijgen bij het vinden en het houden van een baan. Dat kan onder meer door een jobcoach vanuit de gemeente of vanuit de werkgever. De jobcoach geeft de kandidaat persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van zijn taken op de werkplek. Naast coaching worden ook belemmeringen weggenomen. De jobcoach zorgt ook voor kennis en begrip bij de werkgever en collega’s.

Belangrijkste toegevoegde waarde van een jobcoach

  • Het (helpen) vinden van werk
  • Het begeleiden tijdens werk
  • Het behouden van werk
  • Het doorstromen naar ander werk
  • Het meedenken en adviseren over de aanpak van privé of werk gerelateerde situaties

“Amsterdammers vinden het erg fijn dat ze iemand hebben die achter hen staat en die ze om hulp kunnen vragen”

Waardering

Amsterdammers met een arbeidsbeperking geven aan de ondersteuning van een jobcoach erg te waarderen. Zonder deze ondersteuning dacht een meerderheid van hen geen werk te hebben gevonden.

“Zonder jobcoach had ik nog bij de sociale dienst gezeten!”

“Ik wilde af van die eindeloze dagen in mijn eentje.”

“Amsterdammers vinden het erg fijn dat ze iemand hebben die achter hen staat en die ze om hulp kunnen vragen.”

“Dat ze altijd achter je staan. Je kan altijd bij ze terecht. Als er wat is, dat ze je helpen om een probleem op te lossen. “

Wat kan nog beter?

Overwegend zijn Amsterdamse werknemers met een arbeidsbeperking vooral blij met de ondersteuning die ze van hun jobcoach krijgen. Het onderzoek geeft aan dat er kleine verbeterpunten zijn op het gebied van frequentie, bereikbaarheid en respons en mogelijkheden van de klant. En bij ondersteuning bij niet-werk gerelateerde vragen.

Informatie

Wilt u meer informatie over dit onderzoek of over een jobcoach, neem dan contact op met de Sociaal Werkkoepel Amsterdam info@sociaalwerkkoepelamsterdam.nl

Deel dit artikel: