‘Ik draag een waardevolle organisatie met een stevige basis over’

Erwin Schut zwaait af als programmamanager van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam. Hij draagt de organisatie op 1 januari over aan Ben van der Knoop, tevens directeur van Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam. Erwin stond aan de wieg van de netwerkorganisatie die onder zijn leiding groeide en inmiddels 124 partners telt. In dit interview blikt hij terug. ‘Ik ben trots op alle verbindingen die de afgelopen vier jaar in het domein van sociaal werk zijn ontstaan.’

Erwin Schut en Ben van der Knoop

Hoe kijk je terug op de afgelopen vier jaar?

‘In 2015 kwam de participatiewet. Daarmee wil de overheid ervoor zorgen dat mensen die begeleiding op de werkvloer nodig hebben meer bij reguliere werkgevers aan de slag gaan. Maar hoe zorg je ervoor dat deze mensen een eerlijke kans krijgen? Wat heeft een werkgever nodig om hen te vinden en goed te kunnen begeleiden? Hoe kunnen opleiders en jobcoaches daar een rol in spelen? En hoe vinden al die partners in het domein van sociaal werk elkaar? Om dat te ondersteunen heeft de gemeenteraad in maart 2018 besloten om de Sociaal Werkkoepel op te richten.’ 

Hoe is dat verlopen?

‘De Sociaal Werkkoepel heeft een centrale positie ingenomen in het netwerk van partners in sociaal werk in Amsterdam. Vanuit een helikopterview proberen we het veld te overzien. Wat speelt er? Wat is er nodig? En hoe ondersteunen en adviseren we daar optimaal bij? Tijdens de vele gesprekken en bijeenkomsten halen we deze vragen en behoeftes op. Hierdoor zijn bijvoorbeeld 138 werkgevers de Harrie-training gaan volgen en zijn er nieuwe subsidieregelingen gekomen om bepaalde groepen extra te ondersteunen. En onze partners waarderen dat ook, zo blijkt uit een onafhankelijk onderzoek dat onlangs is uitgevoerd.’

De Sociaal Werkkoepel Amsterdam is geëvalueerd door een extern bureau over het functioneren en de ervaren toegevoegde waarde. Daarvoor zijn ook netwerkpartners geïnterviewd. Uit deze gesprekken komt een positief beeld naar voren, blijkt uit het rapport. Wat wil je hierover vertellen?

‘De koepel heeft drie belangrijke rollen die (h)erkend worden door de partners. We hebben enerzijds een positie binnen de gemeente met nauwe contacten bij de afdelingen Sociaal Werk, Economische Zaken en Sociale Zaken, het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam, Bureau Social Return en Social Impact. Anderzijds richten we onze blik naar buiten, naar werkgevers, sociale firma’s, opleiders en andere partners in sociaal werk. Daardoor zijn we een onafhankelijke verbinder, aanjager en vraagbaak over de domeinen heen, met veel expertise. Bovendien treden we actief op als ambassadeur voor sociaal werk. Het zijn precies die rollen die we beogen te spelen die worden bekrachtigd door onze partners.’

Wat zegt het rapport over de toegevoegde waarde van de koepel?

‘De koepel draagt bij aan het verbeteren van de randvoorwaarden voor de netwerkpartners om hun rol te vervullen bij het realiseren van banen in het sociaal werk. Goede voorbeelden zijn het verminderen van knelpunten binnen de gemeentelijke organisatie voor de netwerkpartners, zoals bij subsidieaanvragen, de weg wijzen bij het werven van personeel voor sociaal werkplekken en bij de begeleiding van mensen.’

Er zijn in het rapport ook een aantal aanbevelingen gedaan. Welke zijn interessant voor de partners?

‘We hebben in de eerste vier en een half jaar een stevige basis voor een netwerkorganisatie voor sociaal werk gelegd. De koepel heeft een verbindende rol gespeeld en partners in hun kracht gezet. Nu is het tijd om te groeien. En om te kunnen groeien moeten we zichtbaarder zijn. Dat zijn twee belangrijke aanbevelingen in het rapport waar de koepel verder mee kan.’ 


‘Partners kunnen een betekenisvolle rol in ons netwerk spelen
door kennis, expertise en contacten te delen’


Hoe zou Sociaal Werkkoepel Amsterdam daarmee aan de slag kunnen gaan?

‘Op verschillende manieren. Enerzijds op inhoud. We willen meer mensen met een ondersteuningsvraag actief aan het werkkrijgen. Hiervoor starten we vanuit ons deskundige kernteam zelf allerlei initiatieven. Maar er zit ook ontzettend veel kennis en kunde in ons netwerk! Die verschillende expertises kunnen we beter gaan ontsluiten, zodat partners elkaar nog beter vinden, ondersteunen en zelf initiatieven ontplooien, met mogelijk weer nieuwe partners, waardoor we verder groeien. Anderzijds kunnen we ook meer ruchtbaarheid geven aan onze organisatie, zichtbaarder zijn, met name ook voor werkgevers die nog niet bekend zijn met sociaal werk.’ 

Ben van der Knoop, directeur van Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP), neemt vanaf januari het stokje van je over. 

‘Ja. Ik draag een waardevolle organisatie met een stevige basis over. Ik zie het als een logische stap om de organisatie dichterbij WSP te positioneren. WSP heeft een groot netwerk van werkgevers in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam. Bij de ambitie van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam om meer banen in sociaal werk te creëren kan Ben van der Knoop een belangrijke rol spelen in de verbinding met deze werkgevers.’ 

Tot slot: wat wens je alle partners van de koepel voor het nieuwe jaar?

‘Als partner kun je het netwerk gebruiken om verder te komen. En je kunt zelf een betekenisvolle rol in het netwerk spelen door jouw kennis, expertise en contacten te delen om mensen met een ondersteuningsvraag actief aan werk te helpen. Ik hoop daar ook in 2023 weer mooie voorbeelden van te zien!’  

.

Erwin Schut blijft verbonden met sociaal werk in zijn rol als afdelingsmanager Werk en Participatie Nieuw-West/Zuid en zal ook aanwezig zijn op het Winter Event op 16 februari. In de nieuwsbrief van januari stelt Ben van der Knoop zich aan alle partners voor. Persoonlijk kennismaken? Dat kan op het Winter Event in de Tolhuistuin. Meld je hier vast aan!

.

Evaluatierapport

Het evaluatierapport over Sociaal Werkkoepel Amsterdam is vanaf 23 december beschikbaar.
Interesse? Stuur een email naar sociaalwerkkoepel@amsterdam.nl

Deel dit artikel: