De Praktijkdagen Programmaraad

In 2021 organiseert de Programmaraad de volgende Praktijkdagen:

•Donderdag 10 juni 2021.

De Praktijkdag zal online plaatsvinden.

•Donderdag 11 november 2021 in de Woonindustrie in Nieuwegein.

De Praktijkdagen bieden Kennis, Inspiratie en Resultaat over de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI.

De Praktijkdagen hebben als doel om onder meer via praktijkvoorbeelden de uitvoering te ondersteunen en te inspireren.

Belangrijke thema’s zijn werkgeversdienstverlening, werkzoekendendienstverlening, samenwerking in de keten en tussen domeinen, toeleiding naar werk van mensen psychische kwetsbaarheid en gegevensuitwisseling.

Tijdens een Praktijkdag kunt u kennis en contacten uitwisselen en inspirerende voorbeelden delen. En dat alles om de resultaten en de samenwerking in de praktijk te verbeteren, want het gebeurt op de werkvloer in de praktijk!

Doelgroep

De Praktijkdagen Programmaraad zijn bedoeld voor projectleiders, (beleids)medewerkers en het management van gemeenten, UWV, SW-bedrijven en sociale partners die uitvoering geven aan de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de Praktijkdagen.

Voor meer informatie en aanmelding verwijzen we u naar de Programmaraad.

Informatie

do 10 juni 2021

09:00 t/m 15:00

Online

Agenda

di 5 maart 2024

Lees meer over Intervisiegroep Interne Jobcoaches

Speciaal voor Noloc-gecertificeerde interne jobcoaches is een intervisiegroep opgericht om de casuïstiek te bespreken volgens het Noloc-intervisiemodel.

wo 24 april 2024

Lees meer over Uitnodiging HARRIE training

Wanneer een collega de werknemer met speciale vaardigheden goed ondersteunt, stijgt de kans op succesvolle samenwerking op de werkvloer flink.

di 4 juni 2024

Lees meer over Harrie terugkomochtenden

De Harrie terugkomochtenden zijn bedoeld voor Harries die eerder dit jaar de 1-daagse Amsterdamse Harrie-training gevolgd hebben.

Meer evenementen