Conferentie Buying for Social Impact

U bent van harte welkom en kunt zich nu registreren voor de conferentie.

Donderdag 13 juni vindt in Amsterdam de conferentie over sociaal inkopen plaats: Buying for Social Impact, van idee naar uitvoering.

Veel overheidsinstellingen ontwikkelen beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Door aandacht te besteden aan de sociale impact binnen een inkoopproces, willen (lokale) overheden een bijdrage leveren: meer banen en participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en extra kansen voor sociale ondernemingen en sociale firma’s.

Aanbestedingswet en conferentie
De Nederlandse Aanbestedingswet biedt instrumenten om dit te versterken. Tijdens deze conferentie zullen we deze verkennen. We willen we de kennis vergroten, best practices – in Nederland en daarbuiten – uitwisselen en daarmee het sociaal inkopen stimuleren. Wat zijn de knelpunten en kansen? Wat zijn de bestaande ervaringen en
hoe kunt u ze gebruiken in uw werk?

Europese, landelijke en stedelijke samenwerking

De Europese Commissie werkt in haar strategie 2020 aan duurzame en inclusieve groei. Deze conferentie maakt deel uit van het project Buying for Social Impact in 15 EU-lidstaten. Dit project is opgezet door de Europese Commissie (het Uitvoerend Agentschap voor het MKB – EASME) en het Directoraat- Generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en het MKB (DG GROW) in samenwerking met 5 Europese netwerken die zich inzetten voor de versterking van de sociale economie.

Vooraf registreren

Bent u betrokken bij het inkoopproces als inkoper en/ of bij de beleidsontwikkeling van sociale impact: dan nodigen wij u van harte uit om u vooraf te registreren voor de conferentie. Deelname is gratis.
Kent u een geïnteresseerde, stuur dan gerust deze save the date door.

De conferentie wordt mede georganiseerd door stichting De Omslag in samenwerking met de gemeente Amsterdam, de Sociaal Werkkoepel, Buy Social en PIANOo. We verwelkomen bijdragen van MVOI-experts, PSO-Nederland en anderen. Een uitgebreid programma volgt.

Informatie

do 13 juni 2019

00:00 t/m 00:00

Agenda

di 5 maart 2024

Lees meer over Intervisiegroep Interne Jobcoaches

Speciaal voor Noloc-gecertificeerde interne jobcoaches is een intervisiegroep opgericht om de casuïstiek te bespreken volgens het Noloc-intervisiemodel.

wo 24 april 2024

Lees meer over Uitnodiging HARRIE training

Wanneer een collega de werknemer met speciale vaardigheden goed ondersteunt, stijgt de kans op succesvolle samenwerking op de werkvloer flink.

di 4 juni 2024

Lees meer over Harrie terugkomochtenden

De Harrie terugkomochtenden zijn bedoeld voor Harries die eerder dit jaar de 1-daagse Amsterdamse Harrie-training gevolgd hebben.

Meer evenementen