‘Sociaal Werkkoepel is van ons allemaal, maak er gebruik van’

Ben van der Knoop is sinds 1 januari manager van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam. Hij nam het stokje over van voormalig programmamanager Erwin Schut. Ben is tevens directeur van Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam. Wat kunnen partners van Ben en de Sociaal Werkkoepel verwachten in het nieuwe jaar? ‘We gaan onder andere meer kennismakingen tussen onze partners en werkzoekenden in sociaal werk faciliteren.’­­­

Welkom Ben! Wat kom je de koepel brengen in je nieuwe rol?

‘Ik ben pas een jaar in dienst bij de gemeente, maar ik werk al lang in het domein van werk en inkomen, waaronder twee jaar voor UWV, waar de doelgroep sociaal werk ook deels onder valt. Daarnaast ben ik beleidsmaker geweest. Daardoor kan ik met verschillende brillen naar sociaal werk kijken en wat er nodig is om meer sociaal werkplekken te realiseren. Dat is dan ook de opdracht waar ik me de komende jaren met de Sociaal Werkkoepel hard voor ga maken.’

Jouw dubbelrol Sociaal Werkkoepel en Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) is niet toevallig. Bij WSP werkte je al met Sociaal Werkkoepel samen. Hoe kan een nauwere samenwerking onze partners nog beter ondersteunen? 

‘Om meer banen in sociaal werk te creëren willen we onder andere nog meer en beter in contact komen met werkgevers in Amsterdam. Hoewel het college de doelstellingen dit voorjaar pas zal vaststellen, is in het coalitieakkoord van 2022 al afgesproken dat we in de periode tot en met 2026 fors meer Amsterdammers naar sociaal werk willen leiden. Enerzijds om zo veel mogelijk Amsterdammers te laten participeren via werk. Anderzijds om werkgevers via sociaal werk te helpen met hun personeelskrapte. Daarom is het belangrijk dat we de komende tijd nog meer werkgevers, onder andere in het netwerk van WSP, bij Sociaal Werkkoepel gaan betrekken en nauwer met hen gaan samenwerken.’

Wat is in die samenwerking nodig om meer mensen in sociaal werk aan de slag te krijgen?

‘Sociaal werk is voor veel werkgevers nog onbekend terrein. En onbekend maakt vaak onbemind. Er zijn nog steeds veel vooroordelen over het werken met deze doelgroep. Dat is onterecht. Uit ervaring weten we dat werkgevers meestal positief verrast zijn en volop mogelijkheden voor werk zien als eenmaal een persoonlijke kennismaking heeft plaatsgevonden met kandidaten die op de werkvloer begeleiding nodig hebben.’ 

Dus er zijn meer ontmoetingen tussen werkgevers en kandidaten nodig?

‘Absoluut. De Sociaal Werkkoepel ziet het als een belangrijke taak om meer kennismakingen tussen werkgevers en werkzoekenden in sociaal werk te faciliteren. Daarvoor zullen er dit jaar in samenwerking met het WSP meer bijeenkomsten worden georganiseerd. Dus houd onze agenda in de gaten!’ 
.

‘Maatschappelijk betrokken werkgeverschap wordt de norm’


Zit de oplossing alleen in bewustwording van werkgevers?

‘Zeker niet. We zetten in op emancipatie van mensen met een ondersteuningsbehoefte. Het moet mogelijk zijn om met de regelingen die er zijn gewoon een gelijke kans op de arbeidsmarkt te krijgen. Als dat zo is, dan wordt maatschappelijk betrokken werkgeverschap de norm. Want dan verkoopt sociaal werk zichzelf.’

Een veelgehoorde drempel die werkgevers ervaren is de hoeveelheid regelingen en regelgeving waarmee zij te maken krijgen als zij sociaal werkplekken willen bieden. 

‘We zien inderdaad dat werkgevers die sociaal werkplekken willen bieden nu nog te vaak vastlopen in een woud van subsidieregelingen, regelgeving en loketten. Neem dit voorbeeld. Je neemt als werkgever twee mensen aan met een vergelijkbare ondersteuningsbehoefte. De een valt onder het UWV, de ander onder de gemeente. Voor de een moet je het instrument loonkostensubsidie inzetten en voor de ander het instrument loondispensatie. Dat is ingewikkeld. De regelgeving kunnen we niet veranderen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat de werkgever er zo min mogelijk last van heeft.’ 

Hoe gaat de Sociaal Werkkoepel werkgevers daar concreet bij helpen?

‘We starten dit jaar een pilot waarbij we onderzoeken welke administratieve taken van werkgevers overgenomen kunnen worden en welk effect dit heeft op het aantal werkplekken in sociaal werk. Ook speelt er nu een landelijke en regionale discussie over het inrichten van één werkgeversloket dat veel meer uitgaat van de behoefte van de werkgever. Als Sociaal Werkkoepel zijn we hierop aangehaakt om te borgen dat de doelgroep sociaal werk goed hierin wordt meegenomen

Welke rol kunnen de partners van de Sociaal Werkkoepel zelf spelen in het creëren van meer sociale werkplekken?

‘We hebben een breed netwerk van opleiders, maatschappelijke organisaties, gemeentelijke afdelingen, jobcoaches, jobhunters, adviseurs en een groeiend aantal werkgevers en sociale firma’s die zich inzetten voor een inclusieve werkvloer. Een waardevol netwerk met veel kennis en expertise. Laten we die kennis nog beter gebruiken en delen om meer mensen aan het werk te krijgen. Ik kijk ernaar uit om nog meer sámen met onze partners te creëren. Vraag je eens af: wat kan het netwerk voor jou en je organisatie betekenen? Maar ook: Wat heb ik het netwerk te bieden? Op die manier wordt het netwerk meer van ons allemaal. Ik praat er graag over verder op het Winter Event op 16 februari. Tot dan!’

.

Nog snel aanmelden voor het Winter Event?

Dat kan hier

Deel dit artikel: