Verslag digitale netwerkborrel 12 mei 2022

De Sociaal Werkkoepel is een netwerkorganisatie. Tijdens de netwerkborrel delen we dan ook kennis met elkaar. Daarvoor kwamen we donderdag 12 mei van 4 tot 5 weer een uurtje bij elkaar via MS Teams voor de digitale ‘borrel’ met onze netwerkpartners.

Anneke Broekman (projectmanager bij de Sociaal Werkkoepel) is opnieuw onze gastvrouw tijdens deze bijeenkomst.

Ze verwelkomt in deze digitale netwerkborrel een aantal vertrouwde, maar ook nieuwe gezichten. Collega Inge Dullens (projectmanager Sociaal Werkkoepel) geeft voor iedereen die de koepel nog niet kent een korte presentatie. Daarin licht zij toe waarvoor werkgevers bij ons terecht kunnen.

Uitwisseling tijdens netwerkborrel 12 mei

Tijdens de netwerkborrel wisselen we vervolgens veel ervaringen en informatie uit. We geven bijvoorbeeld antwoord op deze vragen:

  • Waar ben je trots op?
  • Welk issue houdt jou op dit moment bezig?
  • Wat wil je met de andere partners delen?

Vacature bij Waternet

Yvonne Hartgers van Waternet grijpt de kans aan een al lang openstaande vacature voor een magazijn te belichten. Want het blijkt steeds moeilijker vacatures in te vullen. Waternet wil een mogelijke kandidaat zoveel mogelijk tegemoet komen. En biedt daarbij allerlei mogelijkheden om aan de slag te gaan.

Haar oproep heeft effect. Enkele aanwezigen haken eropin. Waaronder Alina Nunzwenimana, de oprichter van Women Power. Zij helpt niet-westerse vrouwen aan werk. Ook Clemens Pasman ziet wel kansen voor iemand die nu een oriëntatiebaan heeft bij Pantar.

Zomerevent 16 juni 2022

Op 16 juni organiseert de Sociaal Werkkoepel het zomerevent. Met als thema “Spanning of overspanning op de arbeidsmarkt? Hoe samen investeren in duurzaam werk?”.

Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is dit een actueel thema. We maakten van de gelegenheid gebruik de deelnemers van de netwerkborrel te vragen:

  1. Is er iets wat je op dit moment bezighoudt?
  2. Wat moet er volgens jou aan de orde komen tijdens het zomerevent?

Issue voor tijdens het zomerevent

Een issue dat de deelnemers tijdens het zomerevent graag aangekaart zien is:

Welke weg bewandelen we om te weten te komen welke instrumenten de gemeente voorhanden heeft voor werkgevers die op zoek zijn naar werknemers die vallen onder de participatiewet (doelgroepenindicatie, banenafspraak, participatiebanen)?

Het verzoek is dit in beeld te brengen. En inzichtelijk te maken in, bijvoorbeeld, stroomschema’s en een visueel tijdspad.

Oproep voor een interview

Een heel ander onderwerp komt van een van de aanwezigen, de student Sjors Heestermans. Hij doet namelijk zijn afstudeeronderzoek bij AMmatch en Onbekend Talent. Zijn oproep luidt als volgt:

“Ik zoek mensen voor een interview. Want ik ben namelijk bezig met een scriptie over mensen met afstand op de arbeidsmarkt. Ik onderzoek wat de succes- en faalfactoren zijn voor deze groep als het gaat om werk. Daarvoor wil ik graag met bedrijven spreken. Zo’n gesprek zal ongeveer een half uur tot een uur in beslag nemen.”

Ook zijn oproep heeft succes. Want enkele aanwezigen melden zich al bij hem aan!

Zodra de scriptie van Sjors klaar is, maakt hij een whitepaper. Daarin staan kort de conclusies van zijn onderzoek.

We eindigen met onze eigen oproep. We zien jullie graag live op het zomerevent op 16 juni!

Enkele aanwezigen op de digitale netwerkborrel van 12 mei

Aanmelden voor de volgende netwerkborrel in september

Het is nu al mogelijk om aan te melden voor de volgende netwerkborrel op donderdag 22 september.

Deel dit artikel: