HalloWerk; direct inzicht in klantenbestand gemeente

HalloWerk is een nieuw dienstverleningsconcept met een online matchingsplatform voor gemeenten.

Van maart tot en met oktober voeren Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) en gemeente Amsterdam een pilot uit met HalloWerk.

Wat doet HalloWerk?

HalloWerk is een dienstverleningsconcept met een online matchingplatform voor zowel kandidaten als werkgevers. Kandidaten kunnen zich op basis van hun talent en motivatie op het platform presenteren, zelf vacatures zoeken en rechtstreeks reageren. Werkgevers kunnen op hun beurt vacatures laten plaatsen, kandidaten selecteren en contact met hen opnemen. Zo worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Den Haag en Rotterdam werken er al langer mee. 

Eigen regie

Eigen regie van kandidaten en werkgevers staat centraal binnen HalloWerk. Deze zelfregulering zorgt voor transparantie. Werkgevers hebben direct inzicht in het klantenbestand van de gemeente  – een wens van veel werkgevers – en kandidaten hebben direct toegang tot alle beschikbare vacatures. Kandidaten vullen hun eigen profiel in met hun mogelijkheden en competenties. Daar kunnen werkgevers op selecteren. 

Garantiebanen, praktijkroute en social return 

Binnen HalloWerk kunt u aangeven met welke doelgroepen u wilt werken. Kandidaten met loonwaarde (garantiebanen) en kandidaten waarbij in de praktijk blijkt dat zij ondersteuning nodig hebben en die zo in het doelgroepregister  komen (praktijkroute), zijn uitgenodigd hun profiel toe te voegen in HalloWerk. We nodigen daarom ook werkgevers die deze kandidaten willen inzetten, van harte uit hun vacatures aan te melden. Ook als u op dit moment geen vacatures hebt, is er met HalloWerk zicht op de competenties die aanwezig zijn voor invulling van uw vacatures in de toekomst. Voor inzet van kandidaten als invulling van een social return verplichting kunt u zien welke ervaring en competenties van kandidaten in uw organisatie passen. 

Aandacht voor de inhoud

HalloWerk heeft veel potentie om matching efficiënter te maken. De klantmanager van de gemeente gaat van een leidende naar een meer begeleidende rol naast de kandidaat. En de accountmanager kan de werkgever een extra online service bieden en heeft meer tijd voor het inhoudelijke gesprek met de werkgever. Het is een platform in ontwikkeling. In Den Haag en Rotterdam wordt er al langer mee gewerkt. We optimaliseren het systeem constant met de gebruikerservaringen. 

Meedoen of meer weten over het dienstverleningsconcept van HalloWerk

U kunt voor meer informatie, een demo of aanmelden van vacatures terecht bij Lothar de Graaff, accountmanager Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam, 06 2061 9517, of per e-mail L.de.Graaff@amsterdam.nl

Deel dit artikel: