De Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij groeide uit tot de grootste Goede Doelen Loterij in Nederland. Inmiddels maken ook de VriendenLoterij en de BankGiro Loterij deel uit van de organisatie.

Goede Doelen Loterij

Samen gaven de Goede Doelen Loterijen in de afgelopen jaren zo’n 4 miljard euro weg aan het goede doel. We verkopen loten en de helft van de opbrengst gaat vervolgens naar het goede doel. Ooit begonnen we met een paar medewerkers. Ondertussen zijn we uitgegroeid tot een organisatie met honderden collega’s. In ons kantoor aan de Beethovenstraat in Amsterdam werken we met passie en professionaliteit aan een maximaal resultaat! Wij vinden duurzame inzetbaarheid van medewerkers erg belangrijk en streven diversiteit in ons personeelsbestand na. Daarom nodigen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit te solliciteren en is er een programma op het gebied van inclusiviteit.

Wat doet uw organisatie op het gebied van sociaal werk?

Wij hebben momenteel dan ook drie medewerkers in dienst met een arbeidsbeperking (na een aantal  tijdelijke werkervaringsplaatsingen via o.a. Emma@work en C-talents) en zullen dit jaar een intensiever programma uitrollen.

Wat zou u willen delen met de andere partners?

We starten daarvoor dit jaar een intensief programma met het thema diversiteit. We proberen op een groot deel van onze afdelingen een KANS plaats aan te bieden aan medewerkers met een beperking, of uit een andere diversiteitsdoelgroep. Deze betaalde werkervaringsplaatsen ca 0,5 fte per afdeling geven medewerkers vervolgens de kans werkervaring op te doen en kunnen eventueel kunnen resulteren in een vaste baan. Daarnaast bieden we lunchlezingen en workshops aan en werken we onder andere aan een intensieve samenwerking met partijen die initiatieven ontplooien op het gebied van diversiteit (o.a de Welcome app). Uiteraard delen we ons programma graag met andere werkgevers.

Wat inspireert u aan sociaal werk?

Er zijn heel veel inspirerende drijfveren, zoals:

  • Het is onderdeel van onze missie, want het raakt de kern van het bestaan van de Goede Doelen Loterijen
  • Een van onze kernwaarden is bovendien ‘sharing’ (delen van kennis, werkplekken, kansen)
  • Collega’s die anders zijn, kunnen ontbrekende competenties of blinde vlekken aanvullen
  • We willen ons kunnen verplaatsen in onze diverse deelnemers en stakeholders

De medewerkers die we inmiddels in dienst hebben via ons programma zijn zo gemotiveerd en verrassend. Dat inspireert ons ook om door te gaan!

Meer informatie of contact

Wilt u meer weten neem dan contact op met:

Susan Fuengshunut, Hoofd Human Resources

https://www.werkendoejebij.nl/

E-mail: susan.fuengshunut@postcodeloterij.nl

Telefoon: 020-2092554d

Deel dit artikel: