GVB

GVB is het openbaar vervoerbedrijf van en voor Amsterdam. Wij verzorgen de reis, het beheer en onderhoud aan de rails en voertuigen en het handhaven van de sociale veiligheid in en rond het OV. 

Wat doet uw organisatie op het gebied van sociaal werk

Bij GVB staan niet de beperkingen, maar de mogelijkheden van mensen centraal. We willen zo veel mogelijk mensen werkzekerheid bieden en het arbeidspotentieel benutten. Het doorbreken van taboes en stereotypering in de maatschappij maakt daar deel van uit. GVB maakt dit kenbaar door bijvoorbeeld bij alle vacatures deze alinea te vermelden: ‘’Wij selecteren sollicitanten op basis van talent. Je brengt jouw kwaliteiten, ervaring, achtergrond, leeftijd, geaardheid of arbeidsbeperking mee”. Diversiteit verwelkomen we. We willen in totaal 75 arbeidsplaatsen invullen voor mensen met beperkte toegang tot de arbeidsmarkt. Om dit te realiseren stellen we specifieke leerwerkplekken beschikbaar. Daarnaast blijven we in gesprek met de begeleiders en de kandidaten die zijn geplaatst en faciliteert GVB-gesprekken met een GVB-loopbaancoach om, na zijn/haar ervaring bij GVB,  de kandidaat voor te bereiden op een vervolg stap op de arbeidsmarkt. GVB biedt, via Cordaan en Pantar, dagbesteding aan voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook jongeren die een extra steuntje in de rug nodig hebben, kunnen bij ons terecht voor een leer-werkplek. Het team van Cordaan haalt op de eindpunten zwerfvuil uit de trams en zorgt ervoor dat de afvalbakjes worden geleegd. Ook is er een team dat zwerfvuil op haltes en perrons verwijdert. We werken inmiddels elf jaar samen met Cordaan. Medewerkers van Pantar helpen met de schoonmaak van bussen.

Wat zou u willen delen met andere partners

Wij delen graag onze ervaringen rondom de invulling van Participatiebanen. Ten aanzien van met name doorstroomplekken blijft/komt GVB graag in gesprek met de andere partners van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam.

Wat inspireert u aan sociaal werk

Door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te bieden zien we dat hun talenten goed benut worden. Daarnaast helpt het GVB in haar bedrijfsvoering. Tevens zien we dat collega’s geïnspireerd worden en meer betrokken zijn bij hun werk. Het zorgt dus echt voor een sneeuwbal effect in onze organisatie!

Meer informatie of contact

Wilt u meer weten neem dan contact op met:

Josine Stroomberg,  recruiter.

emailadres: Josine.Stroomberg@gvb.nl

website: https://over.gvb.nl/