Recycling Service Centrum

Het Recycling Service Centrum B.V. (RSC) helpt organisaties om haar afval- en grondstoffenbeleid duurzaam in te richten. Hierbij zijn de werkzaamheden erop gericht om zoveel mogelijk grondstoffen, zoals karton, plastic en ijzer, terug te winnen uit het afval en de afgedankte producten.

Zelfstandig Recycling Service Centrum (RSC)

Vanaf 1 januari 2020 is het RSC Amsterdam verzelfstandigd. Vanaf september 2020 voeren wij onze werkzaamheden uit in een nieuw pand waar er volop ruimte is om de recyclewerkzaamheden verder uit te breiden.  

Sociaal werk bij RSC Amsterdam

Bij het RSC voeren mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt werkzaamheden uit.  De benodigde medewerkers huurt het bedrijf in via Milieuwerk Amsterdam B.V.

Wat wilt u delen met andere partners van de Koepel?

Wij nemen graag deel aan events, inspiratie- en netwerksessies om zo in contact te komen met andere partners van de koepel en ervaringen en tips onderling uit te wisselen.

Meer informatie

Neem een kijkje op onze website of neem telefonisch contact op: 06-5062 8026

Recycling bij Recycling Service Centrum

De geschiedenis van Recycling Service Centrum

Het afvalverwerkingsbedrijf is eind 1998 opgericht. In een schuur achter een boerderij net buiten Amsterdam verzamelde en sorteerde het elektrische apparaten uit de stad. In 2000 verhuisde het bedrijf naar de Australiëhavenweg in Amsterdam. Daar breidde het de werkzaamheden verder uit met het knippen en strippen van elektrakabels. Vanuit een nieuw adres aan de Basisweg zijn de activiteiten vervolgens sterk uitgebreid. Eind 2019 vond er een management buy-out plaats. Nu zit RSC in een groot en goed geoutilleerd pand aan de Kopraweg 3 in Amsterdam. RSC werkt met mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. We geloven in een inclusieve wereld waar iedereen een belangrijke bijdrage kan leveren aan een duurzame en sociale wereld.

Deel dit artikel: