‘Ondanks de coronacrisis zie ik nog steeds kansen’

Kansen coronacrisis volgens wethouder Rutger Groot Wassink

Wethouder Rutger Groot Wassink ziet nog altijd kansen tijdens de coronacrisis. Want de afgelopen periode steeg nog steeds het aantal Amsterdammers met een arbeidsbeperking dat aan het werk komt. Ondanks de crisis. En dat is goed nieuws. We hebben dit te danken aan meer dan 500 werkgevers die Amsterdammers met een arbeidsbeperking in dienst hebben. Deze werkgevers maken hiermee het verschil. Want werk is meer dan alleen inkomen. Het gaat ook om persoonlijke ontwikkeling, eigenwaarde en volwaardig meedoen.

Natuurlijk kan en moet het nog beter. Mensen met een arbeidsbeperking komen vaak moeilijker aan een baan en de coronacrisis maakt het er niet makkelijker op. Om dit probleem echt aan te pakken moeten we kijken naar de participatiewet. Er zijn structurele wijzigingen nodig gericht op de mensen voor wie deze wet bedoeld is. Alleen dan is het mogelijk om een financieel en sociaal houdbaar systeem te realiseren. Een systeem dat mensen duurzaam aan het werk helpt.

Goede voorbeelden van kansen tijdens de coronacrisis

Tegelijkertijd gebeuren er veel goede dingen. In Amsterdam is een mooie ontwikkeling gaande. In de samenwerking tussen werkgevers, sociale firma’s, maatschappelijke organisaties, de gemeente en het UWV.

Convenant

Een mooi voorbeeld hiervan is dat er op 9 december een convenant gesloten is. En wel tussen de Vrije Universiteit (VU) en de Gemeente Amsterdam. Om samen de krachten te bundelen. En de komende vijf jaar op de universiteit minstens 163 duurzame banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De VU heeft op dit moment 48 banen voor mensen met een beperking en wil dit aantal stevig uitbreiden. Met dit convenant laat de VU zien, dat mensen met een arbeidsbeperking van harte welkom zijn. Een belangrijk signaal en hopelijk een voorbeeld dat door andere werkgevers wordt gevolgd.

Pitch en Match markt

Een ander voorbeeld is de Pitch en Match markt die op 8 december werd georganiseerd. Tijdens dit online event werden ruim 150 werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact gebracht. En mocht ik de 250e Beschut werker feliciteren met zijn baan bij kringloopbedrijf De Lokatie.

Kansen coronacrisis volgens wethouder Rutger Groot Wassink

Wat doet de gemeente zelf?

Regelmatig krijg ik de vraag wat de gemeente zélf doet als werkgever. Ook de gemeente creëert banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het doel voor dit jaar was 505 banen, daarvan waren er op 1 november 475 gerealiseerd. Door de coronamaatregelen groeien we iets minder snel dan eerst. Want het solliciteren en inwerken op veel plekken wordt beperkt door de maatregelen.

Ik hoop dat, mensen met een beperking niet het kind van de rekening worden. Juist nu de werkloosheid oploopt door de coronacrisis. Want ondanks de coronacrisis zie ik nog steeds kansen. En daarom houden we vast aan de doelstelling om te groeien naar 4.500 sociaal werkplekken in 2022. En daar hebben we u, als partners, hard bij nodig!

Deel dit artikel: