Sociaal werk in tijden van corona

Interview over sociaal werk met Erwin Schut Programmamanager Sociaal Werkkoepel Amsterdam

Wat zie je als je kijkt naar sociaal werk in deze coronatijd?

‘Vóór de coronatijd waren de ontwikkelingen heel positief. Er gebeurde veel. We konden veel mensen plaatsen. Ook kregen steeds meer mensen een vast dienstverband bij hun werkgever. Door corona zijn we ineens in een heel andere situatie terecht gekomen. Eigenlijk kunnen we nog niet goed overzien wat dit op de korte en de middellange termijn gaat betekenen voor mensen in sociaal werk. Doordat de werkgevers gebruikmaken van de landelijke regelingen zien we nog niet heel grote effecten. En de gemeente levert al een bijdrage door bijvoorbeeld de inleenvergoeding voor gedetacheerde medewerkers op te schorten als het werk stil ligt.

Transport en logistiek

Sommige sectoren en bedrijven, bijvoorbeeld in transport en logistiek, hebben het zelfs drukker dan voor de coronacrisis. In Amsterdam werken mensen in sociaal werk inmiddels bij meer dan 500 werkgevers. Hopelijk betekent dat ook dat door deze spreiding effecten van de coronacrisis op de werkgelegenheid voor deze specifieke groep beperkt blijven. 

Meldpunt sociale firma’s

‘Maar we zien wel dat een aantal partijen, waaronder sociale firma’s het extra moeilijk hebben. De Omslag heeft een inventarisatie onder sociale firma’s en sociale projecten gehouden, waaruit blijkt dat er firma’s zijn die  extra veel gevolgen ervaren van de crisis. Dat heeft deels met de doelgroep te maken. Daarom is nu ook besloten een meldpunt in het leven te roepen voor sociale firma’s die betaald werk en/of arbeidsmatige dagbesteding bieden. Zij kunnen hun knelpunten daar melden. De gemeente gebruikt deze informatie om te onderzoeken welke inzet, aanvullend op de bestaande (landelijke ) maatregelen, nodig en mogelijk is om bij te dragen aan het behoud van banen. Als extra maatwerk nodig is wordt verkend of en hoe steun geboden kan worden. 

Het netwerk in deze tijd

‘We hopen dat partijen elkaar juist in deze moeilijke tijden zullen vinden om kandidaten door te laten stromen via bijvoorbeeld de doorstroomsessies die de Sociaal Werkkoepel organiseert. Er zijn vacatures en er worden nog steeds mensen geplaatst. Bedrijven, ook reguliere, kunnen individueel contact opnemen met de koepel. Waar loop je tegenaan, waar kunnen we je op weg helpen? We vragen ook aan werkgevers in het algemeen om signalen als het niet goed gaat met mensen, nu in deze coronatijd  aan ons door te geven, zodat  de jobcoach tijdig kan ondersteunen. 

Anderhalve meter samenleving: ook inspirerend

‘Het wordt heel spannend de komende tijd, wat betekent de 1,5 meter samenleving voor sociaal werk: vraagt dat meer begeleiding, vraagt dat andere aanpassingen van de werkplekken? Wij zijn aan het nadenken over onze toeleidingstrajecten, hoe kunnen we die weer opstarten in het kader van de 1,5 meter maatschappij, zodat de toestroom  van nieuwe kandidaten weer op peil gebracht wordt. We hebben de 1,5 meter maatschappij als thema gekozen voor ons Zomerevent, dat nu digitaal gaat plaatsvinden op 25 juni. De dreiging van corona maakt zaken ingewikkeld, maar je ziet ook dat ineens veel meer mogelijk blijkt dan voorheen: het thuiswerken, digitale ontmoetingen, digitale trainingen. Het vraagt van  ons ook om creatief te zijn en te komen met een andere invulling en vorm van het Zomerevent en andere netwerkontmoetingen. Dat vind ik wel inspirerend.’

Contact? Inge Dullens , Anneke BroekmanAnnemarie Klip Projectmanagers Sociaal Werkkoepel Amsterdam

Deel dit artikel: