info@sociaalwerkkoepelamsterdam.nl

Terugblik Winterevent

Op 23 januari kwamen zo’n 120 mensen naar het Winterevent voor alle partners van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam in De Nieuwe Liefde. Het thema van de middag was ‘De kracht van verbinding’.

Erwin Schut, Sociaal Werkkoepel Amsterdam

Spreker Jos Verhoeven – Start Foundation

Erwin Schut, programmamanager Sociaal Werkkoepel Amsterdam, trapt af en heet iedereen welkom op deze halfjaarlijkse netwerkbijeenkomst, met name ook de nieuwe partners. “ Fijn dat je er bent en meld je ook aan als partner op de website, dan kunnen we elkaar makkelijk vinden.” De Sociaal Werkkoepel staat voor netwerksamenwerking. Met alle partners dragen we bij aan de Amsterdamse ambitie om te groeien naar 4500 Amsterdammers met een arbeidsbeperking aan het werk in 2022. Op dit moment bieden we samen ruim 4200 Amsterdammers met een beperking een werkplek, we zijn al goed op weg!

Wol-act Joep Stassen

In netwerken is het belangrijk dat men elkaar de bal toespeelt. Joep Stassen vertelt op humoristische wijze over het belang van netwerken en daagt iedereen in de zaal uit om minimaal 10 mensen te ontmoeten die zij nog niet kennen. “Dit is misschien spannend, maar de ander zal je dankbaar zijn dat het contact wordt gelegd. En wanneer je genoeg hebt van het gesprek, mag je vandaag gewoon gedag zeggen”. Al snel blijkt dat het ook een energieke presentatie is. Joep start met het gooien van een bol wol door de zaal. De ontvanger stelt zich voor en wordt welkom geheten in het netwerk. Deze persoon gooit de wol weer door, er komen steeds meer bollen bij en zo wordt het netwerk steeds groter. Iedereen wordt letterlijk met elkaar verbonden. Zo wordt zichtbaar dat het belangrijk is om gebruik te maken van elkaars kennis en expertise. Het netwerk van de Sociaal Werkkoepel heeft een flinke impuls gekregen en met veel energie gaan alle partners tijdens de thematafels en borrel verder met elkaar in gesprek.

Jos Verhoeven, directeur van de Start Foundation neemt de aanwezigen mee langs actualiteiten en laat zijn licht schijnen op de adviezen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het Sociaal Cultureel Planbureau.

Allereerst een paar optimistische cijfers: 69% van de Nederlandse beroeps-bevolking is aan het werk en maar 3,2% is werkloos. En toch zitten 1 miljoen mensen op de bank, met en soms ook zonder uitkering.  Jos geeft aan dat hij pleitbezorger is voor het laten meedoen van iedereen, dus ook die 1 miljoen. Hij legt de zaal 4 prikkelende stellingen voor om te toetsen of zijn visie wordt gedeeld. Natuurlijk vindt ook de zaal dat iedereen mee moet kunnen doen, maar over het hoe zijn de meningen verdeeld. Is Open Hiring de oplossing, het oprichten van een nieuw maatschappelijk bedrijf voor kwetsbare werknemers, het instellen van een basis-inkomen of zijn sociale firma’s de oplossing?

Parallelle arbeidsmarkt

Jos pleit voor een parallelle arbeidsmarkt, waarbij niet alleen de overheid, maar ondernemingen samen met de overheid verantwoordelijk zijn. ‘ Het hebben van een beperking is niet een probleem van het individu of de overheid, de hele maatschappij is verant-woordelijk’. De vele technische definities over inclusiviteit vindt Jos niet verhelderend , volgens hem is er één simpele definitie: ‘Een inclusieve organisatie is een afspiegeling van de lokale beroepsbevolking’.

Hiervoor doet Jos een steekproef met de zaal die mag gaan staan. Er zijn 4 vragen over de bemensing in je organisatie: is de verhouding in je organisatie ongeveer 50/50 man/vrouw, is 25% van je medewerkers 50+, heeft 50% een migratieachtergrond en 10% heeft arbeidsbeperking? Na elke nee mag je gaan zitten. Na alle vier de vragen zit iedereen. Hiermee wordt duidelijk dat volgens Jos zijn definitie geen van de aanwezige organisaties inclusief is en dus geen afspiegeling van de Amsterdamse bevolking. Dat roept de vraag op of alle organisaties een afspiegeling moeten zijn of dat de totale lokale arbeidsmarkt dat moet zijn. 

Netwerken; de ander zal je dankbaar zijn dat het contact wordt gelegd

De kracht van het netwerk – Joep Stassen
Onderwerpen thematafels

Thematafels, wie waren er?

Na het plenaire programma gaan aanwezigen in gesprek met organisaties aan negen thematafels over specifieke aspecten van sociaal werk. Hieronder staan die thema’s.  

 • Hoe vind ik kandidaten? Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam
 • Evaluatie Participatiewet met betrekking tot werkgeversissues door Berenschot
 • Informatie over sociaal inkopen en social return door  
  Stichting De Omslag en afdeling Inkoop van cluster sociaal Gem. Amsterdam,
 • Jobcarving en arbeidsanalyse  door WSP/ UWV                             
 • Open hiring  door Startfoundation
 • Simpel switchen in de keten van dagbesteding en werk door afdeling Zorg van gemeente Amsterdam
 • Pilot MBO praktijkleren door projectleider gemeente Amsterdam
 • Inclusieversneller van De Normaalste Zaak
 • De leerwerktrajecten binnen Pantar door afdeling Instroom van Pantar

contact?

Wilt u meer informatie over de onderwerpen of graag in contact komen met een van de partners aan de tafels, laat het ons weten!

Deel dit artikel: