Terugblik Winterevent

Een terugblik op het winterevent van 23 januari. Op die dag kwamen namelijk zo’n 120 mensen naar het Winterevent. Want die organiseerden we voor alle partners van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam in De Nieuwe Liefde. Het thema van de middag was dan ook ‘De kracht van verbinding’.

Even een terugblik op het winterevent

Erwin Schut, Sociaal Werkkoepel Amsterdam

Spreker Jos Verhoeven – Start Foundation

Erwin Schut, programmamanager Sociaal Werkkoepel Amsterdam, trapt af. En hij heet vervolgens iedereen welkom op deze halfjaarlijkse netwerkbijeenkomst, met name ook de nieuwe partners. “ Fijn dat je er bent. En meld je ook aan als partner op de website, dan kunnen we elkaar makkelijk vinden.” De Sociaal Werkkoepel staat tenslotte niet voor niets voor netwerksamenwerking. Met alle partners dragen we namelijk bij aan de Amsterdamse ambitie om te groeien naar 4500 Amsterdammers met een arbeidsbeperking aan het werk in 2022. Op dit moment bieden we samen al ruim 4200 Amsterdammers met een beperking een werkplek. Dus we zijn al goed op weg!

Wol-act Joep Stassen

Want in netwerken is het belangrijk dat men elkaar de bal toespeelt. Joep Stassen vertelt op humoristische wijze over het belang van netwerken. En daagt bovendien iedereen in de zaal uit om minimaal 10 mensen te ontmoeten die zij nog niet kennen. “Dit is misschien spannend, maar de ander zal je dankbaar zijn dat je contact maakt. En wanneer je genoeg hebt van het gesprek, mag je vandaag gewoon gedag zeggen.” Al snel blijkt, dat het ook een energieke presentatie is. Joep start met het gooien van een bol wol door de zaal. De ontvanger stelt zich voor. Vervolgens heet het netwerk hem welkom. Deze persoon gooit daarna de wol weer door. Er komen bovendien steeds meer bollen bij. Op die manier groeit het netwerk dus steeds meer. Want iedereen is letterlijk met elkaar verbonden. Zo is zichtbaar dat het belangrijk is gebruik te maken van elkaars kennis en expertise. Het netwerk van de Sociaal Werkkoepel heeft daarmee een flinke impuls gekregen. En met veel energie gaan alle partners daarna tijdens de thematafels en borrel verder met elkaar in gesprek.

Jos Verhoeven – directeur van de Start Foundation – neemt vervolgens de aanwezigen mee langs actualiteiten. Bovendien laat hij zijn licht schijnen op de adviezen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het Sociaal Cultureel Planbureau.

Allereerst een paar optimistische cijfers:

 • 69% van de Nederlandse beroepsbevolking is aan het werk.
 • En maar 3,2% is werkloos.

Maar toch zitten 1 miljoen mensen op de bank, met en soms ook zonder uitkering. Jos geeft aan dat hij pleitbezorger is voor het laten meedoen van iedereen, dus ook die 1 miljoen. Hij legt dan ook 4 prikkelende stellingen voor om te toetsen of de zaal zijn visie deelt. Natuurlijk vindt ook iedereen in de zaal dat elk individu mee moet kunnen doen. Maar over het hoe zijn de meningen verdeeld. Is Open Hiring de oplossing het instellen van een basis-inkomen? Hiring is namelijk het oprichten van een nieuw maatschappelijk bedrijf voor kwetsbare werknemers. Of zijn sociale firma’s de oplossing?

Parallelle arbeidsmarkt

Jos pleit voor een parallelle arbeidsmarkt. Waarbij niet alleen de overheid, maar ondernemingen samen met de overheid verantwoordelijk zijn. “Het hebben van een beperking is niet alleen een probleem van het individu of de overheid. Maar de hele maatschappij is verantwoordelijk.” De vele technische definities over inclusiviteit vindt Jos dan ook niet verhelderend. Volgens hem is er slechts één simpele definitie: “Een inclusieve organisatie is een afspiegeling van de lokale beroepsbevolking.”

Hiervoor doet Jos een steekproef met de zaal. Iedereen mag daarvoor gaan staan. Er volgen voor de steekproef vervolgens 4 vragen over de bemensing in de organisatie:

 1. Is de verhouding in je organisatie ongeveer 50/50 man/vrouw?
 2. Zijn 25% van je medewerkers 50+?
 3. Heeft 50% een migratieachtergrond?
 4. En heeft 10% een arbeidsbeperking?

Na elke nee mag je gaan zitten. Uiteindelijk zit iedereen na alle vier de vragen. Hiermee wordt duidelijk dat volgens Jos zijn definitie geen van de aanwezige organisaties inclusief is. En dus geen afspiegeling van de Amsterdamse bevolking is. Dat roept daarna de vraag op of alle organisaties een afspiegeling moeten zijn. Of dat de totale lokale arbeidsmarkt dat moet zijn.

Verbinding zoeken met elkaar via kleurrijke draden.

Netwerken; de ander zal je dankbaar zijn dat het contact wordt gelegd

Bolletjes wol liggen klaar om verspreid te worden voor de verbinding met elkaar.
De kracht van het netwerk – Joep Stassen
Onderwerpen thematafels
Terugblik op het druk bezochte Winterevent. Zicht op het netwerkmoment.

Thematafels, wie waren er?

Na het plenaire programma gaan aanwezigen in gesprek met organisaties aan negen thematafels over specifieke aspecten van sociaal werk. Hieronder staan die thema’s.

 • Hoe vind ik kandidaten? Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam
 • Evaluatie Participatiewet met betrekking tot werkgeversissues door Berenschot
 • Informatie over sociaal inkopen en social return door Stichting De Omslag en afdeling Inkoop van cluster sociaal Gem. Amsterdam,
 • Jobcarving en arbeidsanalyse door WSP/ UWV
 • Open hiring door Startfoundation
 • Simpel switchen in de keten van dagbesteding en werk door afdeling Zorg van gemeente Amsterdam
 • Pilot MBO praktijkleren door projectleider gemeente Amsterdam
 • Inclusieversneller van De Normaalste Zaak
 • De leerwerktrajecten binnen Pantar door afdeling Instroom van Pantar

Contact naar aanleiding van de terugblik op het Winterevent?

Wilt u meer informatie over de onderwerpen of graag in contact komen met een van de partners aan de tafels, laat het ons weten!

Deel dit artikel: