MBO Praktijkleren: digitaal vragenuur

Het digitaal vragenuurtje over MBO Praktijkleren was op vrijdag 2 juli 2021. Die was bedoeld om alle vragen op het gebied van de pilot MBO Praktijkleren te stellen. Projectleider MBO Praktijkleren, Marije Uilenberg, beantwoordde ze graag. Hier de vier belangrijkste vragen op een rijtje:

Vragen over MBO Praktijkleren

1. Is MBO Praktijkleren er voor alle niveaus?

Voor iedereen zonder startkwalificatie is er de mogelijkheid om op entreeniveau (MBO niveau 1) tot en met MBO niveau 2 praktijkverklaringen te halen.

2. Wat zijn de criteria?

Voor het toelaten van een kandidaat kijken we naar de persoon en de leermogelijkheden. Belangrijkste criterium is, dat iemand nu niet in staat is om zelfstandig een startkwalificatie te kunnen behalen. Het ROC checkt dit in overleg met de trajectbegeleider en/of het leerwerkbedrijf.

Bijvoorbeeld per casus wordt er gekeken:

Casus: jongen van 21 onder begeleiding bij de GGZ vanwege een diagnose in het autistisch spectrum Hij heeft zijn middelbare school niet kunnen afmaken. Hij heeft alternatief onderwijs gevolgd maar een achterstand opgelopen.

Als deze 21-jarige nog geen startkwalificatie heeft, kan hij zeker gebruik maken van het praktijkleren. Voordeel is dat dat passend kan worden gemaakt aan de leerwerkplek waar hij aan de slag kan. Taken uit verschillende opleidingen kunnen met elkaar worden gecombineerd.

3. Loopt de kandidaat ook stage?

Nee. Omdat het gaat om leren in de praktijk is er niet ook nog een stage.  De kandidaat leert op de werkvloer in een leerwerkbedrijf wat belangrijk is voor het werk.     

4. Is er een leeftijdsgrens voor MBO Praktijkleren?

Nee, ook ouderen kunnen hieraan meedoen.

Meer info en inspiratie:

Algemene informatie over de pilot. 

Ervaringsverhaal: werkt praktijkleren bij Cordaan?

Eerste verklaringen uitgereikt door wethouder Groot Wassink

Wilt u ook praktijkleren aanbieden?

Is praktijkleren mogelijk ook geschikt voor uw organisatie? Neem dan contact op met Marije Uilenberg, projectleider praktijkleren. Dat kan via Marije.Uilenberg@UWV.nl of via LinkedIn.

Afbeelding MBO Praktijkleren voor werkenden en werkzoekenden

Deel dit artikel: