Posts Tagged ‘Sociaal Inkopen’

Digitale netwerkborrel 3 februari 2022

De Sociaal Werkkoepel is een netwerkorganisatie. Tijdens de netwerkborrel delen we dan ook kennis met elkaar. Daarom kwamen we donderdag 3 februari jl. van 4 tot 5 een uurtje bij elkaar via MS Teams voor de digitale ‘borrel’ voor partners.

Anneke Broekman (projectmanager bij de Sociaal Werkkoepel) ontving iedereen hartelijk op de digitale netwerkborrel. En deed vervolgens de aftrap.

Digitale netwerkborrel 3 februari gaat van start

Digitale netwerkborrel 3 februari 2022. Enkele aanwezigen
Enkele aanwezigen in beeld tijdens de digitale netwerkborrel op 3 februari 2022

De eerste 2 vragen aan de (14) aanwezige partners van de digitale netwerkborrel 3 februari waren:

Wie zijn jullie? En waar zijn jullie trots op?

We kozen voor een antwoord op deze vraag enkele deelnemers uit:

Wie zit in de Sociaal Werkkoepel? En waar zijn wij trots op?

De projectmanagers komen ook aan het woord:

Bas Dubbeld werkt bij de Facilicom group.

Onder Facilicom Group vallen o.a. de bedrijven Breijer, Facilicom Solutions, Food&i, Gom en Trigion. De groep is een familiebedrijf. Daarnaast ook een buitengewoon sociaal ontwikkelingsbedrijf waar ze mensen begeleiden naar werk. Bas is trots op het volgende: “We zijn begonnen met praktijkverklaringen!”

Thomas Knol is medior Inkoopconsultant Publiek bij Adjust Consulting.

Hij is trots op het adviesrapport voor de Rijksoverheid over social return. Dat staat vol met verbeteringen. Hij hoopt bovendien een bijdrage te kunnen leveren aan sociaal inkopen.

Marit Postma is manager bij De Regenboog groep:

“Wij proberen tijdelijk wonen en werken als aanbod met elkaar te integreren. Ik ben er trots op dat meer mensen betaald werk krijgen. Je ziet gewoon hoeveel er mogelijk is met de mensen met wie en waarvoor wij werken.”

Danielle Driest is manager bij Roads en verbonden aan restaurant Freud en Koffie op Locatie

Roads begeleidt mensen naar werk met psychische problematiek die ondersteuning nodig hebben. Hiernaast creëert en organiseert Roads werkplekken door zelf maatschappelijk te ondernemen. Danielle is er trots op, dat ze weer open kunnen gaan met het restaurant. “En dat iedereen ons weet te vinden.”


Annemarie Klip, projectmanager bij de Sociaal Werkkoepel richt zich vooral op de instroom.

Annemarie werkt daarvoor onder andere samen met maatschappelijke organisaties. Ze is trots op de start die de gemeente gemaakt heeft met het leggen en onderhouden van de verbinding met Praktijkscholen, VSO scholen en MBO en op de uitbreiding met HBO en Universiteit. Zij wil extra steun geven aan jongeren die werk zoeken. En ze komt heel graag bij Freud!

Inge Dullens, projectmanager bij de Sociaal Werkkoepel

Inge heeft als aandachtsgebieden:

  • meer passend werk bij de gemeente en andere werkgevers
  • sociaal inkopen
  • social return

Zij is trots dat de Sociaal Werkkoepel de 100e partner (Waternet) heeft mogen verwelkomen. En dat er meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan geholpen zijn.

Anneke Broekman, projectmanager van de Sociaal Werkkoepel

Anneke heeft duurzame matching in haar portefeuille. Zij heeft vooral oog voor doorstroom van werk naar werk. Haar trots is, dat de HARRIE in Amsterdam een begrip aan het worden is. En ook dat we bij elke plaatsing een HARRIE-training van CNV Jongeren kunnen aanbieden aan een collega.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.


 

Nieuwe projecten van de Sociaal Werkkoepel

Nieuwe projecten Sociaal Werkkoepel; HARRIE training, meer HBO en WO kandidaten, werkcoaches voor jongeren (zorg en motorvoertuigen), lifecoach voor VSO, Hoofdzaak Werk.

Ambitie en Doelen voor 2022?

Wat zijn onze ambitie en doelen voor 2022? Inge Dullens, vertelt aan de hand van een presentatie o.a. wat de plannen van de Sociaal Werkkoepel zijn voor dit jaar.

De resultaten

Op 1 januari 2022 zijn er 1560 mensen aan het werk met de instrumenten van de Participatiewet in Amsterdam o.a. via Beschut werk.

Het aantal is gegroeid. Maar door de coronacrisis zie je dat de instroom de uitstroom NIET compenseert: daarvoor moeten er dit jaar echt meer mensen instromen in sociaal werk. En moet het zoveel mogelijk gaan om duurzame werkplekken.

De verdeling over werkgevers in het kader van de Participatiewet

Dienstverband gekregen per 1-1-2022: bij reguliere werkgevers 57% van 1.560, via Pantar 27% en via sociale firma's 16% van 1.560.

Uit de cijfers op “Verdeling werkgevers P-wet” is te zien dat het vangnet van Pantar werkt!

Wat gaat goed en wat  kan beter? Wat is de behoefte van de aanwezigen?

  1. Meer zicht op vraag en aanbod! Zodat we gemakkelijker kunnen matchen.
  2. Danielle Driest heeft een heel eigen verzoek en roept reguliere restaurants op zich te verbinden aan Freud, zodat werkzoekenden kunnen proefdraaien. “Restaurants waar we een warm contact mee kunnen onderhouden. Meedraaien zou al fijn zijn.”
  3. Annemiek Beemsterboer van Pantar zou graag verbindingen maken met private partijen en werkgevers die werkplekken aanbieden.

Aanmelden voor de volgende netwerkborrel:

Vond u het interessant? Was u erbij? Of wilt u erbij zijn de volgende keer? Wat houdt u tegen? Aanmelden kan voor de volgende netwerkborrel op 24 maart 2022.

Meld ook aan voor de doorstroomsessie!

Voor de doorstroomsessie aanmelden kan ook. Tijdens een doorstroomsessie brengen werkgevers werkplekken en kandidaten in. Dus, hebt u personeel nodig en staat u open kandidaten te begeleiden naar een structurele, vaste baan? Meld u dan aan voor deze sessie op dinsdag 15 februari 2022.

Meer info vindt u hier.

Kijk in je agenda of je tijd hebt om je aan te melden voor de netwerkborrel of de doorstroomsessie.

Conferentie Buying for Social Impact: van idee naar uitvoering

De gemeente Amsterdam wil een rechtvaardige en inclusieve stad zijn waarin iedereen mee kan doen. Sociaal inkopen is daartoe een belangrijk middel. Dat stelde wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken en Inkoop gemeente Amsterdam) tijdens de opening van de conferentie ‘Buying for Social Impact: van idee naar uitvoering’ op donderdag 13 juni in Amsterdam.

Conferentie Buying for Social Impact

De wethouder stelde verder dat de gemeente nog meer wil doen om de stad inclusiever te maken. De Aanbestedingswet maakt het weliswaar soms lastig om sociaal in te kopen. Maar het is volgens hem vooral zaak om te kijken naar de mogelijkheden die de wet biedt. En niet naar wat er niet kan. De wethouder wil op een open manier meer sociale impact maken. Samen met bedrijven en organisaties. Als Sociaal Werkkoepel willen we dan ook Amsterdammers met een arbeidsbeperking de kans te geven volwaardig mee te doen.

Inkopen door opdrachten uit te besteden aan sociale partijen

Welke mogelijkheden biedt de Aanbestedingswet om sociaal in te kopen? Bijvoorbeeld door opdrachten uit te besteden aan sociale partijen.

Deze vraag stond centraal tijdens de conferentie. Die werd georganiseerd door Stichting De Omslag. Samen met de gemeente Amsterdam, de Sociaal Werkkoepel en Buy Social. In verschillende workshops bespraken medewerkers van publieke en semipublieke instellingen – die betrokken zijn bij het inkoopproces van hun overheidsinstelling – de obstakels en de kansen die deze wet biedt.

Wat zijn de ervaringen tot nu toe en hoe kunnen deze worden toegepast in de praktijk?

Daarvoor presenteerden we ‘best-practices’ uit Nederland en andere lidstaten van de EU.

Een van de conclusies was, dat er volgens de Aanbestedingswet meer mogelijk is dan soms gedacht wordt. Er is een cultuurverandering nodig in hoe er gekeken wordt naar inkoop. Door meer nadruk te leggen op de maatschappelijke waarde die ermee gecreëerd kan worden. In plaats van vooral de prijs leidend te laten zijn. Kennis en bewustzijn bij opdrachtgevers en inkopers is daarbij belangrijk. Evenals transparantie, open zijn naar de markt en marktconsultaties.

Ambitie: meer werk voor kwetsbare Amsterdammers door sociaal inkopen

We kijken dan ook terug op een geslaagde conferentie. Als Sociaal Werkkoepel willen we passend werk organiseren voor het toenemend aantal Amsterdammers met een arbeidsbeperking of verminderde loonwaarde. Zowel binnen de gemeente als bij andere werkgevers. Sociaal inkopen is een belangrijk middel om voor deze doelgroep meer werk te creëren. De gemeente heeft daar een voorbeeldrol in. Jaarlijks geeft gemeente Amsterdam ca. € 2 miljard daaraan uit. Aan deze uitgaven gaat wel een opdracht vooraf. Door in de opdrachten ‘sociale’ wensen en eisen te stellen kan er namelijk invloed uitgeoefend worden.

Meer weten over sociaal inkopen?

Bent u ook benieuwd naar wat uw bedrijf sociaal kan inkopen bij sociale partijen?

Kijk op https://socialezaken.info voor een overzicht van alle Amsterdamse sociale firma’s.

Wilt u meer weten over hoe uw bedrijf een sociale bedrage kan leveren door middel van social return?

Bekijk dan voor meer informatie de pagina ‘Social Return’.

wethouder Rutger Groot Wassink in gesprek tijdens de Conferentie Buying for Social Impact

Volgens de Aanbestedingswet is meer mogelijk dan soms gedacht wordt.