Author Archive

Nieuwsbrief juni 2024

In de nieuwsbrief van juni lees je onder andere het verslag van het Lente Event en een interview met Steban, Nikos en Kristy, die bij ID Aparthotel werken en meer.

Verslag Lente Event: ‘Wat heb jij nodig?’


Linda Jeekel, dagvoorzitter en ervaringsdeskundige, heette de circa 120 deelnemers afgelopen dinsdag 11 juni 2024 hartelijk welkom op het Lente Event in Pakhuis de Zwijger.

Ze startte met haar eigen indrukwekkende persoonlijke verhaal: ‘Als ervaringsdeskundige van paniekaanvallen en angst heb ik ondervonden dat je angst kunt zien als een kans om je verder te ontwikkelen. En dat er gelukkig mensen zijn die ook aan jóu vragen: ‘Wat heb jij nodig?’ En daar gaat het deze middag over. ‘

Post-its met vragen van de deelnemers

Bij de aanmelding konden de deelnemers al aangeven waar ze vragen over hebben. Vragen als: ‘Hoe richten andere werkgevers de werkomgeving in en wat bieden zij aan begeleiding? Deze kwam van Feenstra of de vraag van CBRE GWS: ‘Hoe kan ik Social Return inzetten om nog meer impact te maken?’ Deze vragen vormden de input voor de invulling van de deelsessies.

Aftrap van de middag

Jaap Weijenberg, manager Sociaal Werkkoepel Amsterdam stelde het team voor en gaf in het kort aan wat de Sociaal Werkkoepel doet. En niet onbelangrijk: waar je als werkgever, sociale firma of andere partner de koepel voor kunt benaderen. Ook benadrukte hij om vooral Attiya Ince te benaderen, voor ondersteuning bij de administratieve lasten en vragen die je als werkgever kan hebben.

Dus neem voor meer informatie contact op met WSP Groot-Amsterdam
via Attiya Ince, attiya.ince@amsterdam.nl of 06-41812731.

De twee netwerkcoalities & hun plannen

Er zijn op dit moment twee netwerkcoalities en daar is ‘Gedeeld Werkgeverschap’ er één van. Linda vroeg Stijn Bos (links op de foto hieronder) van Pantar het podium te pakken en Stijn gaf niet alleen aan wat zij nu al doen, maar ook wat hun plannen zijn om het nog verder concreet te krijgen. ‘Het is heel praktisch en prettig om samen met MKB Amsterdam, BMS Security en Gemeente Amsterdam aan tafel te zitten. Als er niet voldoende taken voor een volledige baan zijn bij een werkgever of wanneer er andere drempels zijn voor een werkgever kan het gezamenlijk organiseren van het werkgeverschap een oplossing zijn. We onderzoeken nu hoe je met meerdere partijen het gedeelde werkgeverschap kan concretiseren, bijvoorbeeld in een winkelcentrum. Hoe kunnen werknemers verdeeld over de week bij meerdere ondernemers werken en bijvoorbeeld ook algemene werkzaamheden verrichten voor de gastheer/gastvrouw taken?’

Danielle Driest van Roads vertelde over de netwerkcoalitie ‘Van Zorg naar Werk’ die zij gestart zijn met Cordaan en de Regenbooggroep. De coalitie is nu toe aan het zetten van de volgende stappen. Ze willen starten op het NDSM terrein waar ze nu de werkgevers erbij willen betrekken. Ook willen ze daar graag een centrale werkplek, een hub van waaruit de deelnemers het gebied in kunnen om bij andere werkgevers aan de slag te gaan. Daniëlle riep de werkgevers op om hierover in gesprek te gaan. ‘We proberen de verschillende werelden bij elkaar te brengen. Waarbij het belangrijk is om bijvoorbeeld te kijken naar aspecten als: ‘Verlies je niet meteen je uitkering als je start met werken? En als het niet lukt, wat hebben werknemer en werkgever dan nodig? Daar gaan we nog verder naar op zoek.’

Speeddaten? Echt? JA!

De zaal werd eerst door Linda wat ‘opgeschud’ door het verschuiven van plaatsen. Aan de hand van een aantal vragen konden de deelnemers met elkaar gaan ‘speeddaten’.  En 4 minuutjes per persoon lijkt wat kort, maar bleek bij velen een hele leuke ingang te bieden om elkaar verder op weg te helpen met ieders uitdaging. Na een wissel van gesprekspartner werd in de tweede ronde van het speeddaten gesproken over de zaken waar je trots op bent binnen jouw werk. Dit was voor velen een mooi moment om hun succesverhalen te delen. Zo inspirerend!

De vier deelsessies na de pauze

Na de pauze splitste de groep zich en kon iedereen in een kleinere groep verder met elkaar in gesprek over vier verschillende onderwerpen:

Sessie 1: Begeleiding en ontwikkeling op de werkvloer: do’s en don’ts voor werkgevers

Deze deelsessie ging over de tools die werkgevers kunnen inzetten en over de ondersteuning die de gemeente biedt. Alexis de Jong, beleidsmedewerker Werk bij de Gemeente Amsterdam ging eerst in op de kracht van een jobcoach, wat een dedicated jobcoach is en wanneer en hoe je een interne jobcoach inzet. Daarna ging het over de vraag: ‘Hoe kunnen collega’s laagdrempelig bijdragen aan een inclusieve werkvloer?’ De Harrie training werd uitgelegd door Manon Pieper, trainer Harrie vanuit CNV Jongeren. En tot slot vertelde Milo Stokman, programmamanager Leven Lang Ontwikkelen van ROC van Amsterdam hoe werknemers zich buiten de schoolbanken om kunnen ontwikkelen in jouw bedrijf met praktijkleren en een MBO praktijkverklaring kunnen krijgen.

Sessie 2: Hoe kan ik Social Return inzetten om nog meer impact te maken?

Hoe werkt Social Return in Amsterdam? Er werd veel verteld over de uitgangspunten en manieren om Social Return in te vullen. Onder andere door het inkopen bij erkende Amsterdamse sociale firma’s en over de nieuwe mogelijkheid om in te vullen door te ondersteunen bij maatschappelijke initiatieven. Ook ging Giancarlo Carboni, manager Bureau Social Return binnen Gemeente Amsterdam in op de vraag hoe netwerkpartners kunnen samenwerken in het kader van Social Return om zo nog meer impact te maken.

Sessie 3: Inclusieve taal – wat mag wel en waarom?

Een inclusieve maatschappij creëer je door niemand uit te sluiten. Het lijkt vanzelfsprekend. Met welke woorden krijgen we dat voor elkaar? 

De discussie over het woord ‘arbeidsbeperking’ leverde op dat het duidelijk is dat dit een woord is dat een ‘niet-inclusief’ gevoel geeft. En dat wil je voorkomen. Sessieleider Kim te Woerd van CommunicatieKrachten gaf veel voorbeelden en noemde de basisprincipes van inclusief taalgebruik en inclusieve vacatureteksten. Maar ook welke vragen dat oproept, zoals bijvoorbeeld: “Zeg je toch ‘directiesecretaresse’ (m/v/x) of is ‘secretarieel medewerker op directieniveau’ dan gepaster, maar komt de vacature dan wel terecht bij de geschikte persoon?“

Sessie 4: Van Banenafspraak naar Inclusief voor iedereen!

Tijdens deze sessie gaven Jaap Weijenberg, manager Sociaal Werk Gemeente Amsterdam en manager Sociaal Werkkoepel Amsterdam  en Rohina Kartaram, teammanager Sociaal Werk, inzicht in alle laagdrempelige mogelijkheden die de forfaitaire loonkostensubsidieregeling de werkgever kan bieden. Ook vertelden zij alles over de verbreding van de doelgroep en hoe je als werkgever daar gebruik van kan maken.

Tijd voor de netwerkborrel!

Na de deelsessie was er natuurlijk nog tijd voor een hapje en drankje, waarbij er wederom de mogelijkheid geboden werd om verder met elkaar in gesprek te gaan. Kortom, het werd een interessante middag waarbij er vele vragen van de Post-its werden beantwoord, inspirerende verhalen werden gedeeld en volop werd genetwerkt.

Bij deze danken we dan ook graag alle deelnemers en sprekers nogmaals voor jullie komst en bijdrage. En allen graag tot ziens op het Herfst Event (datum wordt nader bepaald en gecommuniceerd).

Meer foto’s bekijken? Bekijk ze hier.

‘Het samen doorlopen van de dagplanning geeft mij veel duidelijkheid’


Steban is nu 2 maanden in dienst bij The July B.V., locatie ID Aparthotel bij Sloterdijk. Daarvoor liep hij er al een half jaar stage als Assistent Facilitair medewerker. We zijn rustig aan begonnen’ vertelt Nikos Germanlis, Duty manager en begeleider van Steban. ‘Ja, heel fijn dat we via een stage konden kennismaken met Steban. En hij met ons. Zo werd het takenpakket stap-voor-stap uitgebreid en ook de afgelopen tijd zijn er taken gewijzigd en bijgekomen,’ legt Krista van der Laan, Talent Acquisition Specialist, uit.

Steban aan het bijvullen van de voorraad bij de receptie en rechtsboven Nikos, Steban en Krista bij de bar

Samenwerking met diverse partijen

Krista legt uit hoe de match tot stand kwam. Nadat Krista contact had gelegd met de Sociaal Werkkoepel werd ze voorgesteld aan Cosasja Berkenveld, Adviseur en Accountmanager van het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP). ‘In het wekelijkse matchingsoverleg heb ik onze vacature gepitcht en meer over onze organisatiecultuur en de werkzaamheden verteld.  Thijs Dijkman, Meewerkend Teamleider IPS Jobcoaches bij Cordaan zag toen een mogelijke match met Steban die hij al kende. Daarna ontstond een samenwerking met hem, Cosasja en Danielle Soester, Consulent Beschut Werk bij Gemeente Amsterdam.

En zo is het balletje gaan rollen en zijn we heel blij met Steban. Het is mooi om te zien hoe Steban zichzelf heeft ontwikkeld. Hij voelt zich hier inmiddels echt thuis. Dat dit een succes is geworden komt vooral door de goede begeleiding van Nikos, motivatie van Steban en Thijs die altijd op de achtergrond aanwezig was’.

Rol van jobcoach

Steban bevestigt dit en geeft aan dat hij ongeveer 1 keer per maand met zijn jobcoach Thijs de voortgang bespreekt. ‘Ook heeft Thijs in het begin twee keer ‘meegedraaid’ toen ik net begon. Dat gaf mij een vertrouwd gevoel en zo wist hij ook wat voor werkzaamheden ik doe. En als er plotseling iets is om te bespreken, dan is hij er ook altijd’, vult Steban aan.

‘Zo heeft Thijs ook een cursus Windows voor mij geregeld in het buurthuis. Heel zinvol! Deze heb ik net afgerond en ik ben alweer met een nieuwe cursus begonnen. Op de vrijdagen krijg ik nu een cursus Engels. Heel handig voor hier in het hotel.’

ID Aparthotel Steban Nikos en Krista in de bar
V.l.n.r. Nikos, Steban en Krista in The 51 Gastropub op de begane grond

Afwisseling in de taken

‘Het leuke van het werken bij ID Aparthotel is de afwisseling. Naast het bijvullen van de koelkasten, check ik nu ook beneden in de garage of de auto’s wel goed geparkeerd zijn. En krijgen de auto’s die niet goed geparkeerd staan en teveel ruimte in beslag nemen een kaartje van mij. Haha.. dat vinden ze niet zo leuk, maar ja dat hoort erbij. En na een dag werken, sluit ik af met een gesprekje met Nikos en dan natuurlijk nog even lekker sporten in de gym hier.’

Jobcarving

Krista legt uit dat bij andere hotels (zoals Hotel Boat &CO) ook een start is gemaakt met een proefplaatsing. En bij hotel Twenty Eight van The July in Amsterdam Zuid is er een nieuw profiel opgesteld en zijn wij weer op zoek naar een nieuwe collega die wellicht een extra steuntje in de rug kan gebruiken.‘We doen aan jobcarving; oftewel het afsplitsen van taken of werkzaamheden van bestaande functies om die vervolgens samen te voegen tot een nieuwe duurzame functie. Dit leidt tot het creëren van een passende baan voor een nieuwe medewerker. Het is ook belangrijk om het management van de organisatie erbij te betrekken, Flory Oosterop, General Manager ID Aparthotel, heeft ons vanaf het begin gesteund. Zo’n begeleiding kost tijd dus daar moet je operationeel ook rekening mee houden. En we hebben het voordeel dat we met de ervaring van Steban in het ID Aparthotel in Sloterdijk nu weten welke paden we moeten bewandelen en hoe je het beste stapsgewijs met de medewerker de taken kunt uitbouwen. Het blijft natuurlijk wel maatwerk’, geeft Krista aan.

Maatwerk voorop: we gaan uit
van de kwaliteiten van de persoon zelf

Krista van der Laan

Wat is verder jullie succes voor de goede start?

Nikos benadrukt nogmaals dat iemand rustig moet kunnen starten. ‘Door parttime te starten, hebben we de tijd gehad om een goede begeleiding te geven zonder dat je vastloopt bij je eigen werkzaamheden. Voor Steban was het ook prettig om in kleine stapjes nieuwe taken aan te leren. We beginnen met een dagstart waarbij we de planning doornemen en aan het einde van de dag evalueren hoe de dag is gegaan. Dit geeft structuur en dat verdient zich later dubbel en dwars terug’.

‘Neem de tijd voor goede begeleiding,
vooral in het begin’

Nikos Germanlis

Nog meer tips voor andere werkgevers?

‘Neem vooral contact op met de Sociaal Werkkoepel die de regels en wegen kent naar andere organisaties en alle subsidies en regelingen,’ zegt Krista.

Heel mooi dat we samen met alle betrokkenen de verbinding hebben kunnen leggen met dit mooie resultaat. We wensen Steban en zijn collega´s veel werkplezier bij Amsterdam ID Aparthotel.

Nieuwsbrief april 2024

In de nieuwsbrief van april lees je onder andere een interview met Jaap Weijenberg, de nieuwe manager van de Sociaal Werkkoepel en over de ervaringen van Bob en Tom die bij Upperbloom werkt. En je leest nog veel meer in deze nieuwsbrief.

Administratief ontzorgen voor werkgevers: nú extra hulp bij aanvraag subsidies


Binnen de Sociaal Werkkoepel Amsterdam horen we regelmatig van werkgevers dat de administratieve last rondom subsidies groot kan zijn. De afzonderlijke aanvraagformulieren zijn meestal niet moeilijk om in te vullen, maar door de hoeveelheid en de verschillen per uitkerende instantie is het tijdrovend en gecompliceerd. Daarom hebben we, op verzoek van partners, de dienstverlening vanuit Werkgeversservicepunt (WSP) uitgebreid om werkgevers te ondersteunen en ontzorgen bij het aanvragen van regelingen en subsidies voor Amsterdammers met een ondersteuningsbehoefte.

Graag stellen we Attiya Ince aan u voor. Zij helpt werkgevers bij het invullen van aanvraagformulieren voor subsidies en kan ze attenderen op deadlines. Werkgevers blijven verantwoordelijk voor hun aanvragen, maar Attiya biedt ondersteuning en begeleiding binnen het proces.

Attiya Ince
Attiya InceAttiya: “Werkgevers kunnen mij benaderen voor hulp bij de administratie rondom alle regelingen en subsidies met betrekking tot werk. Ze vragen mij bijvoorbeeld of ze wel het meest recente formulier hebben en wat de nieuwe aanvraagprocedure is. Ik zoek dat dan uit en informeer ook over hoe de werkprocessen rondom subsidies georganiseerd zijn. Schroom niet om contact met me op te nemen en uw casus met mij te delen . Ik help werkgevers graag verder!”

Attiya werkt nauw samen met de accountmanagers van WSP en de jobcoaches. Zij adviseren de werkgevers over relevante regelingen en subsidies. Attiya ontzorgt werkgevers vooral in de stap daarna.

Neem voor meer informatie contact op met WSP Groot-Amsterdam via info@wspgrootamsterdam.nl of rechtstreeks met Attiya Ince via attiya.ince@amsterdam.nl of 06-41812731. Attiya is beschikbaar van maandag tot en met donderdag.

Subsidies voor werkgevers in de regio Amsterdam?
Voor achtergrondinformatie en een overzicht van de regelingen en subsidies kunt u hier terecht.

Iedereen moet een eerlijke kans krijgen op werk. En dan met name duurzaam werk’


Jaap Weijenberg is afdelingsmanager Sociaal Werk binnen Gemeente Amsterdam en sinds 1 april 2024 ook de nieuwe manager van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam. Een logische stap zoals hij aangeeft: ‘We maken ons als afdeling sterk om sociaal werk nog meer op de kaart te zetten. De Sociaal Werkkoepel draagt daar aan bij. Oorspronkelijk in 2018 gestart als programma, maar nu als structureel onderdeel binnen de directie Werk Participatie en Inkomen (WPI).’

Jaap en team van Sociaal Werkkoepel Amsterdam
Jaap Weijenberg met het team van Sociaal Werkkoepel Amsterdam: v.l.n.r. Inge Dullens, Anneke Broekman, Pauline Boddeke en Susanne van Lieshout

Welkom Jaap!

Allereerst de vraag: hoe zal de samenwerking met Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) verder gaan?

‘We zullen natuurlijk veel contact houden met het WSP. Ben van der Knoop, voorheen manager van het WSP en de Sociaal Werkkoepel, heeft samen met de teams van beide organisaties afgelopen jaren mooie structurele verbindingen gemaakt om het WSP en de Sociaal Werkkoepel nog dichter bij elkaar te brengen.

Een goed voorbeeld daarvan zijn de halfjaarlijkse Job Events. Eind maart jl. waren er maar liefst 25 werkgevers die in gesprek gingen met in totaal 275 werkzoekenden. Dit is slechts één van de voorbeelden van onze samenwerking. Een eerste gesprek met Selma Nijhof, de nieuwe directeur a.i. van het WSP, heeft dan ook al plaatsgevonden.’

Wat is er volgens jou nodig om meer mensen in sociaal werk aan de slag te krijgen?

‘We staan als gemeente voor een uitdagende opgave: ‘We willen iedere Amsterdammer die een ondersteuningsbehoefte heeft meedoet op de arbeidsmarkt. Daarbij willen we niemand buitensluiten. Dat vraagt om extra begeleidingscapaciteit om bemiddeling te organiseren en extra jobcoaches. Maar ook meer hulp richting werkgevers. Zo is er op initiatief van SWK onlangs een nieuwe collega bij WSP gestart die hulp bij het aanvragen van subsidies aanbiedt aan werkgevers om ze zo administratief te ontzorgen.

Wat vraagt sociaal ondernemen van werkgevers?

‘In het begin zal het wellicht wat meer tijd kosten om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn, maar dit verdient zich snel terug. Veel werkgevers zijn zeer tevreden over hun nieuwe medewerkers. Dus sta als werkgever vooral open voor een bredere doelgroep.’ 

‘Het is de cultuur van de werkgever die mede het succes bepaalt

Ook vraagt het van de werkgevers om verder te kijken dan puur een vacature of functie: kijk naar de taken die gedaan moeten worden en welke vaardigheden nodig zijn om die taken goed te verrichten.

Kijk ook voorbij de eerste indruk van een kandidaat. Een mooi voorbeeld was tijdens het Job Event van 26 maart jl.: een werkgever die in gesprek ging met een verlegen jongen; in zichzelf gedoken en met een nonchalante blik. Een jongen die eigenlijk angst heeft om met werkgevers een gesprek aan te gaan. Maar er zat veel meer in bij deze jongen. Dus als je daar als werkgever doorheen kunt prikken, krijg je vaak een medewerker die nét dat extra stapje zet. Je zult zien dat een talent met een ondersteuningsbehoefte dan veel voor jouw organisatie kan betekenen.’ 

En hoe zie jij de kansen voor werkgevers om nog inclusiever en socialer te ondernemen?

Op dit moment zijn er 2100 mensen met een ondersteuningsbehoefte aan het werk bij meer dan 650 werkgevers. De wil om sociaal te ondernemen is er ook bij veel nieuwe werkgevers. Alleen de vraag die dan al snel komt is ‘hoe dan? En bij wie moeten we terecht?’. Als SWK helpen we werkgevers graag op weg en leggen de verbindingen met de juiste gesprekspartners, zoals het WSP. Als nóg meer werkgevers de Sociaal Werkkoepel leren kennen en ook elkaar leren kennen, bijvoorbeeld via events en netwerkcoalities, wordt de stap om iemand met een ondersteuningsbehoefte in dienst te nemen steeds kleiner.  

Het elkáár leren kennen en samenwerken via netwerkcoalities: hoe zie je dat voor je?

‘Sociaal ondernemen biedt veel kansen voor werkgevers. Ook zijn er soms uitdagingen, die je makkelijker sámen op kunt lossen. Wij geloven dat we door kennisdeling, eigenaarschap en samenwerking in netwerkcoalities heel ver kunnen komen met elkaar. Afgelopen najaar tijdens het Herfst Event is er een start gemaakt met twee opgezette netwerkcoalities.

Eén netwerkcoalitie gaat over het thema: ‘gedeeld werkgeverschap’. Heb je bijvoorbeeld taken die wel passend werk zijn voor de doelgroep sociaal werk, maar niet voldoende voor een hele baan? Of alleen voor bepaalde momenten op de dag of in het jaar? Of twijfel je over sociaal werkgeverschap omdat je (financiële) risico’s voorziet of het lastig vindt om de begeleiding te organiseren? Dan is gedeeld werkgeverschap met andere werkgevers misschien wel een oplossing.’

Hoe kunnen de partners van de Sociaal Werkkoepel nog meer bijdragen aan het creëren van meer sociale werkplekken?

‘We hebben gelukkig al een heleboel actieve en sociaal bewogen partners. Organisaties die bereid zijn om gezamenlijk te netwerken en zoveel mogelijk sociale werkplekken te creëren. Bij de verdere opbouw naar meer onderlinge kruisbestuiving in de vorm van o.a. netwerkcoalities is initiatief en samenwerking van onze partners nodig. Dus neem vooral contact met ons op om al je ideeën te delen en ‘zeg ’t vooral voort’, zodat er ‘via via’ nog meer werkgevers aansluiten.’

Waar wil je je verder nog meer voor inzetten?

‘De begeleidingsbehoefte zullen we verder in kaart brengen. Wat heeft de werkgever nodig om de juiste begeleiding te kunnen geven? Is een Harrie-training voldoende? Wat heeft de collega nodig? Is er nog meer 1-op-1 begeleiding nodig op de werkvloer en/of meer begeleiding door de jobcoach van de gemeente of anderszins?

Ook is de mobiliteit binnen sociaal werk vaak lastig. Vraagstukken als ‘hoe organiseer je duurzaam werk’ en ‘hoe bevorderen we het doorstromen’ zullen dan ook zeker aan bod komen dit jaar. Want hoe meer duurzame plekken beschikbaar komen, hoe beter.‘

Hartelijk dank Jaap en veel succes gewenst in je nieuwe functie.

Meer weten over de plannen Sociaal Werkkoepel Amsterdam? Kom ook naar het Lente Event op 11 juni in Pakhuis de Zwijger. Aanmelden kan hier!

4e Editie Job Event dankzij de goede gesprekken nu al een succes!


Het 4e Job Event op 26 maart 2024 was een groots evenement waarbij 25 werkgevers en 275 Amsterdammers die extra hulp nodig hebben bij het vinden en houden van werk met elkaar in gesprek gingen op de beursvloer van de Jan van Galenstraat.

De dag werd feestelijk geopend door Jaap Weijenberg, manager van de afdeling Sociaal Werk van gemeente Amsterdam en Sociaal Werkkoepel Amsterdam. Hij presenteerde het nieuwe logo van het Job Event waarin de vier organiserende partijen Sociaal Werkkoepel Amsterdam, Sociaal Werk Gemeente Amsterdam, UWV en Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam zijn vertegenwoordigd.

Op de levendige banenmarkt die volgde gingen werkgevers 1 op 1 in gesprek met kandidaten. Met hulp van een jobcoach of begeleider onderzochten zij samen wat er wél kan. Want door uit te gaan van talent wordt een match aanzienlijk vergroot. Zo vinden kandidaten een baan en lossen werkgevers hun personeelstekort op.

Ook was er voor kandidaten voorlichting over leerwerktrajecten van onder meer Amsterdamwerkt! Kandidaten konden zich oriënteren op de externe leerstages, advies vragen bij de cv-dokters, een pasfoto laten maken en een sollicitatie outfit passen bij Dress for Success Amsterdam.

Wethouder Sociale Zaken Rutger Groot Wassink sloot de dag af en maakte kennis met enkele werkgevers.

‘We hebben te maken met een zeer krappe arbeidsmarkt. Veel mensen profiteren hiervan, maar er staan nog te veel mensen langs de kant. We willen de drempels die er zijn om aan het werk te gaan zoveel mogelijk wegnemen en daarom investeren we ook de komende jaren in de begeleiding van mensen naar werk. Het Job Event is hier een goed voorbeeld van. Werkzoekenden, werkgevers en jobcoaches komen hier samen en kunnen direct voor resultaat zorgen’, gaf Groot Wassink aan.

rutger groot wassink
Wethouder Rutger Groot Wassink

Hoe verder?

Uit de evaluatie onder de aanwezige werkzoekenden bleek dat meer dan 85% van de mensen het evenement als zeer positief of positief heeft ervaren! Daarnaast zijn er een kleine 400 vervolggesprekken gepland. Dit lijkt veel, maar een aantal werkzoekenden had met 2 of zelfs 3 werkgevers een vervolggesprek. KFC liet er geen gras over groeien: meteen de dag na het Job Event was er al een vervolggesprek en na 1 week is er zelfs al iemand aangenomen bij BMS Security. Ook positieve gesprekken zijn er o.a. bij Inditec en Madeliefje Thuiszorg geweest. Natuurlijk volgen we hoe het verder gaat met de kandidaten. Maar gezien de reacties en goede gesprekken is het nú al een succes.

Bij deze bedanken we nog graag alle meewerkende partijen, zowel werkzoekenden als werkgevers.

job event in centrale hal

Datum volgende Job Event: 17 oktober

Goed nieuws, op donderdag 17 oktober wordt er weer een Job Event georganiseerd.

Het half jaarlijkse Job Event wordt georganiseerd door Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam in samenwerking met Sociaal Werkkoepel Amsterdam, Gemeente Amsterdam Sociaal Werk en UWV.

Mocht u als werkgever hieraan willen deelnemen, of heb je andere vragen? Neem dan contact op met jobevent@amsterdam.nl

job event
Dit team met Bastiaan Piloo, Rob Vandewynckel, (beide van WSP) Indra Damwijk, Carlien Le Noble, Jeannette Suriel, Sanne van Leeuwen, Sylvia Kok (allen van afd. Sociaal Werk, WPI) en Anneke Broekman (van Sociaal Werkkoepel Amsterdam), heeft er een geweldige dag van gemaakt met fijne gesprekken en veel matches!

‘Bob was al via Pantar aan het werk bij ons, dus we kenden hem al’

Samen met Sam van der Zanden heeft Tom van Ruitenbeek Upperbloom opgericht. Een organisatie die in 2020 gestart is met het plaatsen van mooi gevulde plantenbakken en tuinadvies en -ontwerp aanbiedt. Tom geeft aan dat ze erg blij zijn dat Bob via Pantar bij hun terechtgekomen is. 

Bob en Tom bij Upperbloom
Bob (links) samen met Tom op hun werkplek

Samenwerking met Pantar

Tom: ‘Sinds 2022 hebben we onze samenwerking met Pantar verder uitgebreid. We hebben een eigen opleiding gecreëerd in samenwerking met Pantar. Naast het vervullen van operationele werkzaamheden op onze werkplaats, gaan medewerkers ook mee op installatie en onderhoud bij onze klanten. Hier leiden wij onze medewerkers op tot Groen Installateur van Upperbloom. Upperbloom is door de Gemeente Amsterdam geclassificeerd als sociale firma. We zijn trots dat onze maatschappelijke impact op deze manier wordt erkend.

Bob als bijrijder

Bob werkte een half jaar daarvoor al via Pantar bij Upperbloom en dat beviel beide partijen zo goed, dat we Bob graag in dienst wilden nemen’, geeft Tom aan.

Bob aan het werk

Bob werkt sinds november 2023 als bijrijder. ‘Vanuit gemeente Amsterdam heb ik met mijn jobcoach Sabine van Grafhorst besproken wat ik eventueel zou kunnen doen qua opleiding en/of werk. Uiteindelijk had ik via Pantar bij Upperbloom gewerkt en vond ik dat zo leuk dat ik na mijn tijd bij Pantar zelf contact had opgezocht en gevraagd heb of ik in dienst kon komen’, vertelt Bob. Sabine: ‘Upperbloom is heel goed voor zijn medewerkers. Doordat ze bij Pantar in het gebouw zitten, kan de ontwikkeling en doorstroom van medewerkers op een natuurlijke manier ontstaan.’  

bob en tom upperbloom
Bob rijdt bijvoorbeeld mee naar Park Zuid in het Vondelpark, waar Upperbloom de uitstraling van het horecaconcept doorvertaald heeft naar een specifiek plantenplan en daar regelmatig de plantenbakken ophaalt en weer met nieuwe aanvult.

Gemiddelde werkdag

Bob vertelt over een gemiddelde werkdag: ‘In de ochtend stap ik in de bus en rijden we naar de plekken waar we de plantenbakken gaan wisselen of installeren. Dit duurt meestal tot na de lunch. Daarna ben ik bezig met helpen op de hub. Dit is het klaarzetten van de bestellingen voor de volgende dag en verwerken van oude planten die zijn gewisseld. Ik spreek dagelijks wel even met Tom als hij op kantoor zit. Dan hebben het even over de werkzaamheden en hoe het gaat.’

Doorstroom vanuit Pantar

Upperbloom gaat binnenkort al de vierde persoon vanuit Pantar in dienst nemen. ‘Het administratieve gedeelte gaat via de gemeente Amsterdam en daar heb ik gelukkig geen omkijken naar. Dat is al vanaf het begin goed geregeld. En qua begeleiding: niet alleen ik, maar het hele team zorgt goed voor elkaar. Dat zit in onze bedrijfscultuur.’

‘Kijk naar taken en niet naar functies’

Tom: ‘Als tip naar andere werkgevers toe, wil ik zeker meegeven dat je als werkgever verder zou moeten kijken dan puur naar een functie. We hebben de taken die gedaan moeten worden in kaart gebracht. Zo kun je bijvoorbeeld een medewerker in dienst nemen met een ondersteuningsbehoefte die een aantal specifieke taken kan vervullen. Zo hebben we een collega die het heel leuk vindt om plantenbakken te vullen, wat redelijk repeterend werk is en voor sommige collega’s saai kan worden, maar voor hem past het perfect’.

Ontwikkeling en plannen van Bob bij Upperbloom

‘Het is ongelooflijk wat Bob al voor een persoonlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt, afgelopen jaar. En hij blijft elke dag bijleren’, geeft Tom aan. Dit bevestigt Bob: ‘Ik heb geleerd om meer sociaal contact te hebben. Ik voel mij bij Upperbloom vertrouwd en hierdoor kan ik makkelijker contact maken. Daarnaast heb ik geleerd dat werken ook leuk kan zijn als het aansluit op je persoonlijke voorkeur.

Voor nu ben ik content met het werk dat ik doe. Ik werk nu vooral als bijrijder en zou op termijn ook wel willen rijden als chauffeur. Nu levert dat nog teveel stress op, maar over een tijdje wil ik dat wel proberen. Zolang ik maar niet over de grachten in Amsterdam hoef te rijden😊.’

Meer weten als werkgever?

Kijk hier naar de mogelijkheden.

Nieuwsbrief maart 2024

In de nieuwsbrief van maart lees je onder andere een artikel over de ervaringen van Damian die bij Waternet solliciteerde, de taal die je het best kunt gebruiken bij iemand met een ondersteuningsbehoefte en top 5 tips hoe je talent benut van jongeren met een ondersteuningsbehoefte! En je leest nog veel meer in deze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief januari 2022

In nieuwsbrief januari 2022 zetten we onder andere Waternet als 100ste Partner in het zonnetje.
Verder staat er een interview in met Danny Jacobs van DNB over de Harrie training en de data voor de komende trainingen. Natuurlijk kunnen we meer tipjes van de sluier oplichten. Maar lees gerust zelf wat onze mailing te vertellen heeft.

Interessant? Wilt u regelmatig op de hoogte gehouden worden en de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan via deze link naar de aanmeldpagina of via het onderstaande formulier.

Lees hier de nieuwsbrief januari 2022

Nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bent u op zoek naar meer informatie en ondersteuning?

Wilt u meer weten over wat de Sociaal Werkkoepel Amsterdam voor u kan doen? Neem dan vooral contact met ons op. Wij geven graag meer informatie en ondersteuning. U kunt ons bereiken via de contactpagina hier op de website. Klik hier.

De Nederlandse Bank: onderwerp in de nieuwsbrief januari 2022