Author Archive

Zo benut je het talent van jongeren met een ondersteuningsbehoefte

Jongeren met een ondersteuningsbehoefte hebben net als ieder ander talenten. Werkgevers kunnen die talenten inzetten in hun organisatie. Hoe? Lees deze 5 handige tips van Klara Wensveen, adviseur jongeren in een kwetsbare positie bij gemeente Amsterdam. 

Klara Wensveen

Klara Wensveen is contactpersoon voor voortgezet onderwijs bij het project Sluitende Aanpak van gemeente Amsterdam. Klara:

Wat is het project Sluitende Aanpak mbo?

‘Sinds 2022 hebben we ook een sluitende aanpak op de mbo scholen. Het Jongerenpunt van de gemeente Amsterdam heeft samen met het mbo afgesproken dat alle studenten die voortijdig of in een kwetsbare positie het mbo verlaten worden gekoppeld aan een jongerenadviseur. De jongerenadviseur kan vervolgens een jobcoach inschakelen voor de bemiddeling naar werk.’

Goed initiatief en daarnaast komt er in 2025 een wet die daarmee te maken heeft?

‘Ja dankzij de wet die er volgend jaar komt: ‘Van school naar duurzaam werk’ zullen we veel meer met elkaar gaan samenwerken om meer duurzaam werk voor deze jongeren te creëren.

Deze succesvolle aanpak en straks ook de wet waarborgt voor jongeren met een ondersteuningsbehoefte een naadloze overgang van school naar een plek in een organisatie waar hun talent kan bloeien. Werkgevers spelen hier een belangrijke rol in. Zij zijn een belangrijke schakel in hun ontwikkeling.’ 

Top 5 tips voor werkgevers

1. Sluit aan bij de mogelijkheden van de jongere

‘Door dicht aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de jongeren zorgen we voor een doorlopende lijn van goede begeleiding van school naar de klantbegeleider van gemeente Amsterdam naar werk met begeleiding door een jobcoach. De jobcoach begeleidt de jongere bij het vinden van een baan die past bij diens wensen en mogelijkheden. Supported Employment noemen we deze aanpak. Daarmee vergroten we de kans dat jongeren succesvol aan de slag gaan én blijven. Als werkgever kun je aansluiten door je open te stellen voor deze jongeren en contact te zoeken met Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) en Sociaal Werkkoepel Amsterdam.’ 

2. Laat je informeren door een WSP-adviseur 

‘WSP Groot-Amsterdam helpt werkgevers met het werven en opleiden van nieuwe collega’s en met regelingen en subsidies, ook voor het aannemen van jongeren met een ondersteuningsbehoefte. Laat je door een WSP-adviseur informeren over de mogelijkheden, bijvoorbeeld om je bedrijf open te stellen voor bedrijfsbezoeken van Pro/Vso scholen of over de verschillende leerwerktrajecten van AmsterdamWerkt.’ 

3. Sluit je aan bij het netwerk van Sociaal Werkkoepel Amsterdam

‘Via het netwerk van Sociaal Werkkoepel Amsterdam kom je in contact met andere werkgevers, gemeente, onderwijs, zorg en nog meer spelers in het domein van sociaal werk. Door samen te werken en te leren van best practises wordt het voor werkgevers steeds makkelijker om sociaal te ondernemen, ook met jongeren die ondersteuning nodig hebben. Werkgevers kunnen partner worden van Sociaal Werkkoepel Amsterdam.’

4. Zorg dat de baan past bij de jongere, niet andersom

‘Wil je een jongere met een ondersteuningsbehoefte een baan bieden? Maak dan geen vacature voor een schaap met vijf poten. Zorg dat de baan passend wordt voor de jongere en niet andersom. Dat kan op verschillende manieren, zoals met job carving of functiecreatie. Daarmee vergroot je de kans op succes.’

5. Zorg voor begeleiding, ook voor collega’s

‘Een jongere met een ondersteuningsbehoefte kan een waardevolle aanvulling zijn voor een team door zijn of haar talenten in te zetten. En steeds meer werkgevers zien ook hun sociale impact op het team als toegevoegde waarde. De jongeren hebben een jobcoach die zo lang als nodig betrokken is. Daarnaast helpt het hen ook om een vaste collega-begeleider op de werkvloer te hebben. Voor deze collega’s is er de Harrie-training die kosteloos gevolgd kan worden. Bekijk ook deze handige tips voor werken met jongeren met een ondersteuningsbehoefte.’

Meer weten over jongeren met een ondersteuningsbehoefte? 

Lees deze praktijkvoorbeelden

Een arbeidsbeperkte? Een talent met een ondersteuningsbehoefte!

Welke woorden gebruiken we als we praten met en over mensen die extra hulp op de werkvloer nodig hebben? Noemen we hen arbeidsbeperkt? Of kiezen voor een positievere benaming? En welke dan? Met dergelijke vragen houden we ons bij Sociaal Werkkoepel Amsterdam regelmatig bezig. We spreken met taalspecialisten, ervaringsdeskundigen, jobcoaches en andere professionals over wat werkt, en wat juist niet. Dit zijn onze laatste inzichten.

Arbeidsbeperkte? Talent

Vermijd het gebruik van termen waarmee de persoon samenvalt met de beperking

Bij de term ‘arbeidsbeperkte’ valt de persoon samen met zijn of haar arbeidsbeperking. Steeds meer organisaties kiezen daarom voor de term ‘mensen met een arbeidsbeperking’. Zij vinden dat iemand met een beperking op de eerste plaats een persoon is en niet een beperking. Bij Sociaal Werkkoepel Amsterdam gebruiken we de term ‘mensen met een ondersteuningsbehoefte’. Bij deze term gaan we niet uit van de beperking maar een hulpvraag op de werkvloer.

Kies voor een positieve benadering 

De term ‘beperking’ benadrukt wat er mis zou zijn met een persoon. Ook het woord ‘rugzakje’ komt regelmatig voor. Deze termen benadrukken wat er mis zou zijn met mensen. Benadruk in communicatie liever het positieve. Dat kan onder andere door een talent te benoemen. Daardoor voelen mensen zich gezien als mens en reageren eerder op bijvoorbeeld een vacature in jouw organisatie.

Zorg voor gelijkwaardige communicatie

Als we ons richten tot mensen met een ondersteuningsbehoefte ligt ongelijkwaardigheid in communicatie op de loer. Zo willen werkgevers hen vaak ‘een kans geven’. Dat klinkt goed bedoeld. Maar als werkgever krijg je ook een kans, namelijk de kans op een nieuwe collega die waarde toevoegt in je organisatie. Die gelijkwaardigheid komt niet naar voren in deze term. Spreek dus liever van samenwerken, een baan aanbieden of samen een kans pakken.

Ga het gesprek aan

Twijfel je over de term die je wilt gebruiken? Wil je weten hoe iemand aangesproken wil worden? Ga dan eens het gesprek erover aan met de mensen waarover je praat en schrijft. In dialoog creëer je begrip over en weer, en daar ontstaan ook de oplossingen. Bovendien vinden mensen het vaak prettig als hun mening wordt gevraagd. Zo praten we niet over maar mét mensen.

Meer tips

Meer weten over inclusieve communicatie? Bekijk deze handige tips van Movisie.

Damian solliciteerde bij Waternet: ‘Deze jongen móet je spreken’

Eljakim Koopman, manager Asset Informatie Management bij Waternet, zocht voor zijn team een junior data analist. Via de interne Projectgroep Participatie vond hij Damian Schoonderbeek, net afgestudeerd wiskundige, die met zijn jobcoach van gemeente Amsterdam op zoek was naar een baan. En zo volgde een sollicitatiegesprek. Eljakim: ‘Mijn vooroordelen over Damian konden meteen overboord.’ 

V.l.n.r.Geralda Langendam, Damian Schoonderbeek en Eljakim Koopman

Damian komt bij Waternet binnen via de Projectgroep Participatie. Geralda Langendam werkt er, samen met een adviseur, als projectmedewerker. Geralda: ‘Drie jaar geleden zijn we hiermee gestart om ruimte te maken voor diversiteit op onze werkvloer. We creëren participatiebanen, ook voor mensen die bij hun werk ondersteuning van een jobcoach nodig hebben. Inmiddels werken er op deze manier 67 mensen voor Waternet. Een deel van hen werkt via andere bedrijven bij ons op de werkvloer in bijvoorbeeld de catering of schoonmaak.’ 

Geralda richt zich vooral op de werving van nieuwe medewerkers die rechtstreeks bij Waternet in dienst komen. Van het informeren en faciliteren van managers en het werven, aannemen en begeleiden van nieuwe medewerkers tot de administratieve afhandeling van onder meer contracten en subsidiëring. Geralda: ‘Er zijn twee wervingsroutes. Of een manager heeft een vacature en vraagt ons mee te zoeken. Of kandidaten worden bij ons voorgesteld.’ Zo krijgt Geralda onder meer kandidaten via netwerkpartners van Sociaal Werkkoepel Amsterdam, zoals de adviseurs van Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam en de jobcoaches van gemeente Amsterdam, die nauw contact hebben met werkzoekenden. Geralda: ‘In dat geval gaan we zelf op zoek naar een mogelijke rol voor deze kandidaat binnen onze organisatie.’

Jobcoach

Zo’n mogelijke rol ontstaat begin 2023. Het team Asset Informatie Management (AIM) van Eljakim Koopman is flink aan het uitbreiden en op zoek naar een junior data analist. In dezelfde periode heeft Damian, net afgestudeerd aan de VU in Operations Research, er al een aantal tegenvallende sollicitaties bij grote bedrijven op zitten. Damian: ‘Het lukte me maar niet om bij de gesprekken mijn motivatie juist te verwoorden. Ik ging tijdelijk aan de slag als onderwijsassistent wiskunde, maar bleef doorzoeken. Toen hoorde ik over de jobcoaches van gemeente Amsterdam. Zij begeleiden je. Bij het vinden van passend werk, maar ook als je eenmaal in dienst bent.’ 

‘Dit vraagt om een open gesprek’

Samen met zijn jobcoach neemt Damian vervolgens contact op met Waternet. Eljakim: ‘Via de Projectgroep Participatie kreeg ik het cv van Damian met de boodschap ‘deze jongen móet je spreken’. Ik was enthousiast, maar ook terughoudend. Omdat we in turbulente tijden zaten – ons team was in één jaar van 3 naar 35 collega’s gegroeid – was het extra belangrijk om voor een veilige werkplek zorgen, voor nieuwe collega’s én voor onze huidige medewerkers. Ik dacht: dit vraagt om een open sollicitatiegesprek over onderlinge verwachtingen en wensen.’ 

Er volgt een eerste ‘klikgesprek’, waarbij beide partijen kunnen kennismaken en aanvoelen of er mogelijk een match is. Daarna volgt ook een tweede verdiepend gesprek tussen Damian, Eljakim en enkele teamleden. Damian: ‘Er zijn veel vooroordelen over mensen met autisme. In eerdere sollicitaties kwam het onderwerp niet echt aan de orde, maar hier wel. Ik voelde de ruimte om te zeggen dat ik tijd nodig heb om in een functie te kunnen groeien. En mijn collega’s deelden op hun beurt dat ze bang waren om mij bij het handje te moeten nemen. Het was heel fijn dat we alles open konden bespreken.’ 

Aan de slag

Eljakim kan dat beamen. ‘Om heel eerlijk te zijn had ik vooroordelen over Damian. Zo ging ik ervan uit dat hij extra structuur nodig had. En ik vroeg me af: kunnen wij hem dat als team wel bieden? Terwijl het enige wat Damian vroeg was tijd om de materie zich eigen te maken. Het duurde even voordat dat bij me wilde doordringen. Ik kan gewoon vrágen wat iemand nodig heeft in plaats van dat in te vullen op basis van mijn aannames. Dat is een geweldig inzicht dat Damian me tijdens het gesprek heeft gegeven.’ 

‘Veel collega’s kunnen wat van Damian leren’

Inmiddels is Damian acht maanden aan de slag, en met succes. Als junior data analist maakt hij de data van onder meer vaartuigen, bruggen en sluizen van Waternet inzichtelijk. Damian: ‘Dat is belangrijke informatie voor managers. Stel: een vaartuig wordt oud en moet binnenkort uit dienst. Dan moet een nieuw vaartuig worden besteld. Dan moet je wel weten wanneer, anders kom je straks een vaartuig tekort. Die data, maar ook de ingeschatte kosten, presenteren we in dashboards en visualisaties. Werken met data is als een legpuzzel waar stukjes van ontbreken. Wij lossen de puzzel op. Dat is zo leuk aan mijn werk!’

Damian spart wekelijks even met een collega over de inhoud van zijn werk. En hij heeft elke week een gesprek met Eljakim over hoe het met hem persoonlijk gaat. Daarnaast heeft Damian maandelijks een gesprek met zijn jobcoach. Damian: ‘Dan nemen we door wat er is gebeurd wat ik moeilijk vond. Zo vind ik het soms lastig om met het gedrag van collega’s om te gaan of om niet te lang door te werken aan een taak. Daar helpt mijn jobcoach heel goed bij.’

Harrie-training

Voor collega’s die andere collega’s begeleiden op de werkvloer is er de Harrie-training die zij via Sociaal Werkkoepel Amsterdam kunnen volgen. Geralda: ‘Er zijn nu zo’n 17 medewerkers die een collega begeleiden op de werkvloer. Zelf ben ik ook Harrie voor twee medewerkers. Ik help bijvoorbeeld bij het reageren op een mail of bij het plannen van taken. Het is leuk om mensen te zien groeien. De Harrie-training helpt mij en andere begeleidende collega’s om beter te helpen en te begrijpen wat er nodig is om mensen tot hun recht te laten komen.’

Eljakim, tot slot: ‘Met dat stel hersens van Damian zit het wel goed. Daar maak ik me op geen enkele manier zorgen over. En door samen gesprekken te voeren houden we elkaar op de hoogte van wat er speelt. Zo kunnen we op een prettige manier samenwerken met een geweldige data analist, die ook mij uitdaagt op andere manieren te werken. Bovendien kan Damian prima verwoorden wat hij nodig heeft om zijn werk te kunnen uitvoeren. Als iedereen hier dat zo goed zou doen, dan waren we al naar de maan geweest. Daar kunnen veel collega’s wat van leren.’

Meer succesverhalen lezen?

Bekijk deze praktijkvoorbeelden

Franc maakt fietsen bij Noord: ‘Dit is mijn passie’

Fietswielen met een slag repareren. Dat doet Franc Koopmann het liefst als hij aan e-bikes sleutelt in de werkplaats van Noord. Samen met zijn werkgever Rosanne Knoop maakte hij een doorstart van het bedrijf mee. Een woelige tijd, maar Franc bleef. ‘Zulke leuke collega’s vind je niet overal.’

Ooit werkte Franc als hovenier bij sociaal ontwikkelbedrijf Pantar. Franc kreeg last van zijn voeten en kon even niet meer werken. Via UWV en gemeente Amsterdam vond hij een stageplaats bij Roetz-Bikes. Rosanne: ‘Daar heeft Franc het vak van fietsmonteur geleerd met hulp van een jobcoach. Maar hij kon er niet in dienst. In januari dit jaar kreeg Franc een contract bij ons. Daar zijn we heel blij mee. Hij doet zijn werk en dat doet hij heel goed.’ En die jobcoach? Die heeft Franc niet meer nodig.

Franc begint elke dag om half negen. Franc: ‘Dan ga ik naar mijn werkplek toe. We kijken hoeveel wielen er nodig zijn en welke soorten. En dan gaan we ze maken. Met z’n vieren, met ons team. We verdelen de taken. Verder werk ik zelfstandig. Een wiel met een slag repareren, dat vind ik fantastisch. Dan moet ik het wiel richten, de spaken rijgen en daarmee het wiel weer recht maken. Als je dat voor elkaar krijgt, dat is leuk. En even kletsen met collega’s. Dat heb je niet overal, die leuke collega’s. Maar hier wel.’

Werving

Onder de collega’s van Franc zijn ook veel vluchtelingen. Dat zit zo, vertelt Rosanne: ‘In 2018 kwamen er veel vluchtelingen naar Nederland. Tegelijkertijd werd het steeds moeilijker om fietsmonteurs te vinden. Toen zijn we intern statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) gaan opleiden. Via Sociaal Werkkoepel Amsterdam kwamen we ook in contact met Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam, dat voor ons de werving van deze kandidaten ging verzorgen, maar ook andere mensen op zoek naar werk, zoals Franc.’ 

‘Hier kan ik mezelf zijn’

Verschillende mensen, verschillende wensen dus, op de werkvloer van Noord. En daarom volgden meerdere collega’s van Franc de Harrietraining, speciaal voor collega’s van mensen met een ondersteuningsvraag op de werkvloer. Franc: ‘Ik werd echt goed ondersteund toen ik hier begon. Ik heb een vast aanspreekpunt, mijn leidinggevende Phineas. Ze hebben me een fijne werkplek gegeven, met een groep jongens waar ik tussen pas. Want ja, iedereen is anders. En als ik een foutje maak, dan durf ik dat ook te zeggen. Want ik word er niet op afgerekend, maar juist geholpen om die fout niet meer te maken. Dan ben je een team. Hier kan ik mezelf zijn.’

Begin 2023 liep het spaak bij Noord, dat toen nog E-bike-to-go heette. Rosanne: ‘Eind februari hebben we een faillissement en een doorstart doorgemaakt. Er is ook een aantal mensen weggegaan. Heel begrijpelijk. Dat was een moeilijke periode. Franc is gebleven. Daar zijn we heel blij mee. Want er ligt genoeg werk voor Franc en zijn collega’s.’

Sociale firma 

Onlangs is Noord een erkende Amsterdamse sociale firma geworden. Dat kan als 30 tot 40 procent van de medewerkers van een bedrijf een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Rosanne: ‘Onze contactpersoon bij Sociaal Werkkoepel wees ons op deze mogelijkheid. Ik had daar geen idee van. Van de 65 mensen bij ons in dienst vallen er 28 onder de Participatiewet. En dus hebben we ons aangemeld bij Bureau Social Return van gemeente Amsterdam. Nu we een sociale firma zijn, kunnen bedrijven die bij ons fietsenabonnementen afsluiten een deel van hun sroi-verplichting bij ons invullen. Dat is zakelijk interessant voor onze klanten én voor ons.’ 

Franc werkt ondertussen onverstoorbaar door aan zijn wielen met een slag erin. ‘Ik doe iets met mijn passie: fietsen maken. En als ik er een aflever, dan wordt die fiets weer gebruikt door iemand die zíjn passie weer kan uitoefenen. Dat is toch gewéldig?’

Wilt u ook werkplekken met begeleiding bieden in Amsterdam?

Neem contact met ons op.

Sociaal werk? Dat loont, zeggen deze werkgevers

De sociale werkvloer loont, zo laten steeds meer onderzoeken zien. En het aantal Amsterdamse werkgevers dat zo’n werkplek biedt aan iemand die extra ondersteuning nodig heeft is de afgelopen jaren gestegen naar 13 procent.Toch ervaren veel werkgevers de nodige drempels om ermee aan de slag te gaan. Deze koudwatervrees is onterecht, weten de werkgevers die Sociaal Werkkoepel Amsterdam voor dit artikel interviewde. We vroegen acht inclusiemakers van Deloitte, HvA-UvA, CSU, Vloerboenen en Schreuders Groen naar hun uitdagingen én oplossingen in sociaal werk. 

Andro bij Deloitte

Werkgevers die inclusief werven en werken hebben minder last van personeelskrapte, zagen hun omzet de afgelopen drie jaar vaker stijgen en zijn ook minder onzeker over hun toekomstige omzet. Dat en meer valt te lezen in een onderzoek van Rabobank over inclusie bij bedrijven dat in april dit jaar werd gepubliceerd. Eerder werden in dit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) al de belangrijkste redenen genoemd voor het niet inzetten van mensen met een ondersteuningsvraag. Er zouden geen geschikte vacatures zijn en het zou niet mogelijk zijn om deze mensen te begeleiden. 

Hoe kunnen werkgevers over de drempels die zij ervaren heen komen en sociale werkplekken gaan creëren, zodat zij van de voordelen van een sociale werkvloer kunnen gaan profiteren? Daarover gingen we in gesprek met acht inclusiemakers van vijf werkgevers: Deloitte, HvA-UvA, CSU, Vloer Boenen en Schreuders Groen. Zij delen hier hun uitdagingen én oplossingen uit de praktijk van de sociale werkvloer.
.

1: Hoe zorg ik voor draagvlak in mijn organisatie?

Gilda den Rooijen is senior team lead tax, legal en audit voor Deloitte in Amsterdam. ‘Een paar jaar geleden liep ik op de Zuidas en keek om me heen. Ik zag allemaal jonge en gezonde mensen, maar niemand met een rolstoel of andere beperking. Zo realiseerde ik me dat er iets miste. Toen ben ik wat gaan rondbellen. En vervolgens pitchte ik in mijn organisatie dat ik mensen met een arbeidsbeperking wilde gaan inzetten. “Als jij dat wil, ga dat dan maar doen”, was de reactie die ik kreeg.’

‘De beste manier om mensen te overtuigen
is door te laten zien dat het kan’

Als niet iedereen meteen enthousiast reageert op je inclusieplannen, is het belangrijk om draagvlak te creëren, zeker in een grote organisatie. Bij HvA-UvA (9000 medewerkers) werd in 2022 werd Gracia Clijdesdale aangetrokken als kwartiermaker participatie om meer participatiebanen (zoals deze werkplekken bij HvA-UvA en landelijk buiten Amsterdam worden genoemd) te creëren. Gracia: ‘Het is meestal geen onwil. Maar collega’s weten vaak simpelweg niet wat sociaal werk inhoudt en hoe ze het kunnen aanpakken. Ze hebben vragen. Om wat voor mensen gaat het eigenlijk? En hebben we wel tijd om ze de juiste begeleiding te bieden? Maar daar kun je ze bij helpen.’

Tip: Begin gewoon met werven 

Volgens Gracia Clijdesdale moet je niet wachten tot je iedereen mee hebt of dat er budget is. ‘Je moet vooral gewoon beginnen met het aannemen van mensen op plekken in de organisatie waar het wél kan.’ Ook Gilda den Rooijen is bij Deloitte op die manier begonnen. ‘De reacties op mijn plannen waren in eerste instantie gematigd. Maar de beste manier om mensen te overtuigen is door te laten zien dat het kan. Dus ik ben gewoon mensen gaan werven.’

Tip: Laat zien dat het wél kan

De eerste kandidaat die Gilda den Rooijen aannam werkt inmiddels naar volle tevredenheid als executive assistant bij Deloitte. Gilda: ‘Andro had een jobcoach, maar die heeft hij nu niet meer nodig. En onlangs tekende hij een contract voor onbepaalde tijd. Bovendien kreeg de grootste criticus van sociaal werk het meest profijt van Andro’s werk. Een beter bewijs dat het werkt kan ik niet leveren. We hebben het succes van Andro ook breder gedeeld in de organisatie. Laten zien dat het werkt is de beste manier om vooroordelen te slechten.’

Andro Barsom werkt als executive assistant bij Deloitte in Amsterdam.

Tip: Creëer bewustwording

Tegelijkertijd kunnen inclusiemakers werken aan bewustwording en beleid om sociale werkplekken in te bedden in de organisatie. Gracia Clijdesdale: ‘Ik bewandel nu twee paden tegelijkertijd. We creëren participatiebanen en ondertussen bewandel ik een strategisch-bestuurlijk pad om bewustwording, draagvlak en middelen te creëren. Van daaruit kan vervolgens inclusiever beleid ontstaan.’
.

2: Waar vind ik nieuwe collega’s voor sociaal werk?

Wie aan de slag wil met sociaal werk moet medewerkers vinden. Het sleutelwoord voor het vinden van mensen voor deze werkplekken met ondersteuning? Samenwerken!

Tip: Sluit je aan bij het netwerk van Sociaal Werkkoepel Amsterdam

Sociaal Werkkoepel is hét platform voor sociaal werk in Amsterdam. Samen met inmiddels 140 partners, waaronder werkgevers, gemeente, sociale firma’s en sociale partners verbindt de netwerkorganisatie het domein van sociaal werk en neemt initiatieven om het aantal werkplekken te laten groeien en de (keten)samenwerking te versterken. De partners werken samen, lossen knelpunten op en leren van elkaar. Voor informatie en advies over starten en samenwerken in sociaal werk kun je als werkgever bij Sociaal Werkkoepel terecht. Het kernteam helpt je op weg en legt de verbinding met andere partners, zoals Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP). 

Tip: Samenwerken met Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) 

Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP), onderdeel van de gemeente, is er voor werkgevers die vacatures hebben of sociaal werk willen creëren. Zowel HvA-UvA als Deloitte werken samen met WSP voor het werven van nieuwe collega’s. Deloitte werkt met WSP ook aan leerwerktrajecten, vertelt Edwin Jong, programmamanager van verschillende sociale innovatieprogramma’s. ‘Zo zijn we zijn een samenwerking aangegaan om op onze locatie in Amsterdam een opleiding in de horeca te bieden zodat zij een quickstart in werk kunnen maken.’

‘Wij nemen deel aan
speciale banenmarkten’

Directeuren William en Wim (sr) Schreuders van sociale firma Schreuders Groen vinden ook nieuwe collega’s via leerwerktrajecten van WSP. Wim: ‘WSP heeft leerwerktrajecten waar werkzoekenden cursussen in groenvoorziening kunnen volgen. Vervolgens lopen ze bij ons een dag mee, waar zij de sfeer proeven en de werkzaamheden ervaren. En wij kijken of ze in ons team passen. Is er een klik, dan gaan deze mensen het eerste half jaar bij ons aan de slag via een detacheerder. Daarna krijgen ze bij ons een contract. Dat werkt heel goed.’ 

Facilitair bedrijf CSU werkt ook nauw samen met WSP. Gert Koffeman, business unit directeur: ‘We nemen deel aan speciale banenmarkten voor werkzoekenden. Daar zitten ook mensen bij die extra ondersteuning nodig hebben. Wij zien schoonmaakwerk als een manier om laagdrempelig stapsgewijs aan het arbeidsproces te gaan deelnemen. Met de juiste begeleiding en als je fysiek sterk genoeg bent kun je bij ons naar je droombaan toewerken. Dat doen we dan bijvoorbeeld door middel van een proefplaatsing of met een jobcoach van gemeente Amsterdam. Het uiteindelijke doel is altijd een regulier dienstverband.’ 

Tip: Samenwerken met sociaal ontwikkelbedrijven

Bij sociaal ontwikkelbedrijven kunnen mensen met een ondersteuningsvraag zich ontwikkelen en mogelijk doorgroeien naar een reguliere werkgever. Zowel Schreuders Groen als HvA-Uva vinden medewerkers via sociaal ontwikkelbedrijf Pantar. Nog een werkgever die dat doet is specialist in vloeronderhoud Vloer Boenen. Directeur Frits Hoogewoonink: ‘We hebben drie mensen via Pantar gevonden. En inmiddels werven we ook via WSP.’ 

Tip: Samenwerken met scholen

Sommige werkgevers werken rechtstreeks samen met mbo’s, praktijkscholen en pro/vso-scholen om nieuwe medewerkers te vinden. CSU werkt samen met scholen om jongeren op te leiden tot schoonmaakmedewerker. Doel is hen na de opleiding een baan aan te bieden. En ook HvA-UvA doet dat. Gracia Clijdesdale: ‘Leerlingen die van school komen en extra begeleiding nodig hebben kunnen bij ons instromen in een stage of een participatiebaan. Hiervoor loopt nu een pilot.’ 

Tip: Samenwerken via sociaal inkopen

Een manier die werkgevers steeds meer inzetten om bij te dragen aan werkplekken voor mensen met een ondersteuningsvraag en om aan hun social return (sroi) verplichting te voldoen, is door gebruik te maken van externe, sociale inhuur van bepaalde doelgroepen. Edwin Jong: ‘Zo huurt Deloitte extern mensen in die met persoonlijke begeleiding bij ons IT-werkzaamheden uitvoeren. En is de samenwerking goed, dan kunnen we iemand een contract aanbieden. Voor sroi werken we ook samen met Bureau Social Return van gemeente Amsterdam.’ 

Een zo koopt HvA-UvA schoonmaakwerk in bij CSU. Gracia Clijdesdale: ‘Als CSU participatiemedewerkers in dienst neemt die worden ingezet bij HvA-UvA, dan tellen ze ook mee voor ons quotum voor participatiebanen. Op die manier kun je ook via inkoop meer van zulke werkplekken creëren. Denk er bij het maken van aanbestedingen dus aan dat de juiste criteria worden gesteld voor de inkoop van bijvoorbeeld schoonmaak.’ 

‘Kijk naar wat
iemand wél kan’

Als sociale firma weten ze bij Schreuders Groen hoe belangrijk het is dat bij een aanbesteding de juiste criteria worden gesteld. William Schreuders: ‘Sociaal werkgeverschap betekent dat een bedrijf bewust de keuze maakt om extra tijd, aandacht en geld te steken in haar medewerkers. Dat is zeker niet de makkelijkste weg, uiteindelijk wel de mooiste. Het zou fantastisch als nog meer organisaties naast de prijs ook de sociale impact meenemen in hun inkoop en aanbestedingen.’

3: Hoe match ik kandidaten op vacatures en functies?

Werkgevers die sociaal werk bieden doen iets wezenlijk anders bij het werven van talent. Gilda den Rooijen verwoordt het zo. ‘Zoeken naar het schaap met de vijf poten is echt niet meer van deze tijd. We kunnen beter kijken naar wat iemand wél kan.’ Maar hoe doe je dat?

Tip: Pas jobcarving toe 

Jobcarving is het op maat maken van een specifieke functie voor een medewerker met een ondersteuningsvraag door taakafsplitsing. Gilda: ‘Zo hadden wij een vacature voor een executive assistant. In het gesprek met onze kandidaat Andro – inmiddels collega – kwamen we tot de conclusie dat de functie te complex was. Toen hebben we er onderdelen uitgehaald die Andro nu verzorgt.’

Tip: Maak gebruik van jobcrafting 

Op basis van die ervaring heeft Gilda den Rooijen de manier van werven helemaal omgedraaid. ‘Ga niet een vacaturetekst opstellen en zitten wachten tot er iemand op de functie past, maar draai het om. Kijk naar wat iemand wél kan, de talenten die iemand heeft, en creëer daar de functie omheen. Ik krijg nu mensen via WSP voorgesteld en op basis van het cv kijk ik dan waar een persoon goed zou kunnen passen.’

Tip: Pas functiecreatie toe

Wie op grote schaal ruimte wil maken voor mensen met een ondersteuningsvraag kan ook functiecreatie toepassen: het efficiënter organiseren van bedrijfsprocessen door de werkzaamheden opnieuw te verdelen. Dit gebeurt door werkprocessen te analyseren, relatief eenvoudige taken af te splitsen en deze taken samen te voegen tot nieuwe banen die ook of deels door mensen met een ondersteuningsvraag kunnen worden uitgevoerd.

Een mooi voorbeeld van functiecreatie, samenwerking én duurzaam sociaal werk bieden, is het partnerschap tussen CSU en Vloer Boenen. Frits Hoogewoonink: ‘We werken voor CSU veel op scholen. Daar zagen we dat de vloeren snel beschadigden. Van oude droogloopmatten hebben we nu viltjes ontwikkeld: Matties. De oude matten komen vanuit leverancier CWS naar ons en wij stansen er viltjes eruit. Het stanswerk kan zittend gedaan worden, maar ook andere taken zoals inpakwerk. En dat is het werk dat wij kunnen aanbieden aan mensen met een lichamelijke beperking. Waar mogelijk kunnen zij ook onder begeleiding viltjes plakken en zelfs leerling vloerbewerker worden.’

Tip: Ontwikkel tools

Sommige werkgevers gebruiken meerdere manieren om processen zo in te richten dat de organisatie meer open staat voor mensen met een ondersteuningsvraag. Zo heeft CSU een mooie inclusietool ontwikkeld, vertelt Elke Wirtz, projectmanager Sociale Innovatie. ‘Een arbeidscontract is een van de belangrijkste documenten die je tekent. Daarom hebben we een visuele arbeidsovereenkomst ontwikkeld, die bestaat uit afbeeldingen en korte zinnen. Daarmee maken we de allereerste afspraken met werknemers helderder en begrijpelijker. Zo voelen zij zich meer welkom en vergroten wij de zelfredzaamheid en wendbaarheid van onze collega’s.’

4: Hoe regel ik subsidies voor sociaal werk?

De gemeente Amsterdam stelt allerlei subsidies en regelingen beschikbaar om sociaal werk mogelijk te maken. Van loonkostensubsidie naar loonwaarde tot looncompensatie bij ziekte, van voorzieningen tot begeleiding op de werkvloer. Bekijk eens het subsidiefilter van WSP om te zien welke regelingen er beschikbaar zijn. Maar we winden er geen doekjes om: het is best ingewikkeld. Gelukkig is er veel informatie, hulp en advies. Maak er gebruik van, zoals deze werkgevers doen. 

‘De jobcoach van gemeente Amsterdam
vraagt alle subsidies voor ons aan’

Tip: Vraag hulp bij subsidies

WSP en Sociaal Werkkoepel Amsterdam helpen werkgevers op weg met informatie en advies over alle mogelijke subsidies voor het bieden banen in sociaal werk. Gracia Clijdesdale: ‘WSP en Sociaal Werkkoepel Amsterdam voeden ons met informatie en advies, onder meer over subsidies, ook als er wijzigingen zijn. De jobcoach van gemeente Amsterdam vraagt alle subsidies voor ons aan. Daarin worden we goed ontzorgd.’
.

5: Hoe organiseer ik begeleiding op de werkvloer?

Mensen in sociaal werk hebben ondersteuning nodig. Wat er precies nodig is, dat bespreken werkgevers met de jobcoach van hun nieuwe medewerker. De jobcoach is er zowel voor de medewerker als voor de werkgever. De jobcoach brengt boven tafel welke ondersteuning er nodig is en begeleidt de gesprekken over de samenwerking en de voortgang. Daarnaast kan de werkgever van alles doen om ook voor een fijne samenwerking te zorgen.

Tip: Zorg voor een aanspreekpunt

Zoals voor iedereen die werkt is het belangrijk dat er een toegankelijk aanspreekpunt op de werkvloer is. Bij Vloer Boenen is er altijd een leidinggevende op de werkvloer. Frits Hoogewoonink: ‘Die is er om de mensen te ondersteunen met praktische vragen. Verder kom ik zelf een keer per week langs. Dan heb ik een gesprekje over hoe het gaat, soms ook samen met jobcoach. Dat gaat bijvoorbeeld over de structuur die iemand nodig heeft, of extra uitleg. Als werkgever leer je daar ook van.’ 

Tip: Bespreek het in je organisatie

Een goed geïnformeerd team kan beter samenwerken met de nieuwe collega die extra hulp nodig heeft. Gracia Clijdesdale vertelt: ‘Sociaal Werkkoepel, WSP en de jobcoaches helpen ons op weg door kennisoverdracht over de doelgroepen van sociaal werk. Iemand met een fysieke beperking heeft weer een andere ondersteuningsvraag dan iemand met een verstandelijke beperking. Zo zijn er in onze organisatie al verschillende presentaties over de doelgroepen gegeven. Dat helpt onze nieuwe collega’s beter te begrijpen.’

Tip: Volg de Harrietraining 

Speciaal voor collega’s van medewerkers met een arbeidsbeperking is er de Harrie-training. Medewerkers van HvA-UvA volgden al een training en Vloerboenen start er binnenkort ook mee. Tijdens de training vullen de deelnemers hun gereedschapskist met tips en tools om medewerkers die ondersteuning nodig hebben te begeleiden, het gesprek te voeren over hun ondersteuning en hun talent te laten bloeien. Op die manier is de kans dat iemand succesvol aan de slag gaat en blijft een stuk groter.

Tip: Bied perspectief 

Perspectief bieden motiveert mensen, weet William van Schreuders Groen. Hij investeert vooral in het begin veel in het begeleiden en opleiden van mensen. ‘Het is belangrijk dat mensen het gevoel hebben dat ze erbij horen. Daarom worden ze erbij betrokken. We maken groepen en er gaat een voorman mee. Want niet iedereen kan alles zelf of even hard werken. Maar je moet mensen wel afwisselend werk bieden, en perspectief. Dat motiveert mensen om te groeien. En als ze plezier hebben blijven ze ook. Er is nog nooit iemand bij ons weggegaan. We hopen dat mensen zich ontwikkelen en misschien wel hovenier worden.’
.

En? Wat levert het op?

Sociaal werk loont, zoals diverse onderzoeken uitwijzen. En dat is, naast de positieve maatschappelijke impact, belangrijk om iedereen in je organisatie ‘mee’ te krijgen, bevestigen ook deze werkgevers. 

‘Ik krijg opdrachten juist omdát ik me inzet
voor een sociale arbeidsmarkt’

Toegevoegde waarde

Iedereen die zijn of haar talenten inzet, voegt waarde toe aan een organisatie, ook mensen met een ondersteuningsvraag. Toch ervaart Frits Hoogewoonink van Vloer Boenen dat veel werkgevers nog vooroordelen hebben. ‘Ze kennen de doelgroep niet en denken: het zal wel niks voor mij zijn. Dan zeg ik: er kan meer dan je denkt. Ik kan zelfs nog wel vijf mensen in mijn organisatie gebruiken.’ Ook Gilda den Rooijen is heel tevreden over de toegevoegde waarde van sociaal werk. ‘Andro maakt de prachtigste Excelsheets. Daar kan menig collega nog wat van leren. Maar sociaal werk biedt zoveel meer dan alleen productie.’ 

Leerzaam en motiverend

Mensen met ondersteuningsvraag bieden vaak een nieuwe blik op de werkvloer. Gilda: ‘Het is ontzettend leerzaam om Andro in ons team te hebben. Hij stelt andere vragen. Waarom doen we dat eigenlijk zo? Of: we hebben nu al drie keer hetzelfde besproken! Dat is verfrissend en leerzaam. Bovendien is het arbeidsethos van Andro een voorbeeld voor andere collega’s en ontzettend motiverend.’ Dat laatste is overigens wat veel werkgevers herkennen. Edwin Jong: ‘Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat een sociale werkvloer een positieve impact heeft op het ziekteverzuim.’

Andro kreeg een contract bij Deloitte. ‘Nu ben ik een professional. Ik kan wel huilen.’

Makkelijker medewerkers vinden en houden

Sociaal werk bieden zorgt er ook voor dat een werkgever makkelijker personeel vindt. William van Schreuders Groen kan dat beamen. ‘We hebben een grotere vijver aan kandidaten om uit te vissen. Dat is gezien de enorme krapte in de groensector een groot voordeel. En er is weinig verloop.’ 

Meer zakelijke kansen

William Schreuders ervaart bovendien dat ze als sociale firma hun kansen op opdrachten vergroten, zoals aanbestedingen van gemeente Amsterdam. William: ‘Steeds meer organisaties begrijpen dat ze via inkoop sociale impact kunnen maken.’ Ook Frits Hoogewoonink van Vloer Boenen merkt dat opdrachtgevers het vaak prettig vinden om met een sociaal en duurzaam bedrijf te werken. Frits: ‘Ik krijg opdrachten juist omdát ik me inzet voor een sociale arbeidsmarkt. Voor veel opdrachtgevers is het zelfs de doorslaggevende factor. Dus het levert me wel degelijk iets op.’

Ook aan de slag met sociaal werk? Of een samenwerking starten? 
Neem contact met ons op.

Thomas Berkhout volgde de Harrie training

Als productiemanager bij Vanilla Venture, importbedrijf in delicatessen, werkt Thomas Berkhout met mensen met een ondersteuningsbehoefte. Om hen als leidinggevende beter te ondersteunen, volgde Thomas de Harrie training van CNV Jongeren die wordt georganiseerd door Sociaal Werkkoepel en Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam.

Thomas: ‘Het klinkt logisch om te zeggen: behandel iedereen zoals je zelf behandeld wilt worden. Maar zo makkelijk is dat niet. Want iedereen is anders, ieder heeft een eigen gebruiksaanwijzing. Of je nou wel of niet een specifieke ondersteuningsvraag voor je werk hebt. Als ik niet lekker in mijn vel zit op mijn werk, bijvoorbeeld omdat ik veel stress ervaar, dan heb ik misschien andere hulp nodig dan iemand met een vorm van autisme. De een wil even praten, de ander moet je juist even met rust laten. Daar een gelijkwaardig gesprek over kunnen voeren, over ontwikkeling, gedrag en emoties op de werkvloer en welke afspraken je daar samen over maakt, dat is het belangrijkste wat ik heb geleerd bij de Harrie training. Ook krijg je informatie over de vele soorten arbeidsbeperkingen, tips en tools om medewerkers te begeleiden, het gesprek te voeren over hun ondersteuningsvraag en om ze te helpen groeien. De Harrie training geeft een goede basis om daarmee aan de slag te gaan.’ 

Ook een Harrietraining volgen?

Meld je hier aan.

‘Hoe je start met sociaal werk? Gewoon beginnen’

Directeur Gerard Jansen van Vanilla Venture, partner van Sociaal Werkkoepel Amsterdam, had een jaar geleden een flink personeelstekort. In het magazijn van zijn importbedrijf in delicatessen bleven de pallets met kruiden, pasta, oliën en andere ingrediënten te lang onuitgepakt. Tot Gerard via Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam nieuwe collega’s vond die wat extra ondersteuning nodig hebben op de werkvloer. Productiemanager Thomas Berkhout werkt dagelijks met hen samen. Thomas: ‘Mensen kunnen veel meer als je ze vertrouwen geeft.’

Gerard Jansen en Thomas Berkhout bij Vanilla Venture
Gerard Jansen (links) en Thomas Berkhout in het magazijn van Vanilla Venture

Het ruikt exotisch en kruidig in het magazijn van Vanilla Venture. Volle pallets staan te wachten in het gangpad. Gerard: ‘Er zijn veel nieuwe producten binnengekomen. We hebben het druk! De goederen komen veelal in bulk binnen en worden vervolgens in kleinere verpakkingen klaargemaakt voor verzending naar klanten in de horeca.’

Vanilla Venture, al 28 jaar geleid door Gerard en zijn broer Peter, distribueert aan horecazaken en chef-koks die kwaliteit hoog in het vaandel hebben. Zo’n chef was Thomas Berkhout, die nu productiemanager is bij het bedrijf én drie collega’s met een ondersteuningsvraag begeleidt bij hun werk in het magazijn. Pallets leegmaken, dozen uitpakken, producten wegen, verpakkingen vullen en labelen… Thomas: ‘Zonder hen zouden we onze klanten niet kunnen leveren, of veel te laat.’

Werving en selectie

Een jaar geleden werd het steeds moeilijker om personeel te vinden voor het werk in het magazijn. Gerard kwam via een relatie in contact met Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP), dat de werving en selectie verzorgt voor inclusieve werkgevers. Gerard: ‘Onze adviseur bij WSP maakte met ons een vacature en zette deze uit bij alle werkzoekenden en hun begeleiders bij gemeente Amsterdam.’

Het magazijn bij Vanilla Venture

Ondertussen was Rachid* samen met zijn jobcoach van gemeente Amsterdam op zoek naar een leuke baan met duidelijke taken, een vast aanspreekpunt en veel autonomie. En zo vond hij zijn weg naar een sollicitatiegesprek bij Vanilla Venture. Dat bleek dat een goede match. Gerard: ‘Ik merkte dat Rachid graag wilde werken en van zelfstandigheid houdt. Dat kunnen we hier goed gebruiken. Vervolgens heeft gemeente Amsterdam een loonwaardemeting gedaan en is ons de loonkostensubsidie toegekend als financiële compensatie. Voor de ondersteuning bij het werk kunnen wij en Rachid terecht bij de jobcoach, die helpt bij gesprekken over de samenwerking. Zo kon Rachid snel bij ons aan de slag.’

Op de werkvloer

Productiemanager Thomas werkt dagelijks met Rachid samen. Thomas: ‘Rachid werkt nu een jaar bij ons. Hij heeft ontzettend veel geleerd. Rachid heeft inmiddels een breed takenpakket, van uitpakken en wegen tot verpakken en labelen. Als hij weet wat hij kan verwachten en met vragen bij iemand terecht kan, dan kan Rachid veel verantwoordelijkheid aan. Dat geeft hem ook weer het zelfvertrouwen om nieuwe taken te proberen. Ik vind het mooi hoe we dat samen hebben bereikt. Als ik er niet ben neemt hij werk van mij over. En we zien nu zelfs dat Rachid een aanspreekpunt en maatje wordt voor een nieuwe collega.’  

Rachid (26) vertelt:

Voordat ik hier kwam had ik een uitkering. Nu werk ik 5 dagen per week. Ik vind het fijn hier. In het magazijn heeft alles een plek. Ik hou van structuur. Thomas geeft ons een opdracht en als het klaar is krijgen we een volgende opdracht. Als iets verandert dan kost het mij tijd om eraan te wennen. Maar nadat ik eraan gewend ben komt het goed. Nu ik werk zie ik meer mensen. Dat vind ik fijn en minder fijn. Ik heb rust nodig. Daarom eet ik meestal alleen. Maar ik vind contact ook belangrijk. Het is dubbel. We maken ook lol. En we voetballen, in de pauze op de parkeerplaats. Ik ben de topscoorder, samen met Anouar. Sinds ik werk rook ik minder en heb ik een betere conditie. En ik verdien meer geld om mijn rijbewijs te halen. Uiteindelijk wil ik een eigen IT-bedrijf.’

Thomas Berkhout bij Vanilla Venture

Inmiddels heeft Thomas nog een nieuwe medewerker met een jobcoach onder zijn hoede. Thomas: ‘Anouar is nu vier maanden bij ons. Ook hij kan steeds meer taken zelfstandig uitvoeren nu we steeds meer rust en structuur voor hem hebben gecreëerd. Wel is het soms nog zoeken naar een manier van communiceren die voor ons allemaal werkt. Als voormalig chefkok ben ik gewend aan een hoge werkdruk en snel en direct communiceren. Dat werkt niet voor iedereen. Maar wat dan wel? Door gesprekken met Anouar en zijn jobcoach gaan we elkaar steeds beter begrijpen. Overigens hebben we nog een collega met een jobcoach die binnenkort bij ons gaat stoppen. Hij wil toch liever ander werk doen. Dat kan natuurlijk. Soms matcht het ook gewoon niet.’ 

Anouar (24) vertelt:

‘Vroeger werkte ik buiten, als postbezorger. Dat was te zwaar. Nu werk ik hier, binnen. Dat is rustiger. Ik weeg kruiden en doe ze in een verpakking. Daarna zet ik ze op de juiste plek in het magazijn. Dat gaat goed. Soms vraag ik om hulp. Bijvoorbeeld als ik ben vergeten hoe de weegschaal of de vacumeermachine werkt. Ik vind het fijn dat het werk simpel is, omdat ik dan niet zo moe word. Dan heb ik na het werk nog zin om iets te doen, zoals documentaires over misdaad te kijken. Het is mijn droom is om detective bij de politie te worden en zaken over grote criminelen te ontrafelen’.

Harrietraining

Onlangs volgden Thomas en Gerard de Harrietraining. Deze training is er speciaal voor collega’s van medewerkers met een ondersteuningsvraag. Gerard: ‘Bij Vanilla Venture zijn we gewoon begonnen met sociaal werk. Onderweg hebben we met vallen en opstaan veel geleerd. Het is geweldig om mensen te zien groeien. Maar we merkten ook dat het beter kon. Door de Harrietraining weten we nu meer over de verschillende soorten arbeidsbeperkingen, maar vooral hoe je een gesprek kan voeren over de ondersteuning die iemand nodig heeft. Welke vragen stel je, welke juist niet? En hoe vraag je goed door? Dat klinkt simpel, maar dat is het niet. Met de tools en tips kunnen we nog beter samenwerken, nu en in de toekomst met nieuwe collega’s.’ 

Meer weten over de Harrietraining?

Lees hier waar de training over gaat en meld je direct aan.

*De naam is om redenen van privacy gefingeerd.

Ayoub is doof en werkt: ‘Ik hoor met mijn ogen’

Ayoub Lkhorf kan liplezen als de beste. Praten gaat ook prima. Al hoort hij zichzelf niet. Want Ayoub is doof geboren. Daardoor is zijn zicht juist bijzonder goed ontwikkeld. En dat komt goed van pas bij de sportwinkel van Sprinter-Perry Sport waar hij sinds een half jaar werkt. Manager Jeroen van den IJssel: ‘Ayoub vindt schoenen en andere producten in het magazijn vaak sneller dan andere collega’s. En hij helpt nu zelfs klanten. Ik had niet verwacht dat hij zich zo snel zou ontwikkelen.’

Ayoub werkt bij Sprinter Perry Spor-

Na zijn opleiding in het voortgezet speciaal onderwijs komt Ayoub in de zomer van 2022 thuis te zitten. Ayoub: ‘Ik had niets te doen. Daardoor voelde ik me niet goed en alleen. Via het Jongerenpunt van gemeente Amsterdam kwam ik in contact met mijn jobcoach. Hij vroeg me wat ik graag doe. Ik hou van sport en zit zelf op voetbal. In een sportwinkel werken leek me leuk. Mijn jobcoach vroeg me een top drie van sportwinkels te maken. Die is hij voor me gaan bellen.’

Klik

En zo krijgt Jeroen van den IJssel een telefoontje: of hij een medewerker in een van zijn winkels kon gebruiken? Jeroen: ‘Ik zei dat ze het beste langs konden komen. Dan kun je meteen kennismaken en zien wie je tegenover je hebt. En vooral: voelen of er een klik is. En die was er. Ik merkte meteen dat Ayoub echt interesse had. Dat is het belangrijkste. Ik heb gekeken naar de mogelijkheden van Ayoub en kwam op de functie logistiek medewerker uit.’ Na een loonwaardemeting, om de inzetbaarheid van Ayoub te toetsen en de subsidiering te regelen, kon hij snel aan de slag.

Wennen

Zo begint Ayoub bij de vestiging van Sprinter-Perry Sport in Osdorp. En dat is best even wennen. Ayoub: ‘De eerste dagen was mijn jobcoach erbij. Hij hielp me met roosters, communicatie en inwerken. Maar ik voelde me een beetje onzeker. Het lastige was dat de manager van de winkel alleen Spaans en Engels spreekt. Liplezen is dan een stuk moeilijker. Het duurde even voor we goed konden samenwerken. Maar nu spreek ik zelfs een paar woorden Spaans! En in het magazijn kan ik ook steeds beter producten vinden.’

Jeroen waardeert de leergierige houding van Ayoub en ziet hoe hij een geweldige ontwikkeling doormaakt. ‘Op een dag was er geen vracht geleverd. Dus in het magazijn was niks te doen. Ayoub ging toen klanten in de winkel helpen. En dat ging goed. Ayoub doet nog steeds vooral logistiek, maar als het nodig is vragen we Ayoub om bij te springen. Klanten reageren daar heel positief op. Soms vragen mensen zelfs speciaal naar Ayoub.’

Zelfvertrouwen

Sinds Ayoub in de sportwinkel werkt, voelt hij zich veel beter. ‘Daarvoor voelde ik me nutteloos. Maar nu gaat het heel goed. Ik heb hier veel geleerd en zelfvertrouwen gekregen. Ooit wil ik mijn eigen sportwinkel beginnen. Maar daarvoor moet ik me verder ontwikkelen. Daarom ben ik nu ook naast mijn werk actief. Ik help als vrijwilliger bij de eredivisie zaalvoetbalclub VNS United. Waterflessen vullen, ballen regelen… Wat spelers nodig hebben zie ik meteen. Ik hoor met mijn ogen. Nu ik een doel en een sociaal leven heb, maakt me dat echt gelukkig.’

De Realisten Academie

Onlangs vertelde Ayoub zijn verhaal voor 170 bezoekers van het Winter Event van Sociaal Werkkoepel. En inmiddels volgt hij naast zijn baan een opleiding aan de Realisten Academie van CNV Jongeren. Daar leert hij hoe hij nog beter zijn talenten kan inzetten én zijn verhaal te vertellen. Ayoub: ‘Ik wil een voorbeeld zijn voor slechthorenden en doven of andere mensen met een beperking.’ In juni studeert Ayoub af aan de Realisten Academie. 

Wilt u ook een Realist over de werkvloer?

Afgestudeerde Realisten geven presentaties bij bedrijven over werken met een arbeidsbeperking en hoe je dat samen op de werkvloer mogelijk kunt maken. Vraag ook een presentatie van een Realist bij uw organisatie aan!

Nieuwsbrief maart 2023

In de nieuwsbrief van maart lees je onder andere een artikel over Said Bentohami van metaalbewerkingsbedrijf Braspenning die zelf mensen met een onderstueningsbehoefte opleidt in zijn organisatie. De Harrietraining is gewaardeerd met een 8,2! En je leest nog veel meer in deze nieuwsbrief.

Werkgevers geven de Harrietraining een 8,2!

De eendaagse Harrietraining, voor collega’s van mensen met een ondersteuningsbehoefte, is positief geëvalueerd met een gemiddeld cijfer van 8,2! Dat en meer valt te lezen in het evaluatierapport over deze training die wordt georganiseerd door CNV Jongeren, Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam en Sociaal Werkkoepel samen. Het onderzoek is uitgevoerd door de afdeling Onderzoek en Statistiek (O&S) van de gemeente Amsterdam. Ook vroegen we deelnemers Bastiaan Res van Keurslager en Dymph Hollander van het Openbaar Ministerie naar hun ervaring met de Harrietraining.

Keurslager Bastiaan Res volgde de Harrietraining
Keurslager Bastiaan Res volgde ook de Harrietraining

Harrie is een afkorting voor een begeleidende collega van één of meer medewerkers met een ondersteuningsbehoefte die staat voor: Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk. Werkgevers die mensen met een ondersteuningsbehoefte in dienst hebben, kunnen de eendaagse Harrietraining volgen die is ontwikkeld door en wordt georganiseerd in samenwerking met CNV Jongeren. Een leidinggevende of een directe collega leert dan de competenties om de medewerker op een passende manier te begeleiden.

Positief

De deelnemers aan de eendaagse Harrietraining op locatie zijn zeer positief: zij geven de training gemiddeld een 8,2 en de trainer een 8,8. 75% van de deelnemers heeft (heel) veel geleerd in de training, onder meer door competenties te leren, ervaringen met andere deelnemers te delen en motiverende technieken. In de toekomst mag er van de meeste respondenten nog meer ruimte komen voor ervaringen delen en een derde van hen zou een langere training wensen. De terugkomochtenden voorzien daar al in en de gemeente zal deze ochtenden nog meer gaan promoten en desgewenst vaker aanbieden. 

Zelfverzekerder

Het belangrijkste effect van de training op Harries zelf is dat ze zich zelfverzekerder voelen in de begeleiding van de collega. Ook zien zij meer werkplezier bij de mensen die zij begeleiden, een groter gevoel van ‘gezien worden’, en een groter succes van de plaatsing, doordat contracten zijn verlengd en/of uren zijn uitgebreid.

Lees hier het hele onderzoek.

Deze werkgevers volgden de Harrietraining

Dymph Hollander werkt als HR-adviseur bij het Openbaar Ministerie. In haar organisatie werken vier collega’s met een ondersteuningsbehoefte. 

‘Wat onze collega’s nodig hebben is heel verschillend. De een heeft wat meer structuur of rust nodig, de ander vraagt juist om fysieke ondersteuning, zoals onze zeer gewaardeerde collega die met braille leest, en overigens volledig inzetbaar is. Bij de Harrietraining werd ik me er bewust van dat ik niet hoef te denken vóór deze collega’s. Zelf weten ze het beste wat er nodig is om prettig te kunnen werken. Daardoor weet ik nu bijvoorbeeld dat ik een collega niet spontaan iets moet vragen, omdat dat haar concentratie verstoort. Zo kan ik met kleine aanpassingen al een groot verschil maken. Een tweede les die ik leerde in de training, kwam van een andere werkgever die me vertelde hoe je met jobcarving een vacature op de kandidaat kunt aanpassen. Ontzettend waardevolle kennis. Wat mij betreft gaan meer collega’s deze training volgen.’

Ook Keurslager Bastiaan Res volgde de Harrietraining. 

‘Sommige van onze medewerkers hebben een beetje extra aandacht nodig. Dat organiseren we met z’n allen. Want het leven gaat niet alleen over geld verdienen. Bij de Harrietraining heb ik echt geleerd  om deze mensen beter te begeleiden, bijvoorbeeld dat je soms net even verder moet vragen. Wat je ziet aan iemand is niet altijd hoe het van binnen zit. Als iemand boos kijkt hoeft ie dat niet te zijn. Door rustig het gesprek aan te gaan kom je erachter wat er speelt, bijvoorbeeld dat iemand een vraag heeft. Zo hebben we nu voor iemand een kaartje met daarop de tekst ‘vraag’. Want soms kan het druk zijn in de slagerij, dat ik niet meteen antwoord kan geven. Gaat het kaartje omhoog, dan weet ik: je zit ergens mee waar we even over moeten praten. Dat kan niet nu, maar ik kom erop terug. Ik heb je vraag gezien. Dat werkt heel goed. Ik adviseer andere werkgevers die ook mensen begeleiden zich op te geven voor de Harrietraining. Het werkt. En je wordt er gewoon een beter mens van.’ 

Ook de Harrietraining volgen?

Ook in 2023 gaan we door met het aanbieden van de eendaagse Harrietrainingen. Kijk hier voor meer informatie en het aanmeldformulier. Harrietraining al gevolgd? Meld je dan aan voor de Harrie terugkomochtenden.