100ste Amsterdammer contract bij Milieuwerk (video)

Gemeente Amsterdam, de Sociaal Werkkoepel Amsterdam en Milieuwerk vierden dat de 100ste Amsterdammer een contract heeft. Op 17 oktober 2019 met zo’n 100 gasten werd deze werknemer met een kwetsbare arbeidsmarkpositie officieel in dienst heeft genomen. En in het zonnetje gezet. Met dit partnership is in vier jaar de social impact verviervoudigd.

(meer…)

Palet Vastgoedonderhoud en Pantar samen door

Amsterdam – Palet Vastgoedonderhoud en sociaal werkbedrijf Pantar hebben besloten hun samenwerking door te zetten en uit te breiden. Hiervoor tekenden beiden partijen een vernieuwd contract in het Eden American Hotel Amsterdam. Daar voeren de schilders van Palet en Pantar samen diverse onderhoudswerkzaamheden uit.

De schilders van Pantar werken sinds 2 jaar nauw samen met de collega’s van Palet. Tot twee jaar geleden wist Palet niet dat Pantar iets kon betekenen voor het onderhoudsbedrijf. Via Bureau Social Return van de Gemeente Amsterdam kwamen wij erachter dat Pantar ook schilders in dienst heeft en opleidt.

Palet Vastgoedonderhoud en Pantar

Andere blik

Jan Pleijsier, directeur Palet: “Het heeft ons een andere blik op sociaal werk gegeven. Door Pantar zien wij dat een deel van de mensen met een ‘beperking’ ook fysiek werk kunnen en mogen uitvoeren. Het zijn vakmensen waar wij graag mee werken. Helaas kan ik ze de begeleiding niet bieden die Pantar geeft. Onze ervaring van de afgelopen jaren is positief. Onze teamleiders geven nu zelf aan of er mogelijkheden zijn of ruimte voor de inzet van Pantar collega’s is.”

Ontwikkeling

Ook Pantar is tevreden. Met de samenwerking maar ook met het MVO beleid van Palet waarbij de ontwikkeling van mensen een belangrijk aspect is. Palet-medewerkers worden aangemoedigd om zich te blijven ontwikkeling via scholing of coaching. Manager Elske Kolner: “Dat Palet de ontwikkeling van mensen voorop heeft staan, sluit volledig aan bij onze missie. Pantar is er juist om mensen die door omstandigheden thuis zitten of door een beperking moeilijker aan een reguliere baan komen, te helpen met en aan werk én in hun persoonlijke ontwikkeling. Bij Palet werken onze mensen begeleid maar wel in reguliere arbeidsomstandigheden. Dat is een plus.”

“Belangrijk dat iedereen een kans krijgt om zich te ontwikkelen”

Palet Vastgoedonderhoud en Pantar ondertekenen het contract in het Eden American hotel.

Veilige werkomgeving

Dat Palet een betrouwbaar familiebedrijf is, helpt ook. Elske Kolner: “Ik merk dat onze mensen gelijk worden opgenomen in de groep en dat biedt een veilige werkomgeving wat voor de medewerkers belangrijk is. Daarnaast heeft Palet veel klanten in Amsterdam, dichtbij de woon- en leefomgeving van onze schilders.”

Meerwaarde

De samenwerking biedt meerwaarde voor beide organisaties. Doordat de organisaties samen optrekken in opdrachten, kunnen de organisaties meer werk aan. Elske Kolner: “Dat is voor onze mensen heel leuk. Er zit diversiteit in de werkzaamheden, daardoor ze leren steeds bij.” Jan besluit: “Dat ik met deze samenwerking een bijdrage kan leveren aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling van mensen, vind ik bijzonder.”

Wie is Harrie?

De nieuwste lichting Harrie’s in Amsterdam heeft de training afgerond. Harrie staat voor:

Dat zijn precies de competenties die nodig zijn voor de naaste collega van iemand die net dat beetje extra steun nodig heeft.

Werkgevers in de regio Groot Amsterdam kunnen kosteloos kennismaken met de Harrie-training. We bieden de training 4 keer per jaar aan.

Leren en uitwisselen

In de tweedaagse training krijgt de HARRIE in spe informatie over beperkingen, methodieken en tools voor in de dagelijkse praktijk. Ook staan we stil bij de Participatiewet.

In de training is veel ruimte om ervaringen, ideeën en oplossingen uit te wisselen. De Harries gaan tijdens de training altijd in gesprek met een Realist. Dat is een ervaringsdeskundige die realistisch kijkt naar wat hij zelf wel en niet kan.

In de training van mei waren er deelnemers van: DITIS, Total, Buurtjes Leveranciers, IDTV, Loogman, Bluewall, Blue Banana, Roetz Bike, Coucousbar en  GVB

Ervaringen van nieuwe Harrie’s

De nieuwe Harrie’s zijn zeer te spreken over de training: “Ik heb inzichten gekregen over het gedrag van bepaalde mensen. Ik vind het heel interessant en kan er lering uit trekken”

“De presentatie van de Realist en het gesprek met de Realist vond ik heel erg leerzaam en leuk. Mijn beeld van iemand met autisme is er totaal door veranderd.”

“Het verschil tussen werknemers met een arbeidsbeperking en anderen is voor mij  juist vervaagd. We hebben allemaal onze gebruiksaanwijzing. Veel van wat ik hier geleerd heb, kan ik op mijn hele team toepassen.”

Aanmelden training september

De aanmeldingen voor september 2019 zijn gesloten.

Zonder jobcoach zou ik niet zijn waar ik nu ben

Het is voor sommige mensen niet gemakkelijk aan het werk te komen zonder jobcoach. De gemeente Amsterdam biedt daarom de mogelijkheid jobcoaching aan te vragen. En heeft bovendien onderzocht wat werknemers vinden van de jobcoaching die ze hebben. Of hebben gehad.

Klanttevredenheidsonderzoek jobcoaching

Daarvoor zijn in februari 2019 21 interviews gehouden met mensen uit deze groep. De resultaten van dit klanttevredenheidonderzoek zijn uiteindelijk heel positief. Want Amsterdammers met een arbeidsbeperking beoordelen de inspanningen van de jobcoaches als zeer waardevol.

Jobcoaching

Zij kunnen namelijk hulp krijgen. Zowel bij het vinden als bij het behouden van een baan. Dat kan bijvoorbeeld via een jobcoach vanuit de gemeente. Of vanuit de werkgever. De jobcoach geeft dan de kandidaat persoonlijke ondersteuning. Heel direct bij het verrichten van zijn taken op de werkplek. Naast coaching neemt een begeleider ook belemmeringen weg. De jobcoach zorgt bovendien voor kennis en begrip bij de werkgever en collega’s.

Belangrijkste toegevoegde waarde van een jobcoach

 • Het (helpen) vinden van werk
 • Begeleiding tijdens werk
 • Behoud van werk
 • Doorstromen naar ander werk
 • Meedenken en adviseren over de aanpak van privé- of werkgerelateerde situaties

“Amsterdammers vinden het erg fijn dat ze iemand hebben die achter hen staat en die ze om hulp kunnen vragen”

Waardering

Amsterdammers met een arbeidsbeperking geven dus aan de ondersteuning van een jobcoach erg te waarderen. Zonder deze ondersteuning dacht een meerderheid van hen zelf geen werk te hebben gevonden.

Zonder jobcoach

Hieronder een paar opmerkingen uit het onderzoek:

 • “Zonder jobcoach had ik nog bij de sociale dienst gezeten!”
 • “Ik wilde af van die eindeloze dagen in mijn eentje.”
 • “Amsterdammers vinden het erg fijn dat ze iemand hebben die achter hen staat. En die ze om hulp kunnen vragen.”
 • “Dat ze altijd achter je staan. Je kan altijd bij ze terecht. Als er wat is, dat ze je dan helpen om een probleem op te lossen. “

Wat kan nog beter?

Overwegend zijn Amsterdamse werknemers met een arbeidsbeperking dus vooral blij met de ondersteuning die ze van hun jobcoach krijgen. Het onderzoek geeft aan dat er kleine verbeterpunten zijn op het gebied van:

 • frequentie
 • bereikbaarheid
 • respons
 • mogelijkheden van de klant
 • En ook bij ondersteuning in geval van niet-werk gerelateerde vragen.

Informatie

Wilt u meer informatie over dit onderzoek of over een jobcoach? Neem dan vooral contact op met de Sociaal Werkkoepel Amsterdam info@sociaalwerkkoepelamsterdam.nl

Digitale doorstroomsessie: Zonder jobcoach zou ik niet zijn waar ik nu ben.

‘Maak Amsterdam Inclusiever’ prijsvraag 2018 (video)

Maandagavond 3 december bruist het bij Brouwerij de Prael. Want eindelijk is het zover. De uitslag van de prijsvraag Maak Amsterdam Inclusiever wordt vanavond bekend gemaakt.

(meer…)

Bijeenkomst Sociaal Werkgeverschap (video link)

De zon schijnt op vrijdag 30 november om 9.00 uur het Amsterdamse Volkshotel binnen. Ruim 60 Amsterdamse sociale partners verzamelen zich hier omdat zij werk voor arbeidsbeperkten willen realiseren.

(meer…)

Bijeenkomst netwerk: van elkaar leren (video link)

Op 12 juli 2018 was de eerste Sociaal Werkkoepel bijeenkomst van het netwerk.

(meer…)

Commissarissen diner 12 juni 2018

Het is een frisse zomerse dinsdagavond, normaal gesproken is de Van der Madeweg uitgestorven rond dit tijdstip, maar vanavond is het druk vanwege het commissarissendiner. De kantine van Amsterdamwerkt! is daarvoor omgetoverd tot restaurant.

Commissarissendiner

Aan lange tafels met witte lakens zitten de voorzitters van de Raad van Commissarissen van grote Amsterdamse bedrijven:

Wij bedanken hen voor hun sociale betrokkenheid bij de stad in hun rol van commissaris  van een van de bovengenoemde deelnemingen ‘Van beperkte mogelijkheden naar onbeperkte kansen,’ staat er op de menukaart.

De avond ademt Sociaal Ondernemen

Normaal gesproken is Amsterdamwerkt een leerwerkplaats aan de Van der Madeweg in Amsterdam. Amsterdammers Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zetten de eerste stappen in een vak onder begeleiding van een leermeester. In de keuken wordt hard gewerkt. Want daar bereiden deelnemers van Amsterdamwerkt!, de Prael en leerlingen van Kolom Praktijkcollege Noord het menu van het commissarissendiner. De kunst aan de muur, het brood, alles dat je kunt zien, aanraken, eten en drinken is afkomstig van een Amsterdamse Sociale Firma.

We dienen een publiek belang

‘Welkom allemaal!’ Terwijl de eerste gang geserveerd wordt door leerlingen van het praktijkcollege Noord opent Udo Kock, wethouder van financiën, de avond. ‘We hebben als Gemeente Amsterdam geen aandelen in jullie bedrijf om commerciële belangen, we dienen een publiek belang.’ Aan twee grote tafels wordt het onderwerp Sociaal Ondernemen benoemd en verkend door de gasten, aan de hand van drie vragen.

Wat zijn je ervaringen met werken met mensen met een beperking?

Hoe kijk je aan tegen mensen met een beperking als werknemer?

En hoe ziet voor jou Sociaal Ondernemerschap eruit?

Iedereen moet mee kunnen doen

Na het voorgerecht houdt Katrijn Kliphuis van de gemeente Amsterdam een bevlogen en betrokken Ted Talk. Naast de zakelijke en inhoudelijke betrokkenheid, vertelt ze ook over haar zoon die een auditieve beperking heeft. ‘“Mama, wat zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?”, vroeg hij toen hij zeven was. “Oh ik weet het al, dat zijn mensen die niet net zoals jullie op de fiets naar het werk gaan.” Een op de zes Amsterdammers heeft een licht verstandelijke beperking,’ vervolgt Kliphuis. ‘Om dat concreet te maken, zij hebben een IQ tussen de 80 en 90. Zij moeten allemaal mee kunnen doen in Amsterdam.’ De zaal stemt in met applaus. En dan besluit ze: ‘Ik hoop dat mijn zoon later ook bij een betrokken werkgever aan het werk kan, misschien wel bij een van jullie.’

De rol van de Raad van Commissarissen

Tijdens het hoofdgerecht wordt aan tafel verder gediscussieerd over vragen als: Wat is de rol van de Raad van Commissarissen richting het bestuur als het gaat om Sociaal Ondernemerschap? Ben je intrinsiek gemotiveerd of commercieel gemotiveerd? Het werden levendige en inspirerende gesprekken aan de lange tafels. Ton Wilthagen, hoogleraar Institutioneel-juridische aspecten van de arbeidsmarkt, schuift aan bij een van de tafels om het gesprek te begeleiden.

‘Wat kunt u doen om Sociaal Ondernemen mogelijk te maken?’

Wat gaat u morgen anders doen?

‘We wilden jullie verrassen en vooral inspireren,’ vertelt Judith Duveen, directeur Werk bij de gemeente Amsterdam. ‘Maar nog veel liever wilden wij jullie koppelen aan één iemand met een arbeidsbeperking. Maar tot mijn grote teleurstelling is dat niet gelukt. Ze durfden niet te komen…’ De zaal luistert gespannen. ‘Ik en twee andere directeuren met mij, ben buddy van iemand met een beperking. Wij hopen dat u volgend jaar ook allemaal iemand onder uw hoede neemt.’ Duveen wijst de aanwezigen tot slot op het beloftekaartje dat iedereen voor zich heeft liggen op tafel. Er staan twee vragen op: Wat gaat u morgen anders doen? En: Wat kunt u doen om Sociaal Ondernemen mogelijk te maken? ‘We sturen u over een paar weken een herinnering zodat u kunt kijken of het is gelukt.’

Denk eens aan een Sociale Firma

‘Verder wil ik u vragen nog eens een blik te werpen op de menukaart. Denk eens aan een sociale firma als u een teamuitje heeft, een heidag organiseert of een grote lunch geeft. Alles wat u hier ziet en gegeten en gedronken heeft komt van Sociale Firma’s en de kunst die u ziet komt van Beeldend Gesproken. En u mag na afloop een zeepje meenemen van Soop, geproduceerd bij Pantar en gemaakt van sinaasappelschillen en de resten van de koffie die gedronken wordt in het stadhuis.’

Deze avond werd mede mogelijk gemaakt door: iambe broodbakkerij, Kwekerij Osdorp, Brouwerij de Prael, Amsterdamwerkt!, Beeldend Gesproken, Pantar Amsterdam, Kolom Praktijkcollege Noord, Shootlab Amsterdam.