Restaurant Freud

Sinds 2006 combineren we onze liefde voor heerlijk eten met bijzondere aandacht voor mensen. Mannen en vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt bereiden met passie onze gerechten en bedienen u vol trots met hun hartverwarmende aandacht. Restaurant Freud is onderdeel van Roads.

Sociaal werk bij Restaurant Freud

Wij begeleiden mannen en vrouwen met een psychische kwetsbaarheid. Wekelijks helpen wij 65 mensen weer in hun ritme te komen en hun eigen weg terug naar werk te vinden. Restaurant Freud is een erkend leerwerk-bedrijf.

Wat zou u willen delen met de andere partners van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam?

Wij staan open voor allerlei soorten samenwerkingen en netwerken.

Meer informatie?

Neem een kijkje op de website of neem contact op met Danielle Driest.

Roads

Bij Roads draait het om meedoen in de maatschappij, werken aan herstel en/of terugkeer naar werk of opleiding. Wij begeleiden mensen met lichte tot zware psychische aandoeningen en/of een justitiële of verslavingsachtergrond naar dagbesteding, werk of opleiding.

Wat doet uw organisatie op het gebied van sociaal werk?

Roads heeft een aantal sociale firma’s, zoals Restaurant Freud, Recycle en Zeefdrukmakers. Winkels en bedrijven waar deelnemers arbeidsmatige dagbesteding kunnen doen of kunnen re-integreren. Deze sociale ondernemingen bieden mensen met een psychische kwetsbaarheid dagbesteding of een leer/werkplek aan waardoor zij weer kans krijgen om mee te doen in de maatschappij. Werken is namelijk goed voor de gezondheid en werkt herstel bevorderend. Roads gelooft in een samenleving waar niemand wordt buitengesloten.

Heeft u al mensen met een arbeidsbeperking in dienst en kunt u daar iets meer over vertellen?

Roads heeft op verschillende afdelingen mensen in dienst met een arbeidsbeperking. Deze medewerkers zetten hun eigen kracht in, wat hun onderscheidt van de collega’s waarmee zij samenwerken. Ze zijn onderdeel van het team en handelen hier ook naar.

Wat zou u willen/kunnen delen met de andere partners van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam?

Iedereen verdient een plek in de maatschappij, hoe kunnen we elkaar versterken, waar liggen de kansen en kunnen we ons allemaal verbeteren. Dit zijn de punten die we met de partners willen delen zodat wij elkaar kunnen inspireren.

Wat inspireert u aan sociaal werk?

Sociaal werk inspireert Roads, omdat een betaalde baan soms niet vanzelfsprekend is. Sommige mensen moeten flinke bergen bewandelen voordat ze klaar zijn voor deze stap. Een eerste opstap in een sociale firma waar je midden in de maatschappij staat en iedereen zijn eigen kracht kan ontdekken en inzetten, maakt dat de opstap naar een betaalde baan minder groot wordt. Als er kleine successen worden geboekt, geeft dat de mens vertrouwen in hun eigen kunnen, zodat ze klaar zijn om een betaalde baan te vinden en deze te behouden.

Meer informatie
Via de website www.roads.nl of mail: info@roads.nl

Van de Wereld

De Stichting Van de Wereld heeft een specifiek programma ontwikkeld voor mensen met een psychosegevoeligheid die werk hebben (betaald of vrijwillig), dan wel daar actief naar op zoek zijn. Er is ook een community.

Een psychose meemaken betekent een extra uitdaging in iemands loopbaan. Een psychose is een levensbepalende ervaring die vraagt om een herijking van persoonlijke waarden en overtuigingen.

De stichting heeft als missie: gewoon de psychose te normaliseren.

De oprichters van de stichting hebben een psychosegevoeligheid en ook een aantal van de coaches waar we mee samenwerken hebben een psychosegevoeligheid.

Wat zou u willen delen met de andere partners van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam?

We willen samenwerken om meer mensen te bereiken.

Wat inspireert u aan sociaal werk?

Mensen in hun kracht zetten en te begeleiden op hun pad, geeft de grootst mogelijke voldoening!

Meer informatie via de website www.vandewereld.org of de mail info@vandewereld.org.

Philadelphia

Philadelphia is een organisatie die kwetsbare burgers ondersteunt bij het participeren in de samenleving.

De dienstverlening van Philadelphia

Onze dienstverlening biedt ondersteuning op alle treden van de participatieladder. Naast woonbegeleiding biedt Philadelphia passende dagbesteding. Dit kan zowel belevingsgerichte als arbeidsmatige dagbesteding zijn. Aansluitend daarop bereiden we kandidaten voor op de arbeidsmarkt binnen onze leerwerk trajecten en verzorgen onze jobcoaches  re-integratie om passend werk te vinden. Wanneer de betaalde baan gevonden is, zorgen we er middels  jobcoaching voor dat deze banen duurzaam blijven. Op deze manier kunnen we maatwerk leveren aan individuele kandidaten. We noemen dat “Talent op zijn plek”.

Wat doet uw organisatie op het gebied van sociaal werk?

Dagbesteding

Aan de Kinkerstaat 42 te Amsterdam hebben we onze dagbestedingslocatie “Da Costa”. Dit is tevens een ontmoetingsplek voor burgers uit de wijk. Hier vinden verschillende activiteiten plaats. Zo wordt er dagelijks een maaltijd verzorgd, zijn er bewegingsactiviteiten en kunnen mensen uit de wijk tegen een gereduceerd tarief naar de kapper. Ook staat de deur gewoon open voor een kop koffie en een goed gesprek.

Arbeidsmatige dagbesteding en leren werken

Bij de fietsendienst  Bornhout 8 te Amsterdam bieden we arbeidsmatige dagbesteding en kunnen kandidaten het vak van fietsenmaker leren. Kandidaten maken dan een vervolgstap richting de arbeidsmarkt met een branche erkend certificaat op zak. Dit is een project in samenwerking met de gemeente Amsterdam.

Philadelphia is partner binnen de Robert Kranenborg Academie. Binnen deze academie kunnen kwetsbare burgers vaardigheden aanleren om daarmee een baan te kunnen vinden in de horeca. Ook met dit project kan het behalen van een branche erkend certificaat de uitkomst zijn.

Participatie

De jobcoaches van Philadelphia nemen deel aan het Werk aan Werk project van de gemeente Amsterdam. Dit project is er op gericht om mensen in de bijstand te activeren. De afgelopen jaren is het gelukt om mensen te activeren en ook aan betaald werk te helpen.

Regulier werk

De jobcoaches van Philadelphia zijn breed opgeleid en voldoen aan alle eisen die door het UWV gesteld worden. Philadelphia heeft verschillende contracten met het UWV. Naast jobcoaching bieden we scholing, WerkFit en Naar Werk (re-integratie).

Met deze verschillende activiteiten hebben we een breed netwerk van werkgevers kunnen opbouwen. Dit netwerk bestaat uit werkgevers die bereid zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden. Onze jobcoaches kunnen hier meer over vertellen. Om het tekort aan zorgpersoneel aan te pakken zijn er mogelijkheden binnen Philadelphia om als herintreder of omscholer het vak van begeleider te leren. Het gaat hier op een BBL opleiding. Het aantal beschikbare plekken is nog beperkt, maar we werken aan uitbreiding.

Heeft u al mensen met een arbeidsbeperking in dienst en kunt u daar iets meer over vertellen?

Uiteraard heeft Philadelphia ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op de loonlijst staan. Op verschillende afdelingen zijn mensen betaald werkzaam in de ondersteunende dienstverlening. We nemen onze eigen SROI doelstellingen heel serieus. De hoofdactiviteit van Philadelphia is het begeleiden van kwetsbare burgers. Om die reden zijn we een leerwerk traject aan het ontwikkelen tot woonhulp. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen hiermee het branche erkend certificaat behalen, om vervolgens met een betaalde baan aan de slag te gaan binnen onze eigen organisatie. Met dit erkend certificaat is dit ook mogelijk buiten Philadelphia.

Wat zou u willen/kunnen delen met de andere partners van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam?

In de kern gaat het er om dat we zo veel mogelijk mensen een passend aanbod willen doen. We kunnen als Philadelphia veel, maar niet alles. Om het aanbod voor kandidaten te verbreden willen we graag samenwerken met collega organisaties. Zo’n samenwerking vergroot de mogelijkheden voor individuele kandidaten. Het zou mooi zijn als we binnen de samenwerking mensen kunnen doorverwijzen, indien de vraag bij een collega aanbieder beter beantwoord kan worden. Andersom is natuurlijk ook wenselijk. Wanneer we elkaar binnen deze samenwerking kunnen vinden, komt dit ten goede aan de kandidaten met een hulpvraag.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de website bezoeken www.philadelphia.nl/werken-en-leren of contact opnemen met Simeon van Stapele s.vanstapele@philadelphia.nl.

Cordaan

Het Leerwerkbedrijf van Cordaan is er voor mensen van 18 jaar en ouder in Amsterdam die door een verstandelijke of psychische beperking er niet in slagen om binnen het gewone werkaanbod zelf werk te vinden. Onze werknemers zijn:

Zelfstandig wonende mensen met een verstandelijke of psychische beperking;

Wat doen we voor de werknemers?
Om mensen zo goed en gericht mogelijk aan werk te helpen én te helpen bij het werk, doen verschillende dingen:

Wat doet Cordaan op het gebied van sociaal werk?

Cordaan vindt het belangrijk dat er voor iedereen werk is. Ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom zorgt Cordaan zelf voor werk en werkt Cordaan samen met andere bedrijven om werkplekken te maken. Daarnaast kan je doorstromen naar betaald werk vanuit de verschillende leerwerkbedrijven van Cordaan, waar je werkervaring kan opdoen. Kortom, er zijn vele manieren om aan betaald werk te komen. Maar altijd met IPS (Individuele Plaatsing en Steun) als methodiek en de wensen van de deelnemer als vertrekpunt.

Heeft Cordaan al mensen met een arbeidsbeperking in dienst en kunt u daar iets meer over vertellen?

Je kan ook aan de slag bij Cordaan. Cordaan heeft een inclusieve visie op de samenleving. Dat betekent dat zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt door het bieden van geschikte banen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij Cordaan zijn verschillende banen. Bijvoorbeeld bij de facilitaire dienst als woonhulp in een verpleeghuis, assistent-huismeester, in de ICT of in de catering. Als je hier aan het werk gaat, word je ook begeleid door een jobcoach van Cordaan.

Wat zou u willen/kunnen delen met de andere partners van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam?

Kennis, netwerk, door- en uitstroomtrajecten. Eventueel gezamenlijk nieuwe initiatieven ontplooien.

Wat inspireert u aan sociaal werk?

Betaald werk is belangrijk voor heel veel mensen en niet altijd gemakkelijk te bereiken voor mensen die een beperking hebben. Cordaan wil graag een bijdrage leveren aan het toegankelijk maken van de arbeidsmarkt door enerzijds zelf mensen in dienst te nemen maar ook te bewerkstelligen dat hele gewone Amsterdamse bedrijven hun sociale gezicht laten zien en iemand in dienst nemen die een steuntje in de rug kan gebruiken. Met elkaar de wereld om ons heen socialer maken zodat er voor iedereen een plek is, dat is wat ons drijft.

Meer informatie

Voor meer informatie: bezoek onze website https://www.cordaan.nl/het-leerwerkbedrijf of neem contact op met werk-dagbesteding@cordaan.nl.

ImPower Social Impact Company

De essentie van de aanpak is dat een gemixte groep voormalig werkzoekenden, in Amsterdam zowel jongeren als vijftigplussers (en mogelijk andere klantgroepen als doelgroep banenafspraak), de eigen doelgroep in het eigen netwerk gaat bereiken en begeleiden vanuit de rol als peercoach. Voormalig werkzoekenden die dezelfde taal spreken en de leefwereld en ervaringen van de werkzoekenden (her)kennen. De coaches maken middels een peer-to-peer aanpak gebruik van het netwerk aan instellingen en voorzieningen dat in Amsterdam reeds voorhanden is. Daarnaast worden de peercoaches uitgedaagd nieuwe manieren te verzinnen om werkzoekenden te vinden, begeleiden en succesvol bemiddelen naar een nieuwe baan.

Wat doet uw organisatie op het gebied van sociaal werk?

We bieden werkzoekenden de kans via een betaalde baan als peercoach zichzelf te ontwikkelen en daarnaast andere werkzoekenden perspectief te bieden.

Heeft u al mensen met een arbeidsbeperking in dienst en kunt u daar iets meer over vertellen?

In Amsterdam hebben we nog geen mensen met een arbeidsbeperking in dienst. In Arnhem hebben we wel een team peercoaches betaande uit mensen met een arbeidsbeperking. De planning is om komend jaar ook in Amsterdam peercoaches aan te nemen uit de doelgroep ‘mensen met een arbeidsbeperking’.

Wat zou u willen/kunnen delen met de andere partners van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam?

Graag delen wij ons netwerk en onze ervaringen met peer-educatie. Daarnaast kunnen onze peercoaches mogelijk een rol spelen en in het (van werk)naar werk begeleiden van kandidaten van partnerorganisaties.

Wat inspireert u aan sociaal werk?

Wij vinden onze inspiratie vooral in het empoweren van mensen en het realiseren van sociale impact.

Meer informatie

Bezoek onze website of neem contact op met Arjan te Wierik arjan@impwr.nl.

De Normaalste Zaak

De Normaalste Zaak is een groeiend netwerk van zo’n 600 MKB-ondernemers én grote werkgevers die samen aan een inclusieve arbeidsmarkt bouwt. Sinds 2016 vormen VNO-NCW, AWVN en MVO Nederland het bestuur.

Wat doet uw organisatie op het gebied van sociaal werk?

De Normaals zaak werkt steeds vanuit de praktijk en praktische vraagstukken. Wij brengen werkgevers bijeen om van elkaar te leren en goede voorbeelden te delen. Maar ook om gezamenlijke knelpunten te inventariseren en hier oplossingen voor te vinden. Hierdoor komen zij op weg naar een (meer) inclusieve organisatie. Ook brengen wij werkgevers en publieke partijen (gemeenten, UWV en werkgeverservicepunt) samen om tot verbetering van de inclusieve werkgeversdienstverlening te komen. 

Heeft u al mensen met een arbeidsbeperking in dienst?

Wij werken inclusief samen met AWVN. Vanuit AWVN zijn twee personen met een arbeidsbeperking bij ons aan het werk. 

Wat zou u willen/kunnen delen met de andere partners van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam?

Wij kunnen jarenlang ervaring en ons inclusieve netwerk delen. Ook kunnen wij kennis delen uit het inclusieve kennisplatform voor inclusieve werkgevers van AWVN. 

Wat inspireert u aan sociaal werk?

Bij werkgevers echte beweging tot stand brengen, zodat zij duurzame banen beschikbaar maken of vormen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Stichting De Omslag

Stichting De Omslag is een onafhankelijke, ideële project- en netwerkorganisatie. Want de stichting houdt zich daarin bezig met vraagstukken op het gebied van participatie en werk. De Omslag vormt bovendien de spil voor een groot aantal organisaties en (sociale) bedrijven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

Wat doet Stichting De Omslag op het gebied van sociaal werk?

We zorgen op gebied van sociaal werk voor maatschappelijke participatie van mensen met een beperking. Dat doen we onder andere door het ondersteunen en verbinden van sociale ondernemingen, (zorg- en welzijn) organisaties.

Wat zou u willen delen met andere partners?

We willen het volgende delen met de andere partners van de Sociaal Werkkoepel:

Wat inspireert u aan sociaal werk?

Ons inspireert de maatschappelijke participatie van mensen met een beperking.

Meer informatie of contact

Wilt u meer weten neem dan contact op met:

Corine van de Burgt, directeur / bestuurder of met Jeanice Westerhout, projectmedewerker

Tel: 020 – 486 01 49

jeanice@deomslag.nl

deomslag.nl