Terugblik Winterevent

Een terugblik op het winterevent van 23 januari. Op die dag kwamen namelijk zo’n 120 mensen naar het Winterevent. Want die organiseerden we voor alle partners van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam in De Nieuwe Liefde. Het thema van de middag was dan ook ‘De kracht van verbinding’.

Even een terugblik op het winterevent

Erwin Schut, Sociaal Werkkoepel Amsterdam

Spreker Jos Verhoeven – Start Foundation

Erwin Schut, programmamanager Sociaal Werkkoepel Amsterdam, trapt af. En hij heet vervolgens iedereen welkom op deze halfjaarlijkse netwerkbijeenkomst, met name ook de nieuwe partners. “ Fijn dat je er bent. En meld je ook aan als partner op de website, dan kunnen we elkaar makkelijk vinden.” De Sociaal Werkkoepel staat tenslotte niet voor niets voor netwerksamenwerking. Met alle partners dragen we namelijk bij aan de Amsterdamse ambitie om te groeien naar 4500 Amsterdammers met een arbeidsbeperking aan het werk in 2022. Op dit moment bieden we samen al ruim 4200 Amsterdammers met een beperking een werkplek. Dus we zijn al goed op weg!

Wol-act Joep Stassen

Want in netwerken is het belangrijk dat men elkaar de bal toespeelt. Joep Stassen vertelt op humoristische wijze over het belang van netwerken. En daagt bovendien iedereen in de zaal uit om minimaal 10 mensen te ontmoeten die zij nog niet kennen. “Dit is misschien spannend, maar de ander zal je dankbaar zijn dat je contact maakt. En wanneer je genoeg hebt van het gesprek, mag je vandaag gewoon gedag zeggen.” Al snel blijkt, dat het ook een energieke presentatie is. Joep start met het gooien van een bol wol door de zaal. De ontvanger stelt zich voor. Vervolgens heet het netwerk hem welkom. Deze persoon gooit daarna de wol weer door. Er komen bovendien steeds meer bollen bij. Op die manier groeit het netwerk dus steeds meer. Want iedereen is letterlijk met elkaar verbonden. Zo is zichtbaar dat het belangrijk is gebruik te maken van elkaars kennis en expertise. Het netwerk van de Sociaal Werkkoepel heeft daarmee een flinke impuls gekregen. En met veel energie gaan alle partners daarna tijdens de thematafels en borrel verder met elkaar in gesprek.

Jos Verhoeven – directeur van de Start Foundation – neemt vervolgens de aanwezigen mee langs actualiteiten. Bovendien laat hij zijn licht schijnen op de adviezen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het Sociaal Cultureel Planbureau.

Allereerst een paar optimistische cijfers:

  • 69% van de Nederlandse beroepsbevolking is aan het werk.
  • En maar 3,2% is werkloos.

Maar toch zitten 1 miljoen mensen op de bank, met en soms ook zonder uitkering. Jos geeft aan dat hij pleitbezorger is voor het laten meedoen van iedereen, dus ook die 1 miljoen. Hij legt dan ook 4 prikkelende stellingen voor om te toetsen of de zaal zijn visie deelt. Natuurlijk vindt ook iedereen in de zaal dat elk individu mee moet kunnen doen. Maar over het hoe zijn de meningen verdeeld. Is Open Hiring de oplossing het instellen van een basis-inkomen? Hiring is namelijk het oprichten van een nieuw maatschappelijk bedrijf voor kwetsbare werknemers. Of zijn sociale firma’s de oplossing?

Parallelle arbeidsmarkt

Jos pleit voor een parallelle arbeidsmarkt. Waarbij niet alleen de overheid, maar ondernemingen samen met de overheid verantwoordelijk zijn. “Het hebben van een beperking is niet alleen een probleem van het individu of de overheid. Maar de hele maatschappij is verantwoordelijk.” De vele technische definities over inclusiviteit vindt Jos dan ook niet verhelderend. Volgens hem is er slechts één simpele definitie: “Een inclusieve organisatie is een afspiegeling van de lokale beroepsbevolking.”

Hiervoor doet Jos een steekproef met de zaal. Iedereen mag daarvoor gaan staan. Er volgen voor de steekproef vervolgens 4 vragen over de bemensing in de organisatie:

  1. Is de verhouding in je organisatie ongeveer 50/50 man/vrouw?
  2. Zijn 25% van je medewerkers 50+?
  3. Heeft 50% een migratieachtergrond?
  4. En heeft 10% een arbeidsbeperking?

Na elke nee mag je gaan zitten. Uiteindelijk zit iedereen na alle vier de vragen. Hiermee wordt duidelijk dat volgens Jos zijn definitie geen van de aanwezige organisaties inclusief is. En dus geen afspiegeling van de Amsterdamse bevolking is. Dat roept daarna de vraag op of alle organisaties een afspiegeling moeten zijn. Of dat de totale lokale arbeidsmarkt dat moet zijn.

Verbinding zoeken met elkaar via kleurrijke draden.

Netwerken; de ander zal je dankbaar zijn dat het contact wordt gelegd

Bolletjes wol liggen klaar om verspreid te worden voor de verbinding met elkaar.
De kracht van het netwerk – Joep Stassen
Onderwerpen thematafels
Terugblik op het druk bezochte Winterevent. Zicht op het netwerkmoment.

Thematafels, wie waren er?

Na het plenaire programma gaan aanwezigen in gesprek met organisaties aan negen thematafels over specifieke aspecten van sociaal werk. Hieronder staan die thema’s.

Contact naar aanleiding van de terugblik op het Winterevent?

Wilt u meer informatie over de onderwerpen of graag in contact komen met een van de partners aan de tafels, laat het ons weten!

Samenwerken in netwerken; over gedeelde ambitie en de ’tussenruimte’

Op 4 juli kwamen zo’n 100 mensen bij elkaar voor het Zomerevent van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam. In het zonnige Freedom Lab aan de Plantage Middenlaan was het thema dan ook “Samenwerken in netwerken”. Dus precies waar het om gaat bij de netwerkorganisatie Sociaal Werkkoepel.

Samenwerken in netwerken

Gezamenlijke ambitie komt een stap dichterbij

Erwin Schut, programmamanager Sociaal Werkkoepel, opent met een positief bericht. Want er zijn na ruim een jaar samenwerking in de koepel netto 100 Amsterdammers meer aan het werk! Waarvan driekwart bij externe werkgevers. Met deze groei is onze gezamenlijke Amsterdamse ambitie dan ook een stap dichterbij gekomen. Want wij willen groeien van 4000 Amsterdammers met een arbeidsbeperking op een werkplek in 2018 naar 4500 in 2022. Met elkaar bieden we nu 4100 mensen met een arbeidsbeperking werk in Amsterdam.

Geweldig ook dat Freedomlab – die bij reservering hoorde over onze ambitie – meteen een functie beschikbaar heeft gesteld. En er nu vervolgens iemand uit de doelgroep aan de slag gaat.

Tot slot complimenten aan iedereen voor de drive en de energie die in het netwerk aanwezig is. We zien dat bij alle bijeenkomsten en ontmoetingen tussen partners die we het afgelopen jaar georganiseerd hebben.  

En ook dank aan Freedomlab dat zij het mogelijk hebben gemaakt dat de catering vandaag van een sociale firma komt. Namelijk van 50-50 Food (Leger des Heils).

Wat is er nodig om in een netwerk goed samen te werken?

Henny van Egmond, expert op het gebied van innovatief samenwerken tussen mensen en organisaties, vertelt dat samenwerken niet vanzelfsprekend is. Het is  meer dan ooit nodig om samen te werken omdat de wereld steeds (sneller) complexer wordt. We worden steeds individualistischer en maken steeds meer gebruik van technologie, die een steeds centralere rol in ons leven heeft. En hoe meer technologie, hoe minder we onze softskills gebruiken. Hij leert ons een mooie definitie van het woord tussenruimte: Een ruimte waar je je thuis voelt en je identiteit loslaat en je openstelt voor een ander zonder dat je weet wat het oplevert. Daarvoor is durf nodig. En persoonlijke keuzes omdat iedereen binnen het netwerk invloed heeft op het netwerk. Net als in een zwerm vogels  door iedere vogel een beweging in gang kan worden gezet.

Iedereen binnen het netwerk heeft invloed op het netwerk.

Samenwerken in netwerken. Zo ziet dat eruit.

Nieuwe ontmoetingen

De aanwezigen worden daarna uitgenodigd door Annemarie Klip, projectmanager Sociaal Werkkoepel, om kennis te maken met iemand die ze nog niet kennen, wat voor iedereen nieuwe ontmoetingen oplevert. 

Tafels met inspiratie

Na de nieuwe ontmoetingen zijn er tafels waar netwerkpartners van de Sociaal Werkkoepel vertellen over wat ze doen. De onderwerpen: Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam, Simpel Switchen, Breed offensief, Perspectief op Werk, Werken in de Zorg, Modulair Leren in het MBO, Instroom vanuit PRO/VSO en MBO, Sociale Inkoop en Social Return, Radar, Onbeperkt aan de slag, Pantar, Sociaal Werkkoepel.

‘Ik heb een aantal heel nuttige contacten opgedaan’

‘Leuk om mensen aan elkaar te kunnen koppelen: “Je moet eens met die en die gaan praten’

‘Wat een energieke en dynamische sfeer!’

Samenwerken in netwerken: in gesprek met elkaar

Bijeenkomst gemist en toch willen samenwerken in netwerken?

Hebt u de bijeenkomst gemist en wilt u met een van de partners aan de tafels in contact komen, dan verbinden we u graag!

info@sociaalwerkkoepelamsterdam.nl

Anneke Broekman

Inge Dullens

Annemarie Klip

Erwin Schut

Conferentie Buying for Social Impact: van idee naar uitvoering

De gemeente Amsterdam wil een rechtvaardige en inclusieve stad zijn waarin iedereen mee kan doen. Sociaal inkopen is daartoe een belangrijk middel. Dat stelde wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken en Inkoop gemeente Amsterdam) tijdens de opening van de conferentie ‘Buying for Social Impact: van idee naar uitvoering’ op donderdag 13 juni in Amsterdam.

Conferentie Buying for Social Impact

De wethouder stelde verder dat de gemeente nog meer wil doen om de stad inclusiever te maken. De Aanbestedingswet maakt het weliswaar soms lastig om sociaal in te kopen. Maar het is volgens hem vooral zaak om te kijken naar de mogelijkheden die de wet biedt. En niet naar wat er niet kan. De wethouder wil op een open manier meer sociale impact maken. Samen met bedrijven en organisaties. Als Sociaal Werkkoepel willen we dan ook Amsterdammers met een arbeidsbeperking de kans te geven volwaardig mee te doen.

Inkopen door opdrachten uit te besteden aan sociale partijen

Welke mogelijkheden biedt de Aanbestedingswet om sociaal in te kopen? Bijvoorbeeld door opdrachten uit te besteden aan sociale partijen.

Deze vraag stond centraal tijdens de conferentie. Die werd georganiseerd door Stichting De Omslag. Samen met de gemeente Amsterdam, de Sociaal Werkkoepel en Buy Social. In verschillende workshops bespraken medewerkers van publieke en semipublieke instellingen – die betrokken zijn bij het inkoopproces van hun overheidsinstelling – de obstakels en de kansen die deze wet biedt.

Wat zijn de ervaringen tot nu toe en hoe kunnen deze worden toegepast in de praktijk?

Daarvoor presenteerden we ‘best-practices’ uit Nederland en andere lidstaten van de EU.

Een van de conclusies was, dat er volgens de Aanbestedingswet meer mogelijk is dan soms gedacht wordt. Er is een cultuurverandering nodig in hoe er gekeken wordt naar inkoop. Door meer nadruk te leggen op de maatschappelijke waarde die ermee gecreëerd kan worden. In plaats van vooral de prijs leidend te laten zijn. Kennis en bewustzijn bij opdrachtgevers en inkopers is daarbij belangrijk. Evenals transparantie, open zijn naar de markt en marktconsultaties.

Ambitie: meer werk voor kwetsbare Amsterdammers door sociaal inkopen

We kijken dan ook terug op een geslaagde conferentie. Als Sociaal Werkkoepel willen we passend werk organiseren voor het toenemend aantal Amsterdammers met een arbeidsbeperking of verminderde loonwaarde. Zowel binnen de gemeente als bij andere werkgevers. Sociaal inkopen is een belangrijk middel om voor deze doelgroep meer werk te creëren. De gemeente heeft daar een voorbeeldrol in. Jaarlijks geeft gemeente Amsterdam ca. € 2 miljard daaraan uit. Aan deze uitgaven gaat wel een opdracht vooraf. Door in de opdrachten ‘sociale’ wensen en eisen te stellen kan er namelijk invloed uitgeoefend worden.

Meer weten over sociaal inkopen?

Bent u ook benieuwd naar wat uw bedrijf sociaal kan inkopen bij sociale partijen?

Kijk op https://socialezaken.info voor een overzicht van alle Amsterdamse sociale firma’s.

Wilt u meer weten over hoe uw bedrijf een sociale bedrage kan leveren door middel van social return?

Bekijk dan voor meer informatie de pagina ‘Social Return’.

wethouder Rutger Groot Wassink in gesprek tijdens de Conferentie Buying for Social Impact

Volgens de Aanbestedingswet is meer mogelijk dan soms gedacht wordt.

Tweede werksessie Doorstroom van Werk naar Werk

Vrijdag 7 juni 2019  zijn we te gast op locatie de Rietschuur bij het sociaal-werkbedrijf Pantar in Diemen. Hier gaan we samen met verschillende werkgevers in gesprek over hoe we met elkaar kunnen zorgen voor een betere doorstroom van werknemers met een arbeidsbeperking. Wat is er nodig om meer doorstroom van werk naar werk te realiseren? En vooral: Hoe kunnen we dat door samen te werken bewerkstelligen?

Belangrijke vraag tijdens tweede werksessie

Waarom is doorstroom zo belangrijk? Het faciliteren van doorstroom betekent dat ontwikkeling en capaciteiten niet verloren gaan. Doorstromers zijn al in beeld, in ontwikkeling en werkfit. Door direct door te stromen naar een opvolgende werkgever verliezen we hen niet weer in de stroom van processen en uitkeringen. Het percentage van doorstromers sinds 2015 is 11%. Omdat er meer mensen via de participatiewet aan het werk gaan wordt doorstroom van werk naar werk belangrijker.  We zouden het percentage met elkaar toch zeker moeten willen verdubbelen. De ambitie is groot!

Werkgevers aan elkaar verbinden

Ook dit keer heeft zich weer een gemêleerd gezelschap aan werkgevers aangemeld. Asito en Hago Airportservices kennen elkaar al van de gedeelde schoonmaakwerkzaamheden op Schiphol. Globen, Herenbos en Olympia zijn allen bekend van hun uitzendservices, maar zetten zich ook hard in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook Loogman Tanken & Wassen, Stichting Citysteward en Het Werkgeversservicepunt Amsterdam en Werk & Re-integratie van de Gemeente Amsterdam zijn aanwezig.

Tijdens de introducties komt direct naar voren dat iedereen op zoek is naar verbinding, groei en een kans om samen te werken met andere werkgevers.

Linda Willems, HR en MVO manager bij Asito, geeft aan dat ze graag meer mensen wil plaatsen maar dat er vaak sprake is van kleine contracten. Ze zoekt naar een manier om werkgevers aan elkaar te verbinden zodat medewerkers binnen één contract toch meer kunnen werken. Rody Eickhoff van Loogman Tanken & Wassen wil met het Kanshebbers project mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven en zich verder ontwikkelen tot een sociale werkgever. Esther Pieters van Pantar wil graag bruggen maken, zodat doorstroom steeds makkelijker wordt en mensen duurzaam aan het werk blijven. Henny Game van Stichting Citysteward zegt dan ook raak: ‘Het gaat niet om functies, het gaat om mensen’.

Werkgevers vinden elkaar tijdens Tweede werksessie

Tijdens deze werksessie vinden de werkgevers elkaar ook al direct. Zo loopt er bij Linda Willems (Asito) een pilot op een bepaald type werk, waarbij kandidaten uitvallen waar Barbara Huiser (Hago Airport Services) zomaar weer geholpen mee kan zijn. Dit soort uitwisselingen is precies waar we op hopen en die we op gang willen helpen!

Meer openheid over het totaalpakket van de kandidaat

Na een inspirerende presentatie van Esther Pieters over de ontwikkelingstechnieken van Pantar, die een basis blijken te vormen voor het antwoord op de vraag van vandaag, splitsen de aanwezigen zich op. In twee werksessies wordt verbinding gezocht, door te matchen en door samen een oplossing te vinden voor het makkelijker maken van doorstroom.

Bij de werksessie waarin er wordt gematched komen er een paar belangrijke conclusies naar voren:

  • Een profielschets van de kandidaat, met plus- en minpunten, heeft enorm veel toegevoegde waarde. Dit blijkt in de praktijk niet standaard gegeven te worden. Als de beschrijvingen generiek gehouden worden, hoeft dat geen inbreuk te zijn op de privacy. Eigenlijk is dit een quick Het is relatief eenvoudig om dit op te nemen in het proces van matching. 
  • Er is onduidelijkheid over de verschillen in de kandidaten en de mogelijkheid tot bijvoorbeeld een proefplaatsing. Afhankelijk van de regeling en met welke instantie je te maken hebt , zit daar verschil is. 
  • Geef issues als werkgever actief aan bij je contactpersoon bij de gemeente. Een voorbeeld hiervan geeft Linda Willems (Asito): hoe gaan we om met reiskosten tijdens een proefplaatsing? De kosten zijn te hoog voor de medewerker maar hij is niet in dienst bij de werkgever. Dit zou ertoe kunnen leiden dat deze kandidaat dus niet aan de slag kan gaan. Gelukkig heeft de Gemeente dit op gelost door deze kosten te vergoeden. Zulke simpele zaken kunnen zomaar de reden zijn waardoor een plaatsing niet doorgaat. Het blijkt helaas wel dat er tussen gemeentes verschillen zijn in welke regels worden opgelegd. 
Poseren tijdens de tweede werksessie doorstroom van werk naar werk

HET GAAT NIET OM FUNCTIES, HET GAAT OM MENSEN

- Henny Game van Stichting Citysteward -

Samen een netwerk opbouwen

Tijdens de tweede werksessie gaan de werkgevers met elkaar aan de slag om concrete acties te bedenken zodat zij onderling doorstroom makkelijker kunnen maken. Het gevoel dat het proces om de kandidaat door te laten stromen niet of veel te laat wordt gestart, komt terug bij alle kandidaten. Soraya Van Pinxteren, social return consultant bij Olympia: ‘We moeten minder reactief zijn, we moeten lange termijn gaan werken. Hoe krijg je je kandidaat van broodbaan naar droombaan?’. Ook uit deze werksessie komen een aantal concrete plannen:

Meerdere aanwezigen hebben zich verbonden aan deze actiepunten en gaan hier al voor september mee aan de slag.

Afsluiter van de dag

Als afsluiter van de dag benoemen we wat we de komende maanden gaan doen. Tijdens de werksessie zijn al veel afspraken gemaakt om contact met elkaar op te nemen. Er heerst een gevoel van samenhorigheid en een ‘can do’ attitude. Rody Eickhoff van Loogman Tanken & Wassen is zelfs van plan ‘intern nog veel deuren in te gaan trappen’. Daarnaast wordt er uitgesproken dat er nog meer verdieping nodig is, enkelen gaan zich daar dan ook de komende maanden op richten.

We kijken terug op een hele mooie bijeenkomst, met nieuwe inzichten en heel erg veel inspiratie. De volgende bijeenkomst van de Sociaal Werkkoepel was het Zomerevent en vond plaats in het Freedom Lab op 4 juli 2019.

Derde Mix & Match markt druk bezocht

Donderdag 28 maart is voor de derde maal de Mix & Match Markt gehouden. Dat is een voorlichtingsbijeenkomst voor werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid. Er was tijd in het programma voor ontmoetingen met werkgevers, klantmanagers, trajectcoaches en andere instanties. De gemeente organiseerde het evenement. En Roads, onderdeel van Arkin, voerde het uit. Ongeveer 160 werkzoekenden en professionals kwamen bijeen in buurthuis MidWest. Er werden daar vervolgens 45 vervolgafspraken zijn gemaakt, van kennismaking tot sollicitatiegesprek.

Overzicht op Mix & Match markt

Derde Mix & Match markt

Pitchen en workshops

Er was een informatiemarkt, een sollicitatietafel en een cv-dokter. Werkzoekenden konden dus een pitch trainen. En daarna ook meteen pitchen bij werkgevers. Ervaringsdeskundigen gaven bovendien workshops. Het doel was dan ook om alle  partijen die betrokken zijn bij het toe leiden naar werk met elkaar in contact  te brengen.

Interesse uit andere gemeenten

Eerste conclusie is nu al dat dit ‘recept’ potentie heeft. En bovendien wellicht uitgebreid kan worden naar andere categorieën werkzoekenden die iets meer hulp nodig hebben om aan de slag te gaan. Interesse was er sowieso uit andere gemeenten. Een aantal vertegenwoordigers was namelijk aanwezig om de Mix & Match Markt in actie te zien.

Laagdrempelig

Voor werkzoekenden was het een laagdrempelige bijeenkomst. Want door de ongedwongen sfeer kregen zij de mogelijkheid om alleen even een kijkje te nemen. Velen besloten echter om te pitchen. En maakten bovendien meteen afspraken met werkgevers, klantmanagers of recruiters om te bespreken wat voor hen de mogelijkheden zijn om betaald aan de slag te gaan. Inmiddels is dan ook duidelijk dat zo’n 45 werkzoekenden daadwerkelijk een afspraak hebben gemaakt bij klantmanagers, trajectcoaches of uitzendbureaus!

Voor professionals was het een mogelijkheid om te netwerken en elkaar als gemeente en ggz beter te leren kennen.

Vragen en informatie

Voor vragen over de Mix & Match Markt of een Mix & Match markt in uw stadsdeel, kunt u terecht bij Annemarie Klip, projectmanager Sociaal Werkkoepel; a.klip@amsterdam.nl

Ik heb een paar jaar geleden een zware burn-out gehad en sindsdien steeds meer het gevoel gekregen dat meer dan dagbesteding er niet voor me in zit. Dat dit het is. Op de Mix & Match Markt heb ik met drie werkgevers afspraken gemaakt om naar een baan te gaan kijken. Ik had niet meer verwacht dat dit mogelijk was!

Charles
Mix and match
Werk is dichterbij dan je denkt
Drukte tijdens de Mix & Match markt

‘Maak Amsterdam Inclusiever’ prijsvraag 2018 (video)

Maandagavond 3 december bruist het bij Brouwerij de Prael. Want eindelijk is het zover. De uitslag van de prijsvraag Maak Amsterdam Inclusiever wordt vanavond bekend gemaakt.

(meer…)

Bijeenkomst Sociaal Werkgeverschap (video link)

De zon schijnt op vrijdag 30 november om 9.00 uur het Amsterdamse Volkshotel binnen. Ruim 60 Amsterdamse sociale partners verzamelen zich hier omdat zij werk voor arbeidsbeperkten willen realiseren.

(meer…)

Bijeenkomst netwerk: van elkaar leren (video link)

Op 12 juli 2018 was de eerste Sociaal Werkkoepel bijeenkomst van het netwerk.

(meer…)

Commissarissen diner 12 juni 2018

Het is een frisse zomerse dinsdagavond, normaal gesproken is de Van der Madeweg uitgestorven rond dit tijdstip, maar vanavond is het druk vanwege het commissarissendiner. De kantine van Amsterdamwerkt! is daarvoor omgetoverd tot restaurant.

Commissarissendiner

Aan lange tafels met witte lakens zitten de voorzitters van de Raad van Commissarissen van grote Amsterdamse bedrijven:

Wij bedanken hen voor hun sociale betrokkenheid bij de stad in hun rol van commissaris  van een van de bovengenoemde deelnemingen ‘Van beperkte mogelijkheden naar onbeperkte kansen,’ staat er op de menukaart.

De avond ademt Sociaal Ondernemen

Normaal gesproken is Amsterdamwerkt een leerwerkplaats aan de Van der Madeweg in Amsterdam. Amsterdammers Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zetten de eerste stappen in een vak onder begeleiding van een leermeester. In de keuken wordt hard gewerkt. Want daar bereiden deelnemers van Amsterdamwerkt!, de Prael en leerlingen van Kolom Praktijkcollege Noord het menu van het commissarissendiner. De kunst aan de muur, het brood, alles dat je kunt zien, aanraken, eten en drinken is afkomstig van een Amsterdamse Sociale Firma.

We dienen een publiek belang

‘Welkom allemaal!’ Terwijl de eerste gang geserveerd wordt door leerlingen van het praktijkcollege Noord opent Udo Kock, wethouder van financiën, de avond. ‘We hebben als Gemeente Amsterdam geen aandelen in jullie bedrijf om commerciële belangen, we dienen een publiek belang.’ Aan twee grote tafels wordt het onderwerp Sociaal Ondernemen benoemd en verkend door de gasten, aan de hand van drie vragen.

Wat zijn je ervaringen met werken met mensen met een beperking?

Hoe kijk je aan tegen mensen met een beperking als werknemer?

En hoe ziet voor jou Sociaal Ondernemerschap eruit?

Iedereen moet mee kunnen doen

Na het voorgerecht houdt Katrijn Kliphuis van de gemeente Amsterdam een bevlogen en betrokken Ted Talk. Naast de zakelijke en inhoudelijke betrokkenheid, vertelt ze ook over haar zoon die een auditieve beperking heeft. ‘“Mama, wat zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?”, vroeg hij toen hij zeven was. “Oh ik weet het al, dat zijn mensen die niet net zoals jullie op de fiets naar het werk gaan.” Een op de zes Amsterdammers heeft een licht verstandelijke beperking,’ vervolgt Kliphuis. ‘Om dat concreet te maken, zij hebben een IQ tussen de 80 en 90. Zij moeten allemaal mee kunnen doen in Amsterdam.’ De zaal stemt in met applaus. En dan besluit ze: ‘Ik hoop dat mijn zoon later ook bij een betrokken werkgever aan het werk kan, misschien wel bij een van jullie.’

De rol van de Raad van Commissarissen

Tijdens het hoofdgerecht wordt aan tafel verder gediscussieerd over vragen als: Wat is de rol van de Raad van Commissarissen richting het bestuur als het gaat om Sociaal Ondernemerschap? Ben je intrinsiek gemotiveerd of commercieel gemotiveerd? Het werden levendige en inspirerende gesprekken aan de lange tafels. Ton Wilthagen, hoogleraar Institutioneel-juridische aspecten van de arbeidsmarkt, schuift aan bij een van de tafels om het gesprek te begeleiden.

‘Wat kunt u doen om Sociaal Ondernemen mogelijk te maken?’

Wat gaat u morgen anders doen?

‘We wilden jullie verrassen en vooral inspireren,’ vertelt Judith Duveen, directeur Werk bij de gemeente Amsterdam. ‘Maar nog veel liever wilden wij jullie koppelen aan één iemand met een arbeidsbeperking. Maar tot mijn grote teleurstelling is dat niet gelukt. Ze durfden niet te komen…’ De zaal luistert gespannen. ‘Ik en twee andere directeuren met mij, ben buddy van iemand met een beperking. Wij hopen dat u volgend jaar ook allemaal iemand onder uw hoede neemt.’ Duveen wijst de aanwezigen tot slot op het beloftekaartje dat iedereen voor zich heeft liggen op tafel. Er staan twee vragen op: Wat gaat u morgen anders doen? En: Wat kunt u doen om Sociaal Ondernemen mogelijk te maken? ‘We sturen u over een paar weken een herinnering zodat u kunt kijken of het is gelukt.’

Denk eens aan een Sociale Firma

‘Verder wil ik u vragen nog eens een blik te werpen op de menukaart. Denk eens aan een sociale firma als u een teamuitje heeft, een heidag organiseert of een grote lunch geeft. Alles wat u hier ziet en gegeten en gedronken heeft komt van Sociale Firma’s en de kunst die u ziet komt van Beeldend Gesproken. En u mag na afloop een zeepje meenemen van Soop, geproduceerd bij Pantar en gemaakt van sinaasappelschillen en de resten van de koffie die gedronken wordt in het stadhuis.’

Deze avond werd mede mogelijk gemaakt door: iambe broodbakkerij, Kwekerij Osdorp, Brouwerij de Prael, Amsterdamwerkt!, Beeldend Gesproken, Pantar Amsterdam, Kolom Praktijkcollege Noord, Shootlab Amsterdam.