Archive for the ‘Bijeenkomsten’ Category

Digitale netwerkborrel 9 december 2021 (verslag)

De Sociaal Werkkoepel is natuurlijk een netwerkorganisatie. We delen kennis met jullie en met elkaar.

Verslag digitale netwerkborrel 9 december 2021

Met die doelstelling planden we voor donderdag 9 december jl. een uurtje in. Van 4 tot 5 uur via MS Teams voor de digitale ‘borrel’ voor alle partners.

Een informele netwerkborrel (ook non-alcoholisch natuurlijk) via de digitale snelweg kan ook heel gezellig en informatief zijn. Dat bleek tijdens deze middag weer. Inge Dullens, projectmanager bij de Sociaal Werkkoepel heette iedereen van harte welkom.

De eerste vraag was aan iedereen: wie ben je en waar ben je trots op?

Marleen van Arendonk, sinds mei jl. kennismakelaar van een Leven Lang Ontwikkelen bij Yuverta is trots op de gehele samenwerking. Zowel met Helicon Opleidingen, maar er is ook goed contact met de gemeente en UWV.

Yvonne Hartgers, coördinator uitvoering Banenafspraak bij Waternet vertelt dat afgelopen jaar het aantal medewerkers dat bij Waternet werkt in het kader van de Banenafspraak is verdubbeld.

Gabe de Vries, projectmanager bij Cordaan is er trots op dat uit een onderzoek naar de effectiviteit van de IPS methodiek (Individuele Plaatsing en Steun) bij Cordaan is gebleken dat 40% van alle cliënten doorstroomt naar betaald werk.

Aanhaken

Annemarie Klip, projectmanager bij de Sociaal Werkkoepel haakt daar mooi op aan en geeft aan dat ze trots is dat er dit jaar 88 kandidaten kennismaken met MBO Praktijkleren. Leuk om te zien dat er ook een fijne samenwerking is met Yuverta.

Inge Dullens, projectmanager bij de Sociaal Werkkoepel is trots op de samenwerking in de koepel, die bestaat uit het hele netwerk van werkgevers, sociale firma’s, maatschappelijke organisaties en Pantar die samen zorgen dat sociaal werk verder groeit in de regio.

digitale netwerkborrel 9 december 2021

V.l.n.r. Arja van Hout,  gedragsdeskundige en teamleider Opvang, gemeente Amsterdam, Hugo Ward, mede-eigenaar Groene Bouwhekken en Inge Dullens, projectmanager Sociaal Werkkoepel Amsterdam

Ambitie en Doelen voor 2022

Inge Dullens is projectmanager bij de Sociaal Werkkoepel en met name verantwoordelijk voor meer werkplekken en sociaal inkopen. Zij houdt een presentatie. Met daarin o.a. wat de plannen van de Sociaal Werkkoepel zijn voor komend jaar.

Wij willen namelijk nog altijd volgend jaar 4500 Amsterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk krijgen. Ook met de doelstellingen om meer passend werk en meer duurzaam werk aan te bieden.

ambities en doelen 2022

Nieuwe projecten voor 2022-2023

Daarna deelt ze enkele nieuwe plannen van de Sociaal Werkkoepel voor volgend jaar met daarbij:

Oproep voor vereenvoudigen en hulp voor werkgevers bij formulierenstroom

Inge geeft vervolgens aan dat een van de doelstellingen is om werkgevers te faciliteren bij de formulierenstroom. Het administratieve proces is weinig overzichtelijk en neemt veel tijd in beslag: welk formulier moet ingevuld worden bij welke werknemer. Er zou een helpdesk kunnen komen bijvoorbeeld. Bij deze dan ook een oproep aan alle werkgevers. Hebben jullie hierover ideeën? Neem contact met de koepel op. Alle ideeën en suggesties hierover zijn welkom!

nieuwe projecten 2022

Wat gaat goed en wat gaat beter?

Na een minuutje pauze en een lekker drankje uit de koelkast, splitst de groep van 16 deelnemers zich. En starten de 2 break-out rooms.

Anneke Broekman, projectmanager Sociaal Werkkoepel Amsterdam, geeft de aftrap geeft in een van de break-out rooms. Daar komt er al snel een vraag. Mirjam Hülsmann is programma manager van Sterk in Werk bij de gemeente Amsterdam. Zij vraagt zich af hoe Wil van Zijl al 120 mensen binnengehaald heeft. Hij is de kwartiermaker en projectmanager bij de Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam. Ook vraagt Mirjam of dat duurzame werkplekken zijn. Wil antwoordt dat dit slechts de helft van de ambitie is. En dat dit ook gedeeltelijk via Pantar is gegaan.

‘Ze worden begeleid door Pantar en twee derde stroomt door naar vast werk. Er staan momenteel 20 vacatures open. Dus ja, het blijft uitdagend. We zullen een nieuwe doelgroep moeten aanboren en kijken nu of ze dat via stages van Mbo’ers in kunnen vullen. Onze contractpartijen zijn al erg enthousiast. Denk aan het beveiligingsbedrijf, schoonmaakbedrijf en horecabedrijf waar we mee samenwerken. Ze hebben namelijk allemaal hetzelfde probleem als wij: krapte op de arbeidsmarkt’.

digitale netwerkborrel 9 december


V.l.n.r. Miriam Hülsmann, manager programma banenafspraak bij gemeente Amsterdam, Femke Woltman, programma manager Luchtvaart Community Schiphol en Edwin van der Pol, manager Sociale Innovatie bij ISS.

‘Deze tijdelijke plekken zijn er om extra werk in te zetten. Zoals het schoonmaken van pantries en het rechtzetten van studieplekken. Dit wordt ingezet om de permanente werkplekken te ontlasten. Maar eventueel kunnen de mbo-stagiairs na hun stageperiode bij die contractpartij in dienst’, legt Van Zijl verder uit.

Femke Woltman geeft aan dat er veel uitstroom in de luchtvaartsector is geweest. Momenteel is er sprake van grote krapte in de luchtvaart, maar de situatie blijft onzeker. ‘Hierdoor is men huiverig om nu vaste contracten aan te bieden’ vervolgt Woltman.

Doorstroomsessies: Van werk naar werk

Anneke Broekman geeft aan dat wellicht de doorstroomsessies dan ook interessant kan zijn voor Femke Woltman om te volgen. Dit is 1 x per maand online.

Deze online doorstroomsessies ‘van werk naar werk’ werden ook besproken in de andere break-out sessie. Twee werkgevers (Waternet en Groene Bouwhekken) hebben aangegeven dat ze hier ook graag aan willen deelnemen.

Instroomeisen voor mensen die onder Participatiewet vallen

‘Mensen die in de bijstand zitten vallen toch niet onder de Participatiewet?’ vraagt Wendy Post. Wendy Post helpt mensen verder om leuk, passend en zinvol vrijwilligerswerk te vinden in Amsterdam Noord en Landsmeer. Dat doet ze via de Vrijwilligers Centrale Amsterdam. Broekman geeft aan dat de vroegere bijstand feitelijk de huidige Particicpatiewet is. ‘Daarbinnen richten we ons als Sociaal Werkkoepel op die Amsterdammers’, antwoordt Broekman. ‘Die met aangepaste loonwaarde en / of intensieve begeleiding van een jobcoach mogelijk wel een betaalde werkplek kunnen krijgen.’

Wendy geeft aan dat veel vrijwilligers niet goed Nederlands praten ‘De schoonmaakbranche is misschien hier wel een goede branche voor? Of is Nederlands daar een vereiste voor?’ vraagt ze aan Edwin van der Pol van ISS. Hij geeft aan dat het mogelijk is. Ze brengen dan de werkenden de basis van Nederlands bij, zodat ze veilig ter plekke kunnen werken.

Opleidingsmogelijkheden anderstaligen

Joanne Hubers, projectmanager bij Buitengewoon geeft ook aan dat ze taal opleidingsmogelijkheden bieden. En vaak zijn er wel meerdere personen die dezelfde taal spreken, zodat de ander het kan vertalen. Femke Woltman geeft aan dat er contact is met Schoonmakend Nederland (ook partner). Dit Mobiliteitscentrum opereert landelijk. En is ook een interessante partij is als je meer connecties wilt in de schoonmaakbranche.

Priscilla Kats is jobcoach van de Vermaat Groep. Zij bevestigt nog dat het in Amsterdam prima gaat. Ook als men het Nederlands minder goed beheerst. Omdat er sowieso veel anderstaligen zijn als collega en als klant. 

Er worden nog wat organisaties genoemd die veel vacatures open hebben staan zoals PWC, Heineken, Accenture en KLM Lounges. Dus genoeg mogelijkheden grapt Edwin van der Pol. ‘Wendy aan de slag! ;)’

Zo zijn er weer wat tips en ervaringen uitgewisseld. Ook werden er de nodige verbindingen gelegd. En afspraken gemaakt om 1 op 1 verder met elkaar in gesprek te gaan.

Aanmelden voor de volgende netwerkborrel:

donderdag 3 februari 2022 van 4 tot 5 uur.

Ook de volgende keer gezellig digitaal mee borrelen en contact leggen met andere partners?

Meld je dan aan voor de volgende digitale netwerkborrel voor alle partners. Kijk daarvoor hier in de agenda.

Meet & Match dagen 2021

De Meet & Match dagen 2021 hebben als doel Amsterdammers in een kwetsbare arbeidsmarktpositie laagdrempelig in contact te brengen met werkgevers.

Meet & Match dagen 2021

De Sociaal Werkkoepel Amsterdam organiseert de Meet & Match dagen 2021. Samen met Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam, het UWV en de gemeente Amsterdam. Deze Meet & Match Markt is een vervolg op de Pitch en Match. Waar de deelnemers vaak nog in begeleiding zijn bij de WMO of GGZ. Deze 6e editie (3e keer online) was voor kandidaten die een betaalde werkplek zoeken. En die zich bij verschillende werkgevers willen oriënteren. Ruim 60 kandidaten meldden zich hiervoor aan.

De eerste 3 dagen konden de deelnemers zich voorbereiden. Op dag 4 gingen ze vervolgens in gesprek met een keuze uit 22 werkgevers. 

Het programma van de Meet & Match dagen 2021

Workshop ‘Jezelf Presenteren’

Op maandag en dinsdag in de ochtend stond de online workshop ‘jezelf presenteren’ op de agenda. Trainsters Els Schuyt en Corry Blom heetten iedereen welkom en de 3 basisonderdelen kwamen eerst aan de orde.

Ook raadden ze aan om een goede afsluiting van het gesprek te oefenen.

Oefenen van de pitch

Na het kijken naar een pitch als voorbeeld werden de deelnemers door de trainsters gevraagd naar hun mening en hoe zij het wellicht anders zouden doen. De deelnemers gaven aan dat dit wel een erg goed geoefende pitch was… bijna robotachtig :-). Patrick van der Vliet, accountmanager van het Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam bevestigde dat de pitch inderdaad ook echt wel persoonlijk mag zijn.

Tips voor een online pitch

Corry Blom gaf nog wat praktische tips die voor een online pitch erg belangrijk zijn. Denk aan de kleur van de achtergrond bijvoorbeeld. Of hoe je de camera hebt staan: zorg dat je goed in beeld bent, oftewel je gezicht met een stukje van je lijf.

Oogcontact

‘Zet de laptop wat hoger zodat je niet helemaal naar beneden hoeft te kijken. Oogcontact met je gesprekspartner is ook erg belangrijk. Even van het schermpje wegkijken is natuurlijk niet erg, maar houdt dat in balans.’ voegde Blom toe.

Corry Blom sloot af met een opdracht om de pitch zelf te maken. Iedereen kreeg daarna de mogelijkheid via break-out rooms de pitch te oefenen. Els Schuyt gaf ook praktische tips 1 op 1, zodat de deelnemers op de werkgeversdag goed beslagen ten ijs zouden komen!

Bij deze danken we beide trainsters hartelijk voor hun praktische workshop!

pitch training tijdens Meet & Match dagen 2021
v.l.n.r. Wilai Verhoeve (Sociaal Werkkoepel), Els Schuyt, Corry Blom en Patrick van der Vliet

Presentatie Arbeidsmarktkansen regio Groot-Amsterdam

Lothar de Graaff en Patrick van der Vliet zijn beiden accountmanager bij het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam. Zij hielden op maandagmiddag een interessante presentatie over de kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking.

Gevolgen van corona?

Ook al was het lastig in sommige sectoren, het aantal banen daalde maar weinig, de werkloosheid steeg niet (fors) en het aantal uitkeringen bleef stabiel. Dus overall gelukkig niet al te grote gevolgen.

Tussen beroepen en sectoren zien we wel grote verschillen in de mate waarin zij getroffen zijn:

Sectoren in regio Amsterdam die hard geraakt zijn:

Er zijn ook sectoren met juist meer werk:

Zeer goede kans op werk

In de gespecialiseerde schoonmaak is veel werkaanbod. Bijvoorbeeld in de industrie. Of bijvoorbeeld raambewassing. De vraag naar personeel is in onze regio het grootst in:

Zo gaven beide heren, Lothar de Graaff en Patrick van der Vliet, aan. Zeker als je het vergelijkt met hoeveel mensen het werk kunnen en willen doen. De baankansen zijn in deze beroepen het best. In deze sectoren wel vaak certificaten of diploma’s nodig. Soms zijn die te behalen terwijl de werknemer in dienst is.

Minder goede kans op werk

De digitalisering bedreigt veel administratieve beroepen op lager en middelbaar niveau al jaren. Ook in de facilitaire richting zijn er beroepen waar de baankansen al jaren minder goed zijn. Tijdens de coronacrisis werd iedereen opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken. Hierdoor zijn vooral veel facilitaire beroepen (extra) getroffen, waaronder medewerkers in bedrijfsrestaurants. De verwachting is, dat mensen – ook na de crisis – meer blijven thuiswerken.

Meet & Match dagen 2021: techniek kans op werk

Meet & Match dagen 2021: baankansen per sector

In de culturele sector zijn er al een tijd lang minder goede baankansen. Beroepen in de persoonlijke dienstverlening en het personenvervoer kregen vooral een klap door de coronacrisis. Inmiddels is de vraag naar personeel bij een deel van deze groepen hersteld, maar het blijft onzeker wat de toekomst ons gaat brengen.

Daarna werd er door de heren nog specifieker ingegaan op de verschillende sectoren. Hoe groot zijn hier de arbeidsmarktkansen en vanaf welk niveau?

Ook werd er naar de toekomst gekeken:

Factoren die zorgen dat het begrip ‘werk’ verandert, zijn volgens het WSP:

Een aantal beeldende films en ervaringen van werkenden sluit de heldere presentatie vervolgens af.

Meer informatie

Bent u op zoek naar meer informatie over deze presentatie of Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam in het algemeen?

Neem dan contact op met: Lothar de Graaff of Patrick van der Vliet.


Workshop: ‘Van digibeet naar digibeter’

Drie middagen rond lunchtijd was er de mogelijkheid voor de deelnemers om te oefenen met het online MS Teams software programma. Dit in het kader van de workshop ‘Van digibeet naar digibeter’

Anneke Broekman en Wilai Verhoeve zijn beiden werkzaam bij Sociaal Werkkoepel Amsterdam. Zij namen alle functies van MS Teams rustig 1 voor 1 door.

Sommige deelnemers hadden de MS Teams App gedownload op hun mobiel. Dat gaat dan net ietsje anders. Ook gaven de dames tips over hoe het best in beeld te komen.

Alle drie de middagen zijn overigens goed bezocht. En sommige deelnemers kwamen zelfs twee keer! Dit bleek een goede voorbereiding voor de donderdag met de online afspraken met de werkgevers.

Laatste dag Meet & Match dagen 2021:

Online gesprekken met de werkgevers

In de ochtend heette Robbie Verwei, teammanager bij het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam alle werkgevers van harte welkom.

Meet & Match dagen 2021: aftrap met werkgevers

Na deze interessante aftrap waren er helaas technische problemen. Daardoor konden we de Meet & Match Markt niet in zijn geheel uitvoeren. De kandidaten en werkgevers zijn daarom onderling met elkaar in contact gebracht. Zodat zij 1 op 1 op een goed moment voor beide het online kennismakingsgesprek konden inplannen.

Hopelijk is het de volgende keer weer offline mogelijk.

Werkgevers bedankt!

We danken bij deze graag ook alle werkgevers nogmaals waar de kandidaten digitaal kennis mee hebben kunnen maken:

Graag allen tot een volgende keer! Houd daarvoor onze agenda in de gaten. Daar is het ook mogelijk je aan te melden zodra er weer iets georganiseerd wordt. Organisatie Meet & Match Markt

Verslag Digitale Netwerkborrel oktober 2021

De Sociaal Werkkoepel is natuurlijk een netwerkorganisatie. We delen kennis met jullie en met elkaar. Met die doelstelling planden we voor donderdag 28 oktober jl. een uurtje in van 4 tot 5 uur via MS Teams voor de digitale ‘borrel’ voor alle partners.

Een informele netwerkborrel (ook non-alcoholisch natuurlijk) via de digitale snelweg kan ook heel gezellig en informatief zijn. Dat bleek tijdens deze middag weer. Anneke Broekman, projectmanager bij de Sociaal Werkkoepel heette iedereen van harte welkom.

Digitale netwerkborrel oktober 2021

De eerste vraag: wie ben je en waar ben je trots op?

Deel van de aanwezigen

Megan Veldema en Jerrian Severing van Career Rebels gaven aan dat ze vooral trots zijn op de inclusieve organisatie waar ze werken. ‘Zo hebben we sinds kort intern ook ex-gedetineerden aangenomen. Ook hebben we via Social Return evacuees en vluchtelingen geplaatst’ gaf Veldema aan.

Michal van Dantzig vertelde dat ze met 2 petten deelneemt aan deze netwerkbijeenkomst. Zo is ze bestuurslid van MKB Amsterdam, waar ze  trots is op het project ‘Mystery Guest’. Dit om te onderzoeken of er sprake is van discriminatie bij het vinden van een stage (project loopt nog). Ook is ze ondernemer en haar bedrijf ‘Win-Win Werkt’ heeft onlangs een label gestart. Deze heet ‘Onbekend Talent’ en zal een brug slaan tussen de (MKB)-werkgever en kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ook Annet Rensen, loopbaanadviseur en coördinator van de Banenafspraak op het ROC van Amsterdam en Flevoland gaf aan dat ze inclusie weer meer op de agenda heeft gezet en nu na corona met hulp van de Sociaal Werkkoepel met nieuwe energie aan de slag gaat om binnen het ROC mensen met een arbeidsbeperking een kans te bieden.  

Niels Agterberg was dan weliswaar onderweg, maar volgde de borrel goed en vertelde dat hij met Everyday Heroes trots is dat hij net dat laatste stapje kan bieden voor een kandidaat die bijvoorbeeld een fiets of opleiding nodig heeft om bij die werkgever aan de slag te kunnen. Inge Dullens voegt toe dat dat inderdaad iets is om trots op te zijn. ‘Al 18 Amsterdammers zijn er afgelopen tijd geholpen met de certificaten van Everyday Heroes, dus dat is fantastisch.’

dig.netwerkborrel 28 oktober

Waar staan we nu in Amsterdam?

Inge Dullens is projectmanager bij de Sociaal Werkkoepel en met name verantwoordelijk voor meer werkplekken en sociaal inkopen. Zij vertelde ons o.a. wat de coronacrisis voor effect heeft gehad de afgelopen tijd op sociaal werk in Amsterdam. Gelukkig neemt het aantal Amsterdammers dat aan het werk is met de instrumenten van de Participatiewet nog steeds toe.

Dat was 1 september 1374 en nu 1401 op 1 oktober. Maar de groei was door corona wel minder groot Gelukkig zien we sinds het versoepelen van de coronamaatregelen dat we weer sneller groeien en meer mensen aan het werk zijn.

Wat gaat goed en wat gaat beter?

Na een minuutje pauze om een lekker drankje uit de koelkast te halen, start Marcel Riebel. Riebel is Adviseur bij Team Diversiteit & Inclusie van het Ministerie van BZK – UBR. Hij vertelt dat er veel goed gaat bij de Rijksoverheid, maar dat hij bij het invullen van vacatures  merkt dat het steeds lastiger wordt om kandidaten te vinden. ‘Die druk voelen we nu wel’ geeft Riebel aan.

Van Dantzig vraagt zich af of Riebel weet waarom hij de kandidaten niet kan vinden. ‘Voornamelijk hoger opgeleiden kandidaten zijn lastiger te vinden’ geeft Riebel aan. ‘Dit komt waarschijnlijk doordat ze zelf gemakkelijker een baan (zouden) kunnen vinden.’ Anneke Brinkman voegt toe dat de hoger opgeleiden wellicht ook wat meer last ervaren van het stigma dat aan het doelgroepregister kan kleven.  

Werkgevers staan te springen om kandidaten

Inge Dullens, Projectmanager Sociaal Werkkoepel Amsterdam

Dus de grote vraag tijdens de digitale netwerkborrel oktober 2021:

Hoe bereik je dan die hoger opgeleiden met een afstand tot de arbeidsmarkt?

‘Nu moeten we naar de scholen toe’ geeft Riebel aan. Mieke Termeulen van Orion College voegt toe: ‘de Wajong was wel een fijne voorziening, ook voor hoger opgeleiden. Het vangnet was prettig en die mis ik nu wel. Jongeren stromen nu uit naar Beschut werk en dan vraag ik me af of dat wel goed gaat. Ook heb ik nu moeite met het vinden van stageplekken’  voegt Termeulen nog toe.

Tip: LinkedIn groep: Beschikb@@r

Niels Agterberg van Everyday Heroes heeft de suggestie om eens te kijken naar Beschikb@@r.

Dit is een LinkedIn groep van 2400 leden die gestart is vanuit de gemeente Lingewaard. In deze groep plaatsen recruiters vacatures voor hoger opgeleiden. Beschikb@@r heeft als doel om kennis te delen en met behulp van LinkedIn de arbeidsmarkt toegankelijker te maken voor werkgevers en kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Van Dantzig voegt toe dat de organisatie ‘Onbeperkt aan de Slag’ wellicht ook interessant kan zijn voor hoger opgeleiden.

Krapte op de arbeidsmarkt

En dan hebben we het natuurlijk ook over de krapte op de arbeidsmarkt in het algemeen gehad. ‘Is dit geen kans voor de mensen met een afstand voor de arbeidsmarkt’ vroeg Anneke Broekman zich af? Veldema geeft aan dat het vinden van werkgevers voor deze doelgroep toch nog steeds een uitdaging is. Termeulen vult aan dat de begeleiding bij werkgevers vaak een lastige is.

Nieuwe serie HARRIE-trainingen in aantocht!

Broekman meldt dat gemeente Amsterdam daarom weer HARRIE trainingen gaat aanbieden.  Vanaf 2022 wordt het een online 1-daagse training ipv 2-daags zodat het werkgevers minder tijd kost. Agterberg voegt toe dat het buddy systeem ook zou kunnen werken. Ook zouden de werkgevers de eisen moeten bijschaven.

Certificaten voor Social Return verplichting

Er wordt gevraagd of de certificaten van Everyday Heroes ook kunnen worden ingezet voor eerdere stapjes? Dus bijvoorbeeld voor een stage of ander voortraject? Inge Dullens geeft aan dat het voor de Social Return verplichting het nu het uitgangspunt is dat het gaat om het laatste stapje naar betaald werk en dat de werkgever al een aanbod heeft gedaan.

Dan haakt op het allerlaatste moment om 5 uur Maria Nguyen van Cre8 nog aan. Ze had het tijdstip helaas verkeerd in haar agenda genoteerd, maar zij is zeker ook uitgenodigd voor de volgende keerJ. Anneke Broekman tipt de andere deelnemers om zeker eens op de website van sociale firma Cre8 te kijken voor leuke (kerst)kadootjes of relatiegeschenken gemaakt door de jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Aanmelden voor de volgende netwerkborrel:

donderdag 9 december van 4 tot 5 uur.

Ook de volgende keer gezellig digitaal meeborrelen en contact leggen met andere partners? Meld je dan hier aan voor volgende digitale netwerkborrel voor alle partners.

Terugblik Winterevent

Een terugblik op het winterevent van 23 januari. Op die dag kwamen namelijk zo’n 120 mensen naar het Winterevent. Want die organiseerden we voor alle partners van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam in De Nieuwe Liefde. Het thema van de middag was dan ook ‘De kracht van verbinding’.

Even een terugblik op het winterevent

Erwin Schut, Sociaal Werkkoepel Amsterdam

Spreker Jos Verhoeven – Start Foundation

Erwin Schut, programmamanager Sociaal Werkkoepel Amsterdam, trapt af. En hij heet vervolgens iedereen welkom op deze halfjaarlijkse netwerkbijeenkomst, met name ook de nieuwe partners. “ Fijn dat je er bent. En meld je ook aan als partner op de website, dan kunnen we elkaar makkelijk vinden.” De Sociaal Werkkoepel staat tenslotte niet voor niets voor netwerksamenwerking. Met alle partners dragen we namelijk bij aan de Amsterdamse ambitie om te groeien naar 4500 Amsterdammers met een arbeidsbeperking aan het werk in 2022. Op dit moment bieden we samen al ruim 4200 Amsterdammers met een beperking een werkplek. Dus we zijn al goed op weg!

Wol-act Joep Stassen

Want in netwerken is het belangrijk dat men elkaar de bal toespeelt. Joep Stassen vertelt op humoristische wijze over het belang van netwerken. En daagt bovendien iedereen in de zaal uit om minimaal 10 mensen te ontmoeten die zij nog niet kennen. “Dit is misschien spannend, maar de ander zal je dankbaar zijn dat je contact maakt. En wanneer je genoeg hebt van het gesprek, mag je vandaag gewoon gedag zeggen.” Al snel blijkt, dat het ook een energieke presentatie is. Joep start met het gooien van een bol wol door de zaal. De ontvanger stelt zich voor. Vervolgens heet het netwerk hem welkom. Deze persoon gooit daarna de wol weer door. Er komen bovendien steeds meer bollen bij. Op die manier groeit het netwerk dus steeds meer. Want iedereen is letterlijk met elkaar verbonden. Zo is zichtbaar dat het belangrijk is gebruik te maken van elkaars kennis en expertise. Het netwerk van de Sociaal Werkkoepel heeft daarmee een flinke impuls gekregen. En met veel energie gaan alle partners daarna tijdens de thematafels en borrel verder met elkaar in gesprek.

Jos Verhoeven – directeur van de Start Foundation – neemt vervolgens de aanwezigen mee langs actualiteiten. Bovendien laat hij zijn licht schijnen op de adviezen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het Sociaal Cultureel Planbureau.

Allereerst een paar optimistische cijfers:

  • 69% van de Nederlandse beroepsbevolking is aan het werk.
  • En maar 3,2% is werkloos.

Maar toch zitten 1 miljoen mensen op de bank, met en soms ook zonder uitkering. Jos geeft aan dat hij pleitbezorger is voor het laten meedoen van iedereen, dus ook die 1 miljoen. Hij legt dan ook 4 prikkelende stellingen voor om te toetsen of de zaal zijn visie deelt. Natuurlijk vindt ook iedereen in de zaal dat elk individu mee moet kunnen doen. Maar over het hoe zijn de meningen verdeeld. Is Open Hiring de oplossing het instellen van een basis-inkomen? Hiring is namelijk het oprichten van een nieuw maatschappelijk bedrijf voor kwetsbare werknemers. Of zijn sociale firma’s de oplossing?

Parallelle arbeidsmarkt

Jos pleit voor een parallelle arbeidsmarkt. Waarbij niet alleen de overheid, maar ondernemingen samen met de overheid verantwoordelijk zijn. “Het hebben van een beperking is niet alleen een probleem van het individu of de overheid. Maar de hele maatschappij is verantwoordelijk.” De vele technische definities over inclusiviteit vindt Jos dan ook niet verhelderend. Volgens hem is er slechts één simpele definitie: “Een inclusieve organisatie is een afspiegeling van de lokale beroepsbevolking.”

Hiervoor doet Jos een steekproef met de zaal. Iedereen mag daarvoor gaan staan. Er volgen voor de steekproef vervolgens 4 vragen over de bemensing in de organisatie:

  1. Is de verhouding in je organisatie ongeveer 50/50 man/vrouw?
  2. Zijn 25% van je medewerkers 50+?
  3. Heeft 50% een migratieachtergrond?
  4. En heeft 10% een arbeidsbeperking?

Na elke nee mag je gaan zitten. Uiteindelijk zit iedereen na alle vier de vragen. Hiermee wordt duidelijk dat volgens Jos zijn definitie geen van de aanwezige organisaties inclusief is. En dus geen afspiegeling van de Amsterdamse bevolking is. Dat roept daarna de vraag op of alle organisaties een afspiegeling moeten zijn. Of dat de totale lokale arbeidsmarkt dat moet zijn.

Verbinding zoeken met elkaar via kleurrijke draden.

Netwerken; de ander zal je dankbaar zijn dat het contact wordt gelegd

Bolletjes wol liggen klaar om verspreid te worden voor de verbinding met elkaar.
De kracht van het netwerk – Joep Stassen
Onderwerpen thematafels
Terugblik op het druk bezochte Winterevent. Zicht op het netwerkmoment.

Thematafels, wie waren er?

Na het plenaire programma gaan aanwezigen in gesprek met organisaties aan negen thematafels over specifieke aspecten van sociaal werk. Hieronder staan die thema’s.

Contact naar aanleiding van de terugblik op het Winterevent?

Wilt u meer informatie over de onderwerpen of graag in contact komen met een van de partners aan de tafels, laat het ons weten!

Samenwerken in netwerken; over gedeelde ambitie en de ’tussenruimte’

Op 4 juli kwamen zo’n 100 mensen bij elkaar voor het Zomerevent van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam. In het zonnige Freedom Lab aan de Plantage Middenlaan was het thema dan ook “Samenwerken in netwerken”. Dus precies waar het om gaat bij de netwerkorganisatie Sociaal Werkkoepel.

Samenwerken in netwerken

Gezamenlijke ambitie komt een stap dichterbij

Erwin Schut, programmamanager Sociaal Werkkoepel, opent met een positief bericht. Want er zijn na ruim een jaar samenwerking in de koepel netto 100 Amsterdammers meer aan het werk! Waarvan driekwart bij externe werkgevers. Met deze groei is onze gezamenlijke Amsterdamse ambitie dan ook een stap dichterbij gekomen. Want wij willen groeien van 4000 Amsterdammers met een arbeidsbeperking op een werkplek in 2018 naar 4500 in 2022. Met elkaar bieden we nu 4100 mensen met een arbeidsbeperking werk in Amsterdam.

Geweldig ook dat Freedomlab – die bij reservering hoorde over onze ambitie – meteen een functie beschikbaar heeft gesteld. En er nu vervolgens iemand uit de doelgroep aan de slag gaat.

Tot slot complimenten aan iedereen voor de drive en de energie die in het netwerk aanwezig is. We zien dat bij alle bijeenkomsten en ontmoetingen tussen partners die we het afgelopen jaar georganiseerd hebben.  

En ook dank aan Freedomlab dat zij het mogelijk hebben gemaakt dat de catering vandaag van een sociale firma komt. Namelijk van 50-50 Food (Leger des Heils).

Wat is er nodig om in een netwerk goed samen te werken?

Henny van Egmond, expert op het gebied van innovatief samenwerken tussen mensen en organisaties, vertelt dat samenwerken niet vanzelfsprekend is. Het is  meer dan ooit nodig om samen te werken omdat de wereld steeds (sneller) complexer wordt. We worden steeds individualistischer en maken steeds meer gebruik van technologie, die een steeds centralere rol in ons leven heeft. En hoe meer technologie, hoe minder we onze softskills gebruiken. Hij leert ons een mooie definitie van het woord tussenruimte: Een ruimte waar je je thuis voelt en je identiteit loslaat en je openstelt voor een ander zonder dat je weet wat het oplevert. Daarvoor is durf nodig. En persoonlijke keuzes omdat iedereen binnen het netwerk invloed heeft op het netwerk. Net als in een zwerm vogels  door iedere vogel een beweging in gang kan worden gezet.

Iedereen binnen het netwerk heeft invloed op het netwerk.

Samenwerken in netwerken. Zo ziet dat eruit.

Nieuwe ontmoetingen

De aanwezigen worden daarna uitgenodigd door Annemarie Klip, projectmanager Sociaal Werkkoepel, om kennis te maken met iemand die ze nog niet kennen, wat voor iedereen nieuwe ontmoetingen oplevert. 

Tafels met inspiratie

Na de nieuwe ontmoetingen zijn er tafels waar netwerkpartners van de Sociaal Werkkoepel vertellen over wat ze doen. De onderwerpen: Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam, Simpel Switchen, Breed offensief, Perspectief op Werk, Werken in de Zorg, Modulair Leren in het MBO, Instroom vanuit PRO/VSO en MBO, Sociale Inkoop en Social Return, Radar, Onbeperkt aan de slag, Pantar, Sociaal Werkkoepel.

‘Ik heb een aantal heel nuttige contacten opgedaan’

‘Leuk om mensen aan elkaar te kunnen koppelen: “Je moet eens met die en die gaan praten’

‘Wat een energieke en dynamische sfeer!’

Samenwerken in netwerken: in gesprek met elkaar

Bijeenkomst gemist en toch willen samenwerken in netwerken?

Hebt u de bijeenkomst gemist en wilt u met een van de partners aan de tafels in contact komen, dan verbinden we u graag!

info@sociaalwerkkoepelamsterdam.nl

Anneke Broekman

Inge Dullens

Annemarie Klip

Erwin Schut

Conferentie Buying for Social Impact: van idee naar uitvoering

De gemeente Amsterdam wil een rechtvaardige en inclusieve stad zijn waarin iedereen mee kan doen. Sociaal inkopen is daartoe een belangrijk middel. Dat stelde wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken en Inkoop gemeente Amsterdam) tijdens de opening van de conferentie ‘Buying for Social Impact: van idee naar uitvoering’ op donderdag 13 juni in Amsterdam.

Conferentie Buying for Social Impact

De wethouder stelde verder dat de gemeente nog meer wil doen om de stad inclusiever te maken. De Aanbestedingswet maakt het weliswaar soms lastig om sociaal in te kopen. Maar het is volgens hem vooral zaak om te kijken naar de mogelijkheden die de wet biedt. En niet naar wat er niet kan. De wethouder wil op een open manier meer sociale impact maken. Samen met bedrijven en organisaties. Als Sociaal Werkkoepel willen we dan ook Amsterdammers met een arbeidsbeperking de kans te geven volwaardig mee te doen.

Inkopen door opdrachten uit te besteden aan sociale partijen

Welke mogelijkheden biedt de Aanbestedingswet om sociaal in te kopen? Bijvoorbeeld door opdrachten uit te besteden aan sociale partijen.

Deze vraag stond centraal tijdens de conferentie. Die werd georganiseerd door Stichting De Omslag. Samen met de gemeente Amsterdam, de Sociaal Werkkoepel en Buy Social. In verschillende workshops bespraken medewerkers van publieke en semipublieke instellingen – die betrokken zijn bij het inkoopproces van hun overheidsinstelling – de obstakels en de kansen die deze wet biedt.

Wat zijn de ervaringen tot nu toe en hoe kunnen deze worden toegepast in de praktijk?

Daarvoor presenteerden we ‘best-practices’ uit Nederland en andere lidstaten van de EU.

Een van de conclusies was, dat er volgens de Aanbestedingswet meer mogelijk is dan soms gedacht wordt. Er is een cultuurverandering nodig in hoe er gekeken wordt naar inkoop. Door meer nadruk te leggen op de maatschappelijke waarde die ermee gecreëerd kan worden. In plaats van vooral de prijs leidend te laten zijn. Kennis en bewustzijn bij opdrachtgevers en inkopers is daarbij belangrijk. Evenals transparantie, open zijn naar de markt en marktconsultaties.

Ambitie: meer werk voor kwetsbare Amsterdammers door sociaal inkopen

We kijken dan ook terug op een geslaagde conferentie. Als Sociaal Werkkoepel willen we passend werk organiseren voor het toenemend aantal Amsterdammers met een arbeidsbeperking of verminderde loonwaarde. Zowel binnen de gemeente als bij andere werkgevers. Sociaal inkopen is een belangrijk middel om voor deze doelgroep meer werk te creëren. De gemeente heeft daar een voorbeeldrol in. Jaarlijks geeft gemeente Amsterdam ca. € 2 miljard daaraan uit. Aan deze uitgaven gaat wel een opdracht vooraf. Door in de opdrachten ‘sociale’ wensen en eisen te stellen kan er namelijk invloed uitgeoefend worden.

Meer weten over sociaal inkopen?

Bent u ook benieuwd naar wat uw bedrijf sociaal kan inkopen bij sociale partijen?

Kijk op https://socialezaken.info voor een overzicht van alle Amsterdamse sociale firma’s.

Wilt u meer weten over hoe uw bedrijf een sociale bedrage kan leveren door middel van social return?

Bekijk dan voor meer informatie de pagina ‘Social Return’.

wethouder Rutger Groot Wassink in gesprek tijdens de Conferentie Buying for Social Impact

Volgens de Aanbestedingswet is meer mogelijk dan soms gedacht wordt.

Tweede werksessie Doorstroom van Werk naar Werk

Vrijdag 7 juni 2019  zijn we te gast op locatie de Rietschuur bij het sociaal-werkbedrijf Pantar in Diemen. Hier gaan we samen met verschillende werkgevers in gesprek over hoe we met elkaar kunnen zorgen voor een betere doorstroom van werknemers met een arbeidsbeperking. Wat is er nodig om meer doorstroom van werk naar werk te realiseren? En vooral: Hoe kunnen we dat door samen te werken bewerkstelligen?

Belangrijke vraag tijdens tweede werksessie

Waarom is doorstroom zo belangrijk? Het faciliteren van doorstroom betekent dat ontwikkeling en capaciteiten niet verloren gaan. Doorstromers zijn al in beeld, in ontwikkeling en werkfit. Door direct door te stromen naar een opvolgende werkgever verliezen we hen niet weer in de stroom van processen en uitkeringen. Het percentage van doorstromers sinds 2015 is 11%. Omdat er meer mensen via de participatiewet aan het werk gaan wordt doorstroom van werk naar werk belangrijker.  We zouden het percentage met elkaar toch zeker moeten willen verdubbelen. De ambitie is groot!

Werkgevers aan elkaar verbinden

Ook dit keer heeft zich weer een gemêleerd gezelschap aan werkgevers aangemeld. Asito en Hago Airportservices kennen elkaar al van de gedeelde schoonmaakwerkzaamheden op Schiphol. Globen, Herenbos en Olympia zijn allen bekend van hun uitzendservices, maar zetten zich ook hard in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook Loogman Tanken & Wassen, Stichting Citysteward en Het Werkgeversservicepunt Amsterdam en Werk & Re-integratie van de Gemeente Amsterdam zijn aanwezig.

Tijdens de introducties komt direct naar voren dat iedereen op zoek is naar verbinding, groei en een kans om samen te werken met andere werkgevers.

Linda Willems, HR en MVO manager bij Asito, geeft aan dat ze graag meer mensen wil plaatsen maar dat er vaak sprake is van kleine contracten. Ze zoekt naar een manier om werkgevers aan elkaar te verbinden zodat medewerkers binnen één contract toch meer kunnen werken. Rody Eickhoff van Loogman Tanken & Wassen wil met het Kanshebbers project mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven en zich verder ontwikkelen tot een sociale werkgever. Esther Pieters van Pantar wil graag bruggen maken, zodat doorstroom steeds makkelijker wordt en mensen duurzaam aan het werk blijven. Henny Game van Stichting Citysteward zegt dan ook raak: ‘Het gaat niet om functies, het gaat om mensen’.

Werkgevers vinden elkaar tijdens Tweede werksessie

Tijdens deze werksessie vinden de werkgevers elkaar ook al direct. Zo loopt er bij Linda Willems (Asito) een pilot op een bepaald type werk, waarbij kandidaten uitvallen waar Barbara Huiser (Hago Airport Services) zomaar weer geholpen mee kan zijn. Dit soort uitwisselingen is precies waar we op hopen en die we op gang willen helpen!

Meer openheid over het totaalpakket van de kandidaat

Na een inspirerende presentatie van Esther Pieters over de ontwikkelingstechnieken van Pantar, die een basis blijken te vormen voor het antwoord op de vraag van vandaag, splitsen de aanwezigen zich op. In twee werksessies wordt verbinding gezocht, door te matchen en door samen een oplossing te vinden voor het makkelijker maken van doorstroom.

Bij de werksessie waarin er wordt gematched komen er een paar belangrijke conclusies naar voren:

  • Een profielschets van de kandidaat, met plus- en minpunten, heeft enorm veel toegevoegde waarde. Dit blijkt in de praktijk niet standaard gegeven te worden. Als de beschrijvingen generiek gehouden worden, hoeft dat geen inbreuk te zijn op de privacy. Eigenlijk is dit een quick Het is relatief eenvoudig om dit op te nemen in het proces van matching. 
  • Er is onduidelijkheid over de verschillen in de kandidaten en de mogelijkheid tot bijvoorbeeld een proefplaatsing. Afhankelijk van de regeling en met welke instantie je te maken hebt , zit daar verschil is. 
  • Geef issues als werkgever actief aan bij je contactpersoon bij de gemeente. Een voorbeeld hiervan geeft Linda Willems (Asito): hoe gaan we om met reiskosten tijdens een proefplaatsing? De kosten zijn te hoog voor de medewerker maar hij is niet in dienst bij de werkgever. Dit zou ertoe kunnen leiden dat deze kandidaat dus niet aan de slag kan gaan. Gelukkig heeft de Gemeente dit op gelost door deze kosten te vergoeden. Zulke simpele zaken kunnen zomaar de reden zijn waardoor een plaatsing niet doorgaat. Het blijkt helaas wel dat er tussen gemeentes verschillen zijn in welke regels worden opgelegd. 
Poseren tijdens de tweede werksessie doorstroom van werk naar werk

HET GAAT NIET OM FUNCTIES, HET GAAT OM MENSEN

- Henny Game van Stichting Citysteward -

Samen een netwerk opbouwen

Tijdens de tweede werksessie gaan de werkgevers met elkaar aan de slag om concrete acties te bedenken zodat zij onderling doorstroom makkelijker kunnen maken. Het gevoel dat het proces om de kandidaat door te laten stromen niet of veel te laat wordt gestart, komt terug bij alle kandidaten. Soraya Van Pinxteren, social return consultant bij Olympia: ‘We moeten minder reactief zijn, we moeten lange termijn gaan werken. Hoe krijg je je kandidaat van broodbaan naar droombaan?’. Ook uit deze werksessie komen een aantal concrete plannen:

Meerdere aanwezigen hebben zich verbonden aan deze actiepunten en gaan hier al voor september mee aan de slag.

Afsluiter van de dag

Als afsluiter van de dag benoemen we wat we de komende maanden gaan doen. Tijdens de werksessie zijn al veel afspraken gemaakt om contact met elkaar op te nemen. Er heerst een gevoel van samenhorigheid en een ‘can do’ attitude. Rody Eickhoff van Loogman Tanken & Wassen is zelfs van plan ‘intern nog veel deuren in te gaan trappen’. Daarnaast wordt er uitgesproken dat er nog meer verdieping nodig is, enkelen gaan zich daar dan ook de komende maanden op richten.

We kijken terug op een hele mooie bijeenkomst, met nieuwe inzichten en heel erg veel inspiratie. De volgende bijeenkomst van de Sociaal Werkkoepel was het Zomerevent en vond plaats in het Freedom Lab op 4 juli 2019.

Derde Mix & Match markt druk bezocht

Donderdag 28 maart is voor de derde maal de Mix & Match Markt gehouden. Dat is een voorlichtingsbijeenkomst voor werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid. Er was tijd in het programma voor ontmoetingen met werkgevers, klantmanagers, trajectcoaches en andere instanties. De gemeente organiseerde het evenement. En Roads, onderdeel van Arkin, voerde het uit. Ongeveer 160 werkzoekenden en professionals kwamen bijeen in buurthuis MidWest. Er werden daar vervolgens 45 vervolgafspraken zijn gemaakt, van kennismaking tot sollicitatiegesprek.

Overzicht op Mix & Match markt

Derde Mix & Match markt

Pitchen en workshops

Er was een informatiemarkt, een sollicitatietafel en een cv-dokter. Werkzoekenden konden dus een pitch trainen. En daarna ook meteen pitchen bij werkgevers. Ervaringsdeskundigen gaven bovendien workshops. Het doel was dan ook om alle  partijen die betrokken zijn bij het toe leiden naar werk met elkaar in contact  te brengen.

Interesse uit andere gemeenten

Eerste conclusie is nu al dat dit ‘recept’ potentie heeft. En bovendien wellicht uitgebreid kan worden naar andere categorieën werkzoekenden die iets meer hulp nodig hebben om aan de slag te gaan. Interesse was er sowieso uit andere gemeenten. Een aantal vertegenwoordigers was namelijk aanwezig om de Mix & Match Markt in actie te zien.

Laagdrempelig

Voor werkzoekenden was het een laagdrempelige bijeenkomst. Want door de ongedwongen sfeer kregen zij de mogelijkheid om alleen even een kijkje te nemen. Velen besloten echter om te pitchen. En maakten bovendien meteen afspraken met werkgevers, klantmanagers of recruiters om te bespreken wat voor hen de mogelijkheden zijn om betaald aan de slag te gaan. Inmiddels is dan ook duidelijk dat zo’n 45 werkzoekenden daadwerkelijk een afspraak hebben gemaakt bij klantmanagers, trajectcoaches of uitzendbureaus!

Voor professionals was het een mogelijkheid om te netwerken en elkaar als gemeente en ggz beter te leren kennen.

Vragen en informatie

Voor vragen over de Mix & Match Markt of een Mix & Match markt in uw stadsdeel, kunt u terecht bij Annemarie Klip, projectmanager Sociaal Werkkoepel; a.klip@amsterdam.nl

Ik heb een paar jaar geleden een zware burn-out gehad en sindsdien steeds meer het gevoel gekregen dat meer dan dagbesteding er niet voor me in zit. Dat dit het is. Op de Mix & Match Markt heb ik met drie werkgevers afspraken gemaakt om naar een baan te gaan kijken. Ik had niet meer verwacht dat dit mogelijk was!

Charles
Mix and match
Werk is dichterbij dan je denkt
Drukte tijdens de Mix & Match markt

‘Maak Amsterdam Inclusiever’ prijsvraag 2018 (video)

Maandagavond 3 december bruist het bij Brouwerij de Prael. Want eindelijk is het zover. De uitslag van de prijsvraag Maak Amsterdam Inclusiever wordt vanavond bekend gemaakt.

(meer…)

Bijeenkomst Sociaal Werkgeverschap (video link)

De zon schijnt op vrijdag 30 november om 9.00 uur het Amsterdamse Volkshotel binnen. Ruim 60 Amsterdamse sociale partners verzamelen zich hier omdat zij werk voor arbeidsbeperkten willen realiseren.

(meer…)